Därför ska du läsa aktieböcker

Det finns något kraftfullt i att läsa en bok. Att ta sig tid att fokusera sina tankar på ett ämne får igång hjärnan på ett bra sätt. Du lär dig mer om ämnet samtidigt som du får tid att fundera på hur du själv ser på tankarna i boken. Man behöver inte hålla med om …
Fortsätt läsa Därför ska du läsa aktieböcker

Foto: Pixabay

Det finns något kraftfullt i att läsa en bok. Att ta sig tid att fokusera sina tankar på ett ämne får igång hjärnan på ett bra sätt. Du lär dig mer om ämnet samtidigt som du får tid att fundera på hur du själv ser på tankarna i boken. Man behöver inte hålla med om allt bara för att det står skrivet i en bok. Det är snarare en fördel om du vågar ifrågasätta saker och sätta ditt eget perspektiv på det som står där. Men läsningen kommer ge dig nya insikter oavsett om du håller med om allt eller inte.

Få input på din investeringsfilosofi

Det finns en mängd aktieböcker som är värda att läsa. Du kan läsa om allt från daytrading, till tillgångsallokering, värdeinvestering och biografier. Det kan vara bra om du börjar med att läsa brett och över tid väljer att fokusera och läsa de bästa böckerna inom ett område som du sympatiserar med. Alltså de böcker som mest resonerar med din syn på aktiemarknaden och dig som person. Att läsa är ju även ett bra sätt att få input på sin egen investeringsfilosofi från personer som har lyckats bra. Du kan alltid utvecklas som investerare och det är därför bra att ta lärdom från de bästa.

Inlärningens ränta-på-ränta effekt

Ränta-på-ränta gäller inte bara när det kommer till investeringar utan det fungerar även för inlärning. Ju mer du lär dig desto enklare är det för dig att ta in ny information då din hjärna enklare kan associera mellan olika ämnen. Det går alltså snabbare för dig att lära dig nya saker om du redan har en bred grundförståelse kring olika ämnen. Det du lär dig blir en genväg till att förstå något annat. Det är därför bra att så tidigt som möjligt skapa sig en vana av att läsa böcker och sätta sig in i olika ämnen. På samma sätt som det är bra att låta sina pengar börja jobba på aktiemarknaden så tidigt som möjligt.

Att läsa böcker är ofta det bästa sättet att verkligen fördjupa sig i ett ämne. Det kräver en viss grad av fokus att läsa en bok. Detta fokus på ett ämne gör att det blir enklare att lära sig något nytt. Böcker är dessutom ofta skrivna av människor som har lång praktisk erfarenhet. Det är enklare att ta till sig saker som är praktiska och skrivna av människor som verkligen brinner för det de skriver om.

Slutord

Du lär dig alltid något av att läsa en bok. Du kan få input på din investeringsfilosofi och välja att göra förändringar, eller fortsätta som du gjort tidigare. Oavsett så får boken dig att tänka efter. Du lär dig dessutom mer genom att lära dig mer, det är lärandets ränta-på-ränta.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Nytt boktips varje vecka.

System för sparandet istället för mål med sparandet

Det har varit mycket prat om sparkvoter de senaste åren. Den ena sparkvoten mer orimlig än den andra. Sparkvoten är alltså hur många procent av nettoinkomsten som du för över till din aktieportfölj varje månad. Det finns de som har gjort det till en sport att ha en så hög sparkvot som möjligt. Tycka vad …
Fortsätt läsa System för sparandet istället för mål med sparandet

Foto: Pixabay

Det har varit mycket prat om sparkvoter de senaste åren. Den ena sparkvoten mer orimlig än den andra. Sparkvoten är alltså hur många procent av nettoinkomsten som du för över till din aktieportfölj varje månad. Det finns de som har gjort det till en sport att ha en så hög sparkvot som möjligt. Tycka vad man vill om diskussionen att leva nu eller leva sen, men det finns en sak som är bra och som många missar med sparkvoter. Det är ett system.

Spara 50% varje månad är ett system, bli miljonär är ett mål

Att spara 50% av nettoinkomsten varje månad är ett förhållningssätt. Du avstår från vissa saker för att uppnå den summan. Det är alltså något du gör varje dag snarare än något du jobbar mot varje dag. Du kan därför känna dig nöjd varje dag då du håller dig disciplinerad och följer din plan.

Att bli miljonär är däremot ett tydligt mål. Det är ett mål som du måste jobba mot. Du bestämmer hur många år du vill att det ska ta för dig att bli miljonär och sedan räknar du ut hur mycket du behöver spara och vilken avkastning du måste få. Behöver spara och måste få. Ett mål blir alltså mer av en börda då du jobbar mot en belöning långt fram i tiden. Du är bara riktigt nöjd först när du uppnår målet. När du sedan uppnår målet är du bara i ett euforiskt tillstånd tills du inser att du precis har förlorat det som gav ditt sparande ett större syfte.

Om du gör något varje dag är det ett system. Om du jobbar för att uppnå något i framtiden är det ett mål. Med mål kan det finnas negativa känslor kopplade till risken att man inte uppnår målet. Och eftersom belöningen ligger så långt fram i tiden har du tid för många negativa känslor innan du till slut får den positiva. När det gäller system kommer du däremot känna dig nöjd varje gång du agerar enligt systemet. Det går såklart att hävda att om man bryter ner det stora målet till delmål så har man skapat ett system. Men det kan ändå finnas fördelar med att tänka på mål och system som två olika saker.

Positionera dig för tur

Det är som vanligt individuellt om man vill jobba enligt mål eller system. Det finns aldrig en modell som passar alla. Men om fler skulle tänka i form av system istället för att fokusera på stora mål så skulle nog många uppnå mer över tid. Det finns mycket prestationsångest förknippat med mål. Det är lätt att känna sig otillräcklig om man inte når det mål man har satt upp. För högpresterande människor finns det mycket att vinna på att fokusera mer på systemet än målet. Det fina med att disciplinerat arbeta efter ett system är att man kommer uppnå saker över tid utan att man behöver specificera exakt vad man ska uppnå.

Tur har en stor betydelse här i livet. Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Man brukar säga att hårt arbetande människor har mer tur än andra och det stämmer nog. Att vara disciplinerad och följa sitt system är att arbeta hårt. Genom att göra det sätter man sig själv i en situation där möjligheten till tur blir större. Det är det som är serendipity; att lyckas uppnå något utan att man aktivt strävade mot det.

Att köpa och behålla undervärderade aktier är ett system. Att köpa en aktie med förhoppning att den ska gå upp 100 procent under året är ett mål. Systemet kan göra att du någon gång lyckas hitta en undervärderad aktie som blir en riktig 10-bagger. Förhoppningsköpet kan innebära att du uppnår dina 100 procent. Men vad ska du göra när du har uppnått det målet? Om du gör samma sak igen förlitar du dig troligtvis på tur. Istället för att låta turen komma som en positiv bieffekt av ett väl inarbetat system.

Slutord

Det finns alltså en fördel med sparkvoter som många missat. Det är ett system och inte ett mål. Fördelen med att fokusera på system istället för mål är att du har något att glädjas åt varje dag. Att disciplinerat följa systemet ger sparandet syfte. Du slipper dessutom känslan av otillräcklighet om du inte uppnår ditt stora mål.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Varje söndag, ett system.

Förhoppningens paradox

Om du har 5 procent av ditt sparkapital i en aktie som du tror kan gå upp med 100 procent under året så kan du lika gärna ha 100 procent av kapitalet i en portfölj som ger 5 procent. Och därmed tjäna lika mycket i absoluta tal. Trots det väljer många det första alternativet. Man …
Fortsätt läsa Förhoppningens paradox

Foto: Pixabay

Om du har 5 procent av ditt sparkapital i en aktie som du tror kan gå upp med 100 procent under året så kan du lika gärna ha 100 procent av kapitalet i en portfölj som ger 5 procent. Och därmed tjäna lika mycket i absoluta tal. Trots det väljer många det första alternativet. Man lever på hoppet om att göra snabba pengar. Men aktiemarknaden är inget hundrameterslopp, det är ett maraton som Warren Buffet ska ha sagt.

Mer förhoppning än risktagande

Fast är det inte större risk att ha alla sina pengar placerade i aktiemarknaden jämfört med en tjugondel av kapitalet? Risken att förlora pengar är ofta större om du satsar dina pengar i ett förhoppningsbolag istället för en väldiversifierad portfölj. Det finns en paradox i att inte våga placera en stor del av sitt kapital i aktier för rädslan att förlora pengar. Men de pengar man vågar satsa placeras i förhoppningsbolag, där risken att förlora är väldigt stor.

Det behöver alltså inte vara den riskvilliga investeraren som satsar pengar i denna typ av bolag. Ofta är det nog nybörjaren som känner lite på vattnet. Paradoxen handlar dels om att de som är minst riskbenägna satsar pengar i de mest riskfyllda bolagen. Och dels om att man verkar tro att en liten investering är mindre riskfylld än en stor investering. Men så behöver inte vara fallet.

Vågar du lägga alla sparpengar i portföljen?

Historiskt har aktiemarknaden visat sig vara det bästa alternativet på lång sikt. Om du tror att det kommer fortsätta borde åtminstone en del av dina långsiktiga sparpengar vara exponerade mot aktiemarknaden. Om du sedan ska investera i enskilda aktier bör du ha en portfölj av aktier som du tror så pass mycket på att du är villig att investera hela den delen i den. Om du inte är villig att investera hela summan i din portfölj av aktier bör du nog inte investera något alls. Eller välja ett annat alternativ.

Vid varje nytt köp ska du alltså känna att du skulle kunna lägga alla dessa sparpengar i portföljen. Det kommer göra att du tänker igenom dina beslut noggrannare. Antingen skaffar du dig så pass mycket kunskap att du känner dig trygg med att fatta dessa beslut själv. Eller så tar du hjälp med att bygga en väldiversifierad portfölj. I form av ett fondsparande till exempel.

Slutord

Vissa håller sig alltså borta från aktiemarknaden med majoriteten av sitt kapital då aktier är riskfyllt. Men den del man vågar investera hamnar i förhoppningsbolag. Det är en intressant paradox. Avkastningen i absoluta tal behöver inte nödvändigtvis bli högre för att du lyckas träffa rätt med en liten del av ditt kapital. Den typen av investeringar behöver alltså inte tyda på högre riskvillighet utan snarare en förhoppning om att göra snabba pengar. Det blir mer en trisslott än investering.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ingen paradox.

Att vara contrarian – en förutsättning för framgång?

Att vara contrarian (motvalls) handlar om att gå sin egen väg och inte lyssna för mycket på vad andra tycker att man ska göra. På aktiemarknaden är det, i alla fall långsiktigt, ett måste att ha en egen åsikt om de aktier man äger. Tjäna på att ha din egen åsikt Har man inte en …
Fortsätt läsa Att vara contrarian – en förutsättning för framgång?

Foto: Pixabay

Att vara contrarian (motvalls) handlar om att gå sin egen väg och inte lyssna för mycket på vad andra tycker att man ska göra. På aktiemarknaden är det, i alla fall långsiktigt, ett måste att ha en egen åsikt om de aktier man äger.

Tjäna på att ha din egen åsikt

Har man inte en egen åsikt kommer det bli väldigt lätt att falla för den allmänna uppfattningen i en lång nedgång på marknaden. Det som ofta skrivs i dessa tider är att man gör rätt i att sälja och fly till säkrare tillgångsslag. Aktier är inte längre någonting man ska äga. Har man vid de tillfällena en egen åsikt blir det enklare att ignorera bruset. Har du en egen uppfattning om hur den rådande börsnedgången påverkar just dina bolag så kan du istället se börsfallet som ett tillfälle att köpa på dig mer aktier. På så sätt får du mer aktier för pengarna. Om din syn visar sig vara rätt på lång sikt kommer du ha en högre förväntad avkastning. Du köper alltså din del av bolagets vinster till ett lägre pris än förut.

Drömmen om att slå index

Att vara contrarian handlar om att kunna ignorera andra människors uppfattningar till förmån för sina egna. Det kräver självförtroende och att man inte låter sina känslor styra ens beslut. Detta går emot människans natur eftersom vi är flockdjur som gärna vill passa in och göra som majoriteten. Du behöver dock alltid vara öppensinnad och villig att förändra din uppfattning om det visar sig att du har haft fel i din bedömning.

Orsaken till varför man lägger ner tid på att göra sin egen analys av bolag grundar sig troligen i att man drömmer om att slå index. Det blir ett bevis på att det arbete man lagt ner på att välja egna aktier, istället för att köpa en indexfond, har varit värt mödan. För att kunna göra det måste man ha en egen uppfattning. Det går inte att bli bättre än medel på någonting om man alltid gör precis som alla andra. Inom investeringar handlar det ofta om att ha mer tålamod än andra, vilket är en talang i sig.

Slutord

Våga alltså hålla fast vid det du tror på. Även när alla andra förväntar sig att du ska göra samma sak som de gör. Det är lätt att dras med i negativa nyhetsrubriker efter en lång börsnedgång. Att vara contrarian är att vara självständig och våga tro på sina egna idéer.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Det enda i sitt slag.

Flockbeteende – ett gäng jägare och samlare på börsen

Trots att vi anses smarta som människor och även om vi har lyckats bättre än andra arter genom historien är vårt förflutna inte alltid till vår fördel. Evolutionärt är vi anpassade för att leva i flock. Flocken gav oss skydd och var en förutsättning för överlevnad. Våra hjärnor har tyvärr inte utvecklats i takt med …
Fortsätt läsa Flockbeteende – ett gäng jägare och samlare på börsen

Foto: Pixabay

Trots att vi anses smarta som människor och även om vi har lyckats bättre än andra arter genom historien är vårt förflutna inte alltid till vår fördel. Evolutionärt är vi anpassade för att leva i flock. Flocken gav oss skydd och var en förutsättning för överlevnad. Våra hjärnor har tyvärr inte utvecklats i takt med framstegen i vårt samhälle. Därför hjälper hjärnans normala funktioner inte alltid oss i den högteknologiska tid vi lever i. Hjärnan arbetar framförallt för att skydda vår överlevnad och se till så att vi kan föröka oss. Dessa funktioner har tagit oss dit vi är idag och sett till att vi klarat oss bättre än andra arter. Men det behöver inte betyda att våra automatiska tendenser gynnar oss på aktiemarknaden. Det fanns inte så många traders bland jägare och samlare för 12 000 år sedan.

Följ flocken och överlev

Vi människor har spenderat majoriteten av vår tid på jorden som jägare och samlare. Det var i den miljön våra hjärnor utvecklades. Flockbeteende kommer alltså ifrån att vi innerst inne är flockdjur och instinktivt drar oss ifrån att göra saker som går emot flocken. När vi levde som jägare och samlare var det viktigt för oss att vara en del av flocken för utan den klarade vi oss inte från utomstående faror. Blev vi utstötta ur flocken var risken stor att vi blev föda till förmån för ett rovdjur.

Våra hjärnor är därför inte evolutionärt utvecklade för att vi ska fatta beslut som går emot majoriteten. Det är ett beteende som skyddar oss från lejon på savannen men inte alltid från dåliga aktieaffärer. På aktiemarknaden gör flockbeteendet att vi dras med i extremerna. Vi säljer om alla säljer och vi köper om alla köper. Det gör ofta att man köper dyrt och säljer billigt. Det är på toppen det ser som bäst ut och på botten det ser som sämst ut.

Alla andra kan ju inte ha fel

Vårt flockbeteende kan till och med få oss att anta att uppenbart felaktiga saker stämmer, om det bara är tillräckligt många som håller med. Alla andra kan ju inte ha fel, det måste vara jag som har fel. Det finns ett känt exempel där psykologen Salmon Ash gjorde ett experiment på 50-talet. Sju försökspersoner fick två olika kort med streck på. På det ena kortet fanns ett streck och på det andra tre. De fick sedan frågan om vilket av strecken på det högra kortet som var av samma längd som det på det vänstra. Svaret var så tydligt att vilket barn som helst skulle gissa rätt.

I experimentet hade Salmon redan på förhand sagt åt sex av de sju försökspersonerna att ge fel svar. När den sjunde personen ska ge sitt svar finns det alltså redan sex svar som går emot vad som är uppenbart rätt. I majoriteten av fallen väljer den sjunde personen att hålla med om det felaktiga svaret bara för att inte gå emot gruppen. Att våga gå emot strömmen är uppenbarligen inget som faller sig naturligt.

Slutord

Vi är evolutionärt utvecklade för att leva i flock. Det gör att vi drar oss för att fatta beslut som går emot majoriteten. På aktiemarknaden kan det tyvärr leda till att vi köper nära toppen och säljer nära botten. Det gäller alltså att ha en egen strategi och våga hålla sig till den.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Följ flocken, ibland är det ok.

Är belåning en onödig risk?

Det råder något delade meningar angående belåningens vara eller icke vara. Det finns de som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att ha belåning. Argumentet här brukar vara att man inte vill vara beroende av någon annan när man fattar beslut om sin aktieportfölj. Det är nämligen så att om man har lånat pengar med …
Fortsätt läsa Är belåning en onödig risk?

Foto: Pixabay

Det råder något delade meningar angående belåningens vara eller icke vara. Det finns de som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att ha belåning. Argumentet här brukar vara att man inte vill vara beroende av någon annan när man fattar beslut om sin aktieportfölj. Det är nämligen så att om man har lånat pengar med sin aktieportfölj som säkerhet och det egna kapitalet går ner under en nivå där det inte längre täcker belåningen så har banken rätt att tvångsförsälja aktierna. Man vill alltså inte hamna i ett läge där man tvingas sälja hela sin portfölj på botten. På motsatt sida finns de som lånar för allt vad de är värda med förhoppning om att snabbt bli rika.

Ett sätt att justera risken i portföljen

Det finns även de som tycker att belåning kan vara okej så länge den är måttlig. Det kan finnas fördelar med att ha en måttlig belåning av sin portfölj. Så länge räntan du betalar ligger en betryggande bit under den totalavkastning du kan få över tid kan du dra nytta av den hävstång som belåningen innebär. Med tanke på den lågräntemiljö vi lever i idag, tillsammans med den prispress som råder på allt relaterat till aktiehandel där portföljbelåning är en del av det, kan detta vara fullt möjligt. Om denna möjlighet är sund eller inte är en annan fråga. Totalavkastningen ett enskilt år kommer inte alltid vara högre än räntan du betalar. Det kommer finnas år då portföljen har en negativ utveckling vilket är något man behöver ha i åtanke.

Belåning kan även användas som ett sätt att justera risken i portföljen. Istället för att skruva upp risken genom att investera i förhoppningsbolag så kan man alltså göra det genom att belåna portföljen. Belåning ger på det sättet möjlighet till högre avkastning utan att du behöver investera i högriskbolag.

Ökad press mentalt

En annan sak att ta hänsyn till vid belåning av portföljen är att det sätter ännu mer press på din mentala styrka. I och med belåningen kommer svängningarna av det egna kapitalet bli större. Det egna kapitalet kommer alltså minska mer om börsen går ner än vad det hade gjort om portföljen var obelånad. Om du har 100 000 kr i en indexfond och börsen faller med 20 procent har du 80 000 kr kvar. Om du istället har 120 000 kr där 20 000 kr är belåning kommer samma börsfall innebära att du bara har 76 000 kr kvar.

På samma sätt kan den ökade avkastningen när börsen stiger göra att du känner dig manad att sälja dina aktier utan någon egentlig anledning annat än att plocka hem lite vinst. Det gäller att ha principer för belåningens storlek samtidigt som man har principer för när man ska sälja en aktie. Om belåningen påverkar portföljbesluten kan den bli ett problem.

Slutord

Det finna alltså olika åsikter kring belåning av portföljen. En nackdel är att du lämnar över en del av kontrollen av portföljen till någon annan. En annan är att svängningarna i portföljen ökar. Fördelen är att du potentiellt kan öka avkastningen genom att justera risken. Så om du vill använda belåning, se då till att hålla den inom rimliga gränser och se dessutom till att du inte betalar för mycket för de lånade pengarna.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Maximal hävstång.

När ska man sälja en aktie?

Precis som vid köp av aktier finns det olika åsikter om när man ska sälja en aktie. Det kan vara så att man letar efter en nivå i en graf. Eller så vill man komma fram till någon typ av inneboende värde i bolaget och vänta till aktien når den nivån. Man kan även sälja …
Fortsätt läsa När ska man sälja en aktie?

Foto: Pixabay

Precis som vid köp av aktier finns det olika åsikter om när man ska sälja en aktie. Det kan vara så att man letar efter en nivå i en graf. Eller så vill man komma fram till någon typ av inneboende värde i bolaget och vänta till aktien når den nivån. Man kan även sälja för att någon annan säger att man ska göra det. När man ska sälja en aktie är ju något väldigt personligt då beslutet måste gå i linje med ens investeringsfilosofi. Men det finns vissa regler du kan följa om du är mer av en långsiktig investerare.

3 vanliga orsaker till att sälja

Att aktiekursen gått ner räcker inte som orsak. Här behöver du gå in i kvartalsrapporterna och se vad som faktiskt händer i bolaget. Några bra tillfällen kan istället vara:

  1. När värderingen är hög, antingen ur ett historiskt perspektiv eller jämfört med det inneboende värde som du har kommit fram till. Men detta bygger på att ditt värde är korrekt och att du har någon annanstans att placera dina pengar istället.
  2. Den andra anledningen blir därför att du hittar ett bättre eller lika bra bolag till en lägre värdering.
  3. En tredje orsak är om bolaget inte utvecklas i den riktning som du hade tänkt dig. Antingen så hade du fel i din analys av bolaget eller så inträffade något oförutsägbart. Om företaget börjar gå dåligt så behöver man ibland släppa taget.
Hjärnan vill inte släppa taget

Det behöver inte vara bra att köpa mer av en aktie bara för att den numera ligger långt under anskaffningskursen. Att aktien har gått ner från 100 kr vid köptillfället till 75 kr i dagsläget behöver inte betyda att den är billig. Ny information tillkommer hela tiden och du kommer behöva göra en ny bedömning av aktien med jämna mellanrum utan att ta hänsyn till din tidigare bedömning. Du kanske kommer fram till att 50 kr är ett mer rimligt pris för aktien och då är ju aktien övervärderad vid 75 kr. I det läget gör du alltså en bra affär om du säljer vid 75 kr trots att du har köpt vid 100 kr. Det här kan låta enkelt i teorin men är såklart mycket svårare i praktiken.

Kognitiva biaser som loss aversion och anchoring gör det svårt att sälja. Loss aversion har att göra med att det är smärtsamt för oss att förlora pengar. Därför vill vi inte gärna ta ett beslut som bevisar att vi har gjort en förlust. Håller vi fast vid aktien utan att realisera förlusten slipper vi ta tag i de negativa känslor som förlusten innebär. Något som är viktigt att komma ihåg är att det inte spelar någon roll vilken aktie som genererar din avkastning. Om du nu har som mål att få tillbaka nedgången på 25 procent från det tidigare exemplet så ska du ju välja den aktie där du tror att det finns störst potential till det.

Loss aversion och anchoring i kombination

De mentala ankare som vi omedvetet sätter upp hjälper oss tyvärr inte heller. Om aktien har kostat 100 kr tidigare så måste den ju kunna göra det igen. Det är alltså enklare för oss att tro att en aktie som tidigare har handlats till 100 kr ska upp till den nivå igen, jämfört med en annan som aldrig har handlats högre än 75 kr. Oavsett om det andra bolaget har bättre förutsättningar.

Kombinationen av loss aversion och anchoring kan vara svår att hantera som investerare. Det kan börja med att du köper aktien för 100 kr bara för att den tidigare kostade 150 kr (anchoring). När aktien sedan faller till 75 kr vill du inte realisera din förlust (loss aversion). Nu har aktien dessutom kostat dubbelt så mycket, så om den bara går tillbaka till den nivån dubblar du pengarna (anchoring). Detta blir en ond spiral som tyvärr kan sluta med att man säljer någonstans nära botten.

Slutord

Det finns alltså vissa vanliga orsaker till att sälja. Om värderingen börjar bli för hög, när du hittar ett bättre bolag eller när utvecklingen går åt fel håll. Låter enkelt i teorin men det blir svårare i praktiken. Loss aversion och anchoring gör att du gärna håller fast vid aktien trots att du kanske borde sälja. Men bara genom att vara medveten om dessa biaser har du kommit en bit på vägen.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ingen loss aversion.

Ödmjukhet på börsen

Det finns en tendens att självförtroendet är som störst i början av ens investerarkarriär. Man lyckas hitta alla möjliga orsaker till att köpa aktier och i en uppåtgående marknad får man oftast rätt. Det är i dessa tider de flesta börjar investera och det kan leda till att man utvecklar en viss hybris. Kognitiva biaser – …
Fortsätt läsa Ödmjukhet på börsen

Foto: Pixabay

Det finns en tendens att självförtroendet är som störst i början av ens investerarkarriär. Man lyckas hitta alla möjliga orsaker till att köpa aktier och i en uppåtgående marknad får man oftast rätt. Det är i dessa tider de flesta börjar investera och det kan leda till att man utvecklar en viss hybris.

Kognitiva biaser – en genväg till hybris

Orsaken till detta har till viss del att göra med self-attribution bias. Denna kognitiva bias innebär vi ofta har en för positiv bild av vad våra resultat beror på. Vi ger gärna oss själva cred för vår egen framgång. När en aktie vi äger går upp är det på grund av vår fantastiska förmåga. När en aktie går ner är det bara otur som beror på yttre omständigheter som vi själva inte kan rå över. Hybrisen kan tyvärr hålla i sig till dagen då en längre nedgång har raderat ut stora delar av portföljen. Att överskatta sin egen förmåga är sällan en tillgång på börsen.

Hindsight bias är en annan kognitiv bias. Den handlar om att vi gärna är efterkloka och återigen överskattar vår egen förmåga. Det är till exempel väldigt enkelt att i efterhand säga att vi hade förutsett en akties nedgång om vi hade ägt den. Fast när du faktiskt äger ett bolag som det börjar gå dåligt för finns det andra biaser, som loss aversion och anchoring, att kämpa emot.

En säljare för varje köpare

Det är viktigt att komma ihåg att varje gång du köper en aktie så finns det en säljare på andra sidan. Denna person är av en annan åsikt än dig och tror sig ha gjort lika rätt i sin säljanalys som du i din köpanalys. Det kan därför vara en god idé att sätta sig i säljarens skor och försöka se saker från dennes synvinkel. Framgång på börsen handlar ofta om att kunna ta ett steg tillbaka och få perspektiv på sina investeringar. Anledningen till varför aktien har gått upp den senaste tiden kanske beror på din fantastiska förmåga. Men det kan också bero på helt andra orsaker.

Det är fullt möjligt att lyckas träffa exakt rätt aktier på kort sikt i en uppåtgående marknad. Känslan av att man måste vara en gudomlig investerare kan lätt komma krypande. I dessa tider blir det enkelt att börja leta efter bolag med ännu större potential och därmed ännu större risk. Det finns många historier där en investerarkarriär har slutat med att man, efter hybrisen har nått en topp, har gått all in i ett förhoppningsbolag och förlorat allt. Förhoppningsvis i en obelånad portfölj för annars blir det ännu värre.

Slutord

Det är bra att inse att många av våra tankar styrs av biaser som vi inte alltid har kontroll över. Några av dessa har en tendens stärka tron på vår egen förmåga. Vilket inte alltid är till vår fördel. Det är även bra att vara medveten om att det alltid finns olika åsikter om bolag på börsen och att din syn inte behöver vara mer rätt än andras. Det finns alltså fördelar med en ödmjuk inställning till börsen då det är väldigt få som lyckas på lång sikt.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Bara lite hybris.

Är utdelning bara att flytta pengar från ena bakfickan till den andra?

I teorin ska det inte vara någon skillnad om man som aktieägare har kvar pengarna i bolaget och låter dem arbeta där. Eller om man får dem utbetalda i form av utdelning. I bolag som inte betalar någon utdelning skulle man alltså lite förenklat kunna sälja av till exempel fyra procent av sitt innehav varje …
Fortsätt läsa Är utdelning bara att flytta pengar från ena bakfickan till den andra?

Foto: Pixabay

I teorin ska det inte vara någon skillnad om man som aktieägare har kvar pengarna i bolaget och låter dem arbeta där. Eller om man får dem utbetalda i form av utdelning. I bolag som inte betalar någon utdelning skulle man alltså lite förenklat kunna sälja av till exempel fyra procent av sitt innehav varje år istället för att få direktavkastning i form av utdelning.

I praktiken finns det däremot åtminstone tre orsaker till varför utdelningar fyller ett syfte:
  1. Utdelningar kan du få från ett bolag i portföljen som du anser vara övervärderat. För att sedan investera dem i ett bolag du anser vara undervärderat.
  2. Utdelningar är faktiska pengar som du kan använda till att köpa någonting. Dessa pengar får du utan att behöva tänka på vilket bolag du ska sälja för att få ut samma summa pengar. Du slipper dessutom tänka på om du säljer vid ett dåligt tillfälle för att få ut summan.
  3. Utdelningar betalas ut både vid uppgångar och vid nedgångar på börsen. Det ger dig incitament att hålla kvar vid bolagen och kanske till och med köpa fler aktier i dåliga tider. Detta förutsätter såklart att bolagen inte påverkas så mycket av den allmänna börsnedgången att de måste sänka utdelningen.
Utdelningsinvesterarens motivationskraft

Dessa är alltså tre skäl till varför utdelningar kan fylla ett syfte. En utdelningsinvesterare har ofta som mål att i framtiden kunna leva på utdelningarna som aktieportföljen genererar. Då detta är en strategi som innebär att man vill behålla bolagen över tid blir utdelningarna en bra motivationskraft. Våren blir det tillfälle då man ser att ens ihärdiga sparande bär frukt. Om man investerar nya pengar i portföljen samtidigt som bolagen bibehåller eller höjer sina utdelningar kommer den totala summan man får i utdelningar varje år stiga, vilket ger ytterligare motivation.

Slutord

Det finns som du ser flera orsaker till varför det rent mentalt kan vara en god idé att köpa bolag som ger utdelning. Utdelningar ger dig lite mer frihet att välja hur du vill disponera dina pengar. Det blir även enklare att motstå frestelsen att sälja aktier vid en nedgång på marknaden. I sådana fall skulle du ju även gå miste om din utdelning. Dessutom har du något att se fram emot varje år vilket gör att motivationen att äga aktier på lång sikt ökar. Slutligen kan det kännas bättre att unna sig något för de pengar man får i utdelning. Istället för att ta från det kapital man jobbat så hårt för att spara ihop.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mycket utdelning.

Den effektiva marknaden – troende eller ej?

Det finns de som anser att marknaden är effektiv. Med det menas att aktier prissätts efter all den information som finns tillgänglig vid varje given tidpunkt. Enligt denna teori går det inte att vara smartare än marknaden när man köper aktier. Sympatiserar man med den så gör man nog rätt i att köpa en indexfond …
Fortsätt läsa Den effektiva marknaden – troende eller ej?

Foto: Pixabay

Det finns de som anser att marknaden är effektiv. Med det menas att aktier prissätts efter all den information som finns tillgänglig vid varje given tidpunkt. Enligt denna teori går det inte att vara smartare än marknaden när man köper aktier. Sympatiserar man med den så gör man nog rätt i att köpa en indexfond där man får ta del av hela marknadens tillväxt.

Flockbeteende – mänskligt men inte alltid rationellt

Är man däremot en värdeinvesterare tror man sig kunna utnyttja felprissättningar i marknaden till sin fördel. Man tror sig kunna få mer värde för pengarna än priset man betalar. Orsaken till varför man tror det är bland annat för att det är människor som handlar med aktier. Dessa människor har en hjärna som inte alltid är rationell. Något som kan bli väldigt tydligt på aktiemarknaden är vår tendens att följa flocken. Man vill ju inte bli utstött ur flocken och uppäten av vargen.

När vi ser att alla andra säljer vill vi också trycka på säljknappen för ”alla andra” kan ju inte ha fel. Detta beteende gör att när många säljer aktier så utlöses en dominoeffekt. Ännu fler säljer bara för att andra säljer. Fenomenet skulle kunna liknas vid en budgivning på en lägenhet. Slutpriset hamnar ofta långt över vad som kan tänkas vara rimligt för att budgivarna låter känslorna styra beslutet.

Felprissättningar – något att dra nytta av?

När aktiemarknaden sjunker kraftigt kan det innebära att alla bolag dras med. Detta trots att enskilda bolags vinstutsikter inte behöver ha drabbats nämnvärt. Detta är ett tillfälle då värdeinvesteraren gärna håller sig framme. Hen försöker rationellt tänka över om det som har orsakat nedgången på aktiemarknaden även kommer påverka det enskilda bolagets framtid. Om denne värdeinvesterare kommer fram till slutsatsen att bolaget för tillfället är felprissatt av marknaden så trycker hen på köpknappen och förväntar sig få en god avkastning när flocken har vaknat upp ur sin irrationella dvala. Om man tror att det är möjligt att dra nytta av felprissättningar i marknaden bör man satsa på enskilda aktier eller aktivt förvaltade fonder.

Slutord

I grunden är det en bra sak att anta att marknaden är effektiv och inte tro att man är smartare än majoriteten. Perioder av stora uppgångar och djupa nedgångar som leder till flockbeteende och överreaktioner har dock visat sig vara ett återkommande fenomen på aktiemarknaden. På lång sikt bör man kunna utnyttja dessa irrationella beteenden som uppkommer med jämna mellanrum. Det är möjligt på grund av det faktum att vi inte är mer än människor.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Väldigt effektivt.