Böcker

Nu kan du köpa min bok 101 TANKAR OM AKTIER – Din guide till bättre investeringsbeslut. En hel del teori och olika infallsvinklar som jag hoppas kan ge nya perspektiv.

  • Risker som bara gäller alla andra, gäller inte bara alla andra.
  • Förr kunde ett dumt misstag innebära döden. De mindre riskbenägna överlevde. Vi är deras ättlingar.
  • Det är bra om vi ger oss själva en marginal att ha fel, för vi kommer ha fel.
  • Det är svårt att göra prognoser, särskilt om framtiden.
  • Ha tålamod att vänta på resultaten och disciplin nog att följa din strategi genom upp- och nedgångar på marknaden.
  • Det är inte kunskap som är viktigast, det viktigaste är att du agerar enligt kunskapen.
  • Vi känner oss komfortabla med det bekanta och obekväma med det okända.
  • Det finns en skillnad mellan investeringars avkastning och investerares avkastning.
  • Du kan inte kontrollera avkastningen på dina pengar. Du kan kontrollera hur du väljer att hantera dina pengar.
  • Vi kan förlora pengar snabbt genom att ta för mycket risk, men vi kan förlora pengar långsamt genom att ta för lite risk.