Peter Lynch och fokusera på dina styrkor

Vi har alla våra styrkor. Vissa är analytiska, andra är kreativa. Det finns de som är bra på att fatta snabba beslut och de som är bra på att se detaljer. Vissa lär sig bäst genom att läsa medan andra lär sig mer genom att lyssna. Vi har även kunskap inom specifika områden som vi …
Fortsätt läsa Peter Lynch och fokusera på dina styrkor

Foto: Pixabay

Vi har alla våra styrkor. Vissa är analytiska, andra är kreativa. Det finns de som är bra på att fatta snabba beslut och de som är bra på att se detaljer. Vissa lär sig bäst genom att läsa medan andra lär sig mer genom att lyssna. Vi har även kunskap inom specifika områden som vi har ägnat mer tid åt än andra, till exempel genom arbete eller fritidsintressen. Du är din egen edge på aktiemarknaden.

Utnyttja din unika kompetens

Den numera pensionerade fondförvaltaren Peter Lynch menar att du som konsument ska utnyttja de kunskaper du redan har om produkter. Du kan dra nytta av att kolla på de produkter som du själv använder. Hur ser du på varumärkets styrka? Du vet säkert vad andra tycker om produkten också. Du har kanske varit i kontakt med företaget vid något tillfälle och fått en uppfattning om deras kundservice. Du vet vilka märken som anses vara bäst och vilka produkter du tycker fyller dina behov. Dra fördel av det du redan vet.

Du kan även dra nytta av den kunskap du har från branschen du arbetar i. Vilka produkter säljer bäst och hur ser trenderna ut i branschen? Ett exempel Lynch ger är att om man säljer däck så har man nog bättre koll på hur den värdekedjan och affärsmodellen ser ut, jämfört om man jobbar som aktieanalytiker. Den förståelsen kan vara en bra ingång innan man gör en djupare analys av bolag. Du ska helt enkelt hålla dig inom din circle of competence.

Fokusera på dina styrkor

Det är ofta bättre att fokusera på sina styrkor. Det är enklare att få större utväxling och nå en toppnivå när vi fokuserar på våra styrkor. Fokuserar vi istället på att förbättra våra svagheter kan vi ta dem upp till viss en nivå, men vi kommer aldrig nå samma topp. Genom att identifiera dina styrkor kommer du alltså veta vad du ska fokusera på. Och fokus är och A och O. Vi har ett begränsat antal timmar och allt vi gör har en alternativkostnad. Genom att fokusera på styrkorna kommer vi kunna uppnå mer med mindre.

Att förstå sina egna styrkor och naturliga talanger har alltså sina fördelar. Genom att identifiera de områden där du har naturlig talang, och sedan fokusera på dem, har du större chans att åstadkomma saker. Dina naturliga talanger är områden där saker verkar gå enklare för dig än för andra. Om du ser tillbaka på ditt liv så finns det säkert vissa områden där du snabbare har tagit dig till en högre nivå jämfört med andra i din omgivning. Om du kan identifiera några sådana områden så har du troligtvis en naturlig talang där.

Peter Lynch ska ha sagt att den som vänder på flest stenar är vinnare. Idag finns det många sätt att inhämta information kring aktiemarknaden. Du kan därmed ta in information på ett sätt som passar dig och som relaterar till dina styrkor. Du kan läsa, titta eller lyssna. Eller blanda alla tre. Du kan läsa dig till en mängd information bara genom att sitta vid datorn. Via aktiebloggare, bolagen själva, investerarbrev eller diverse nyhetsbrev. Genom podcasts kan du lyssna och få inspiration från många av de bästa i branschen. Youtube kan passa dig som lär dig bättre visuellt. Utnyttja dagens möjligheter till att inhämta information på ett sätt som passar dig. Som relaterar till dina styrkor.

One Up On Wall Street

“Your investor’s edge is not something you get from Wall Street experts. It’s something you already have. You can outperform the experts if you use your edge by investing in companies or industries you already understand” – Peter Lynch

Peter Lynch skriver alltså en hel del om de fördelar man har som småsparare. Genom ditt unika kompetensområde kan du skaffa dig en edge på aktiemarknaden. I boken beskriver han dessutom sex olika typer av företag och vad man ska fokusera på hos dessa. Nedan följer dessa typer av företag samt några investeringsprinciper som han har använt sig av genom åren.

Olika typer av företag:

 1. Långsamt växande företag – Runt 4 % vinsttillväxt per år. Undvik om de inte ger hög utdelning. Fokusera på hur stor andel av vinsten företaget delar ut och hur stor utdelningstillväxten har varit historiskt.
 2. Stabila företag – Klarar sig bra genom lågkonjunkturer. De brukar ha en vinsttillväxt på max 12 % per år och genomsnittligt ett P/E-tal på 10-14. Fokusera på värderingen och hur väl bolaget har klarat sig genom lågkonjunkturer.
 3. Cykliska företag – Vinsterna följer konjunkturen. Titta på ett cykliskt justerat PE-tal. Även kallat CAPE eller Shiller PE.
 4. Snabbväxande företag – Finns uppsida i denna typ av bolag men man måste skaffa sig en uppfattning om när tillväxten kommer avta och vara försiktig med värderingen.
 5. Turnarounds – Företag med problem, men som förhoppningsvis kan vända den negativa trenden. Fokusera på balansräkningen.
 6. Tillgångsföretag – Företag med tillgångar som inte värderas korrekt av marknaden. Viktigt att skaffa sig en uppfattning om det korrekta värdet av tillgångarna.

Investeringsprinciper:

 • P/E-talet ska helst inte vara högre än vinsttillväxten. En vinsttillväxt på 15 procent och ett P/E-tal på 10 skulle vara ett bra köp enligt Lynch. Han förespråkar alltså ett PEG-tal på under 1. Men att lyckas hitta en sådan värdering idag är inte särskilt vanligt.
 • Skulder på max 25 procent av eget kapital (skuldsättningsgraden). Tillgångarna ska framförallt ha finansierats med eget kapital och inte genom stora lån.
 • Jämför vinstmarginaler med bolag i samma bransch. Bäst att köpa bolagen med bäst vinstmarginaler i branschen då de klarar lågkonjunkturer bättre.
 • Leta efter bolag med stabil vinsttillväxt över tid. Du vill inte att bolaget ska göra en jättehög vinst ena året, följt av en förlust nästa år.
 • Lynch menar också att man ska leta efter företag i tråkiga branscher och med tråkiga namn. Sannolikheten att dessa bolag väcker intresse hos analytiker är mindre. Man kan på så sätt upptäcka dem före den breda massan. Själv investerade han bland annat i ett sophanteringsföretag och en begravningsbyrå.
Slutord

Peter Lynch har en sund infallsvinkel när det kommer till aktieinvesteringar. Börja där du står. Om du fokuserar på områden där du har mest kunskap och låter dina styrkor komma till sin rätt blir det enklare att nå goda resultat. Det finns ingen annan som är som du. Det är hos dig själv som du har störst chans att hitta din edge på aktiemarknaden.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Fler investeringsprinciper.

Moats – en källa till högre avkastning?

En moat, eller vallgrav, är en symbol för hur ett företag kan liknas vid ett slott som skyddas av vallgraven runtomkring. Warren Buffett brukar prata om moats som en viktig del av Berkshire Hathaways investeringsfilosofi. Moats är de egenskaper som ger företaget långsiktiga konkurrensfördelar och därmed skyddar bolaget från konkurrenter. Storleken på vallgraven är olika …
Fortsätt läsa Moats – en källa till högre avkastning?

Foto: Pixabay

En moat, eller vallgrav, är en symbol för hur ett företag kan liknas vid ett slott som skyddas av vallgraven runtomkring. Warren Buffett brukar prata om moats som en viktig del av Berkshire Hathaways investeringsfilosofi. Moats är de egenskaper som ger företaget långsiktiga konkurrensfördelar och därmed skyddar bolaget från konkurrenter. Storleken på vallgraven är olika från företag till företag men en större vallgrav gynnar konkurrenskraften på lång sikt. Det finns olika typer av egenskaper i ett företag som kan utgöra en moat. Några vanliga är byteskostnader, skalfördelar, varumärke och nätverkseffekter.

Varför moats?

En konkurrensfördel är något som för närvarande tillåter ett företag att ha hög lönsamhet. Problemet med hög lönsamhet är att det lockar till sig konkurrenter. Om andra bolag ser att det går att tjäna mycket pengar inom ett område så kommer de försöka ta del av den kakan. När ett bolag kan förhindra dessa konkurrenter från att ta marknadsandelar över tid har de en moat. En moat är en varaktig konkurrensfördel. Bolag med en moat kommer kunna bibehålla sin lönsamhet och marknadsandel på lång sikt. Genom att hålla konkurrenterna på avstånd kan bolag med en moat konsekvent ge en hög avkastning till aktieägarna.

Framgång är ojämnt fördelad i samhället. På nästan alla marknader är ett fåtal företag vinnarna. 80/20 principen visar på det sambandet. Det finns stora fördelar med att vara bäst inom ett visst område. De som presterar på toppnivå är kanske bara lite bättre än det som befinner sig en nivå under, men de får en oproportionerligt stor del av äran. De på toppen får allt. De är vinnarna på sin specifika marknad. Och när någon anses vara bäst, tenderar de att behålla den statusen. Det krävs mycket för att ta sig till toppen, men väl där är det enklare att stanna kvar. Till viss del på grund av alla valmöjligheter som finns. Att kolla på alla möjliga alternativ blir för tidskrävande. Det är enklare att välja de mest populära aktörerna. Vilket gör att de fortsätter vara vinnare.

Peter Thiel, som bland annat var en av de första investerarna i Facebook, ska ha sagt att konkurrens är för förlorare. Han menar att bolag som slipper fundera över konkurrenter, istället kan fokusera på innovation. Bolag som har en moat kan fokusera på rätt saker. För en långsiktig investerare, och kanske särskilt för någon som fokuserar på Buy & Hold, ger en moat stabilitet. Moats gör det enklare att ha en uppfattning om bolagets framtida vinster. Vinsterna blir mer förutsägbara.

Typer av moats
 • Varumärke: Ett starkt varumärke sätter sig i kunders medvetande. Warren Buffet ser det som att äga en del av kundens sinne. Det gör efterfrågan mer oelastisk, priset spelar inte längre lika stor roll. Man vill vara en del av varumärket, och det är värt att betala för. Apples starka varumärke gör att de kan höja priserna utan att kunderna försvinner. Men det har inte kommit gratis. Det tar tid och investeringar att bygga upp ett varumärke i människors medvetande. Därför blir det svårt för nya aktörer på marknaden att konkurrera.
 • Skalfördelar: Innebär att man slår ut sina fast kostnader på ett stort antal enheter. Därför man kan hålla lägre kostnader än konkurrenter och klara prisnedgångar bättre. Företag med långsiktiga skalfördelar kan behålla en stor marknadsandel inom sin bransch och tvinga bort konkurrenter. Marginalerna är dessutom inte tillräckligt attraktiva för nya aktörer, vilket skapar en inträdesbarriär. Amazons skalfördelar gör att de kan sälja produkter till lägre priser än sina konkurrenter. Om Amazon sänker priserna måste konkurrenterna följa efter, och därmed minska vinsten. Denna konkurrensfördel har kommit till följd av operationell effektivitet, ett starkt distributionssystem och lägre kostnader relaterade till butik och personal än andra.
 • Byteskostnader: Dessa innebär att det är svårt eller kostsamt att byta företag som tillhandahåller en viss tjänst. Företag kan till exempel skapa produkter som inte är kompatibla med andra produkter, likt Apple. Eller när man genom att börja använda en tjänst behöver fortsätta använda den för att ha tillgång till sparad information. Här är Spotify ett exempel, där du förlorar dina spellistor om du skulle byta till en annan aktör. Ett annat exempel på byteskostnader skulle kunna vara olika typer av abonnemangstjänster där det kostar att säga upp avtalet. Höga byteskostnader kan hjälpa bolag att behålla kunder. Kunderna blir mindre motiverade att byta aktör även om de inte är helt nöjda med sin nuvarande tjänst.
 • Nätverkseffekter: Ju fler som använder en tjänst eller produkt desto mer attraktivt blir det för ännu fler att använda den. Om alla dina vänner finns på en social plattform har du större nytta av att också vara där. VISA är ett annat exempel. De har kunnat bibehålla höga marginaler under många år till följd av nätverkseffekter. Ju fler konsumenter som har ett VISA-kort, desto fler blir antalet handlare som kommer att acceptera dem. Ju fler handlare som accepterar dem, desto fler blir konsumenterna som kommer vilja ha ett VISA-kort. Nätverkseffekter likt dessa är en stor fördel för ett företag som tar en del av varje transaktion som görs.
Slutord

Moats är bestående konkurrensfördelar som skyddar bolag mot konkurrenter. Över tid. Att identifiera bolag med moats kan bli en viktig faktor för en långsiktig investerare. Olika bolag drar fördel av olika typer av konkurrensfördelar. Att undersöka om bolag besitter en konkurrensfördel, som dessutom kan ses som en moat, skulle kunna vara ett bra sätt att leta efter uthålligt hög avkastning.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Prispressare.

Bra bolag till rimliga priser

Warren Buffett brukar säga att han vill köpa bra bolag till rimliga priser och behålla dem för alltid. Det är tre saker som kräver lite olika typer av egenskaper och efterforskning. När det gäller de två första handlar det mycket om att göra sin egen analys. Och förhoppningsvis få rätt i den analysen. När det …
Fortsätt läsa Bra bolag till rimliga priser

Foto: Pixabay

Warren Buffett brukar säga att han vill köpa bra bolag till rimliga priser och behålla dem för alltid. Det är tre saker som kräver lite olika typer av egenskaper och efterforskning. När det gäller de två första handlar det mycket om att göra sin egen analys. Och förhoppningsvis få rätt i den analysen. När det gäller det sistnämnda handlar det framförallt om att ha tålamod och disciplin. Om man, som Buffett, går in med inställningen att aldrig sälja sina aktier i bolagen man köper, ligger tyngdpunkten på att hitta bolag som man kan äga i både upp- och nedgångar på börsen.

Bra bolag – var ska man leta?

Den stora frågan blir ju då vad som karaktäriserar bra bolag. Det skulle till exempel kunna vara sådana som är finansiellt starka, delar ut pengar till ägarna och har haft växande vinster över tid. Sammantaget innebär en portfölj av den typen av bolag att risken att förlora pengar är relativt låg.

Det kan även finnas en poäng i att köpa stora bolag. En stark marknadsposition kan ge skalfördelar. Det gör ofta att man kan hålla lägre kostnader än sina konkurrenter och därmed klara prisnedgångar bättre. Denna typ av bolag kan i vissa fall öka vinsten snabbare än omsättningen då fasta kostnader slås ut på fler enheter. Stora bolag har ofta ett starkt och etablerat varumärke som även det ger en konkurrensfördel gentemot mindre aktörer på marknaden. Ett fåtal bolag dominerar ofta en marknad. Vinnare vinner stort helt enkelt.

Sådana bolag kommer kanske inte ge någon fantastisk överavkastning gentemot index, men en buy and hold strategi handlar mer om att skydda sitt investerade kapital än att göra stora vinster. Dessutom har Warren Buffett visat att det finns goda möjligheter att slå index med denna typ av strategi, så länge man köper dessa bolag till rimliga priser.

Vad är ett rimligt pris?

Det är inte enkelt att värdera bolag. Det finns många parametrar att ta hänsyn till. Värderingar bygger dessutom på framtiden och den vet vi lite om. När man försöker identifiera ett rimligt pris för ett bolag kan det vara värt att använda sig utav flera värderingsmetoder. Man kan till exempel göra en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. En absolut värdering. Eller använda sig av diverse nyckeltal. En relativ värdering.

Vid en kassaflödesvärdering gör du en bedömning av hur bolagets kassaflöden kommer utvecklas framöver, och diskonterar dessa till ett nuvärde. Man sätter oftast upp en prognosperiod på 10-15 år och sedan räknar man med att värdet det sista året kommer gälla för evigt. På det sättet får man ett absolut tal på kassaflödet som man sedan kan diskontera med en avkastningsränta för att få ett värde på bolaget idag. Ett problem med metoden är svårigheten i att göra prognoser. Då du prognostiserar kassaflöden långt in i framtiden gör ett litet fel i dina antaganden att skillnaden i värdet blir stor.

När du gör en kassaflödesvärdering gör du en absolut värdering av bolaget, medan du gör en relativ värdering om du kollar på bolagets nyckeltal. Då väljer du att jämföra bolaget relativt andra bolag eller sin egen historik. P/E-talet är ett välkänt nyckeltal. Det finns en del problem med P/E-talet. Det tar inte hänsyn till den belåning som har skapat vinsten, det kan krävas en hel del justeringar för att ge en rättvisande bild och nyckeltalet tenderar att utesluta bolag som ser ett större värde i att växa sin kundbas idag för att möjliggöra vinst i framtiden. Men nyckeltalet ger ändå en hyfsad bild av hur marknaden värderar bolaget.

Det är svårt att sätta upp tumregler. Alla bolag är olika. Om man ska lyssna på Benjamin Graham som sägs vara värdeinvesteringens fader, så menade han att det kan vara rimligt att betala P/E 15 för ett bolag med en årlig vinsttillväxt på runt tre procent. Det kan vara en bra tumregel för bolag med begränsade tillväxtmöjligheter. Värdeinvesteraren Mariusz Skonieczny skriver att bolag med hög vinsttillväxt kan förtjäna P/E 15 – 25. Men aldrig högre än så. Det utesluter en hel del bolag men någonstans måste du sätta en gräns för vad du är villig att betala. Vad du anser vara ett rimligt pris.

Sitt still i båten

Det är inte helt enkelt att säga vad som är ett rimligt pris för en aktie. Inte nog med det. Det gäller även att ha tålamod att vänta på avkastningen, och disciplin nog att tro på din bedömning när aktiekursen inte utvecklas som du trott. Efter att du har hittat ett bra bolag till ett rimligt pris är det dags att vänta. Dags att sitta still i båten. Kombinationen av att ha gjort rätt i sin analys och sedan klara av att vänta på resultaten, leder ofta till den bästa avkastningen.

Men bland det svåraste som finns vid aktieinvesteringar är att göra ingenting. När du köper en aktie och sedan ser den gå upp, ner (eller i cirklar) tenderar du att vilja agera. Action bias. Det känns naturligt att vi åstadkommer mer genom att göra något. James Montier har ett exempel från straffar i fotboll. Forskning har visat att målvakter väljer att slänga sig åt något håll 94 procent av gångerna. Även om en bättre strategi skulle vara att alltid stanna i mitten av målet. Att agera ger oss en känsla av att ha situationen under kontroll.

Slutord

Buffett vill alltså hitta bra bolag, till rimliga priser och behålla dem. Det gör man enklast genom att kolla på stora, stabila bolag som har haft växande vinster över tid. Bra bolag har en tendens att fortsätta gå bra. Kan du sedan köpa dessa bolag till ett rimligt pris och behålla dem genom upp- och nedgångar på börsen har du kommit långt.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Högst rimlig värdering.

Poker och aktier

Spenderade precis en vecka i Vegas. Detta pokerns Mekka. 25 timmar vid pokerborden och här kommer lite reflektioner. Från en amatör. Amatörstatusen gäller för övrigt både poker och aktier. Poker är ett intressant spel med många delmoment. Det gäller att fatta korrekta beslut som gör att du vinner pengar över ett stort antal spelade händer. …
Fortsätt läsa Poker och aktier

Foto: Pixabay

Spenderade precis en vecka i Vegas. Detta pokerns Mekka. 25 timmar vid pokerborden och här kommer lite reflektioner. Från en amatör. Amatörstatusen gäller för övrigt både poker och aktier. Poker är ett intressant spel med många delmoment. Det gäller att fatta korrekta beslut som gör att du vinner pengar över ett stort antal spelade händer. Att fatta bra beslut är svårt. Det är ännu svårare när du måste göra det under osäkerhet.

Du spelar dessutom mot andra människor. De har, precis som du, en hjärna som inte alltid hjälper dem i deras beslutsfattande. Du behöver ha självinsikt nog att förstå när du agerar rationellt och när du istället låter dina känslor ta över. Kognitiva biaser är vanligt. Loss aversion spelar till exempel in när markerna börjar sina. Så länge markerna ligger på bordet finns det ju fortfarande en chans att vinna tillbaka pengarna. Men att fokusera på att försöka vinna tillbaka pengar är sällan rätt väg att gå.

Du måste hela tiden inhämta information vid pokerbordet, och fatta beslut utifrån den. Inte nog med det, du måste dessutom tolka informationen rätt. Samtidigt som du inte låter dina känslor ta över. Allt detta innebär en konstant press på din mentala förmåga.

Lärdomar från poker

Det finns en hel del att lära sig från poker. Många lärdomar är även applicerbara på aktiemarknaden.

 • Ignorera kortsiktiga rörelser: Poker handlar bland annat om att beräkna EV. Och denna gång pratar vi inte om Warren Buffett favoriten Enterprise Value. Här är det istället Expected Value som gäller. Vid varje beslut runt pokerbordet har du ett Expected Value som antingen är positivt eller negativt. Om du väljer att agera enbart när du har ett positivt EV så kommer du tjäna pengar på lång sikt. Det kan vara en bra mental modell att ta med sig till aktiemarknaden. Fokusera på att fatta beslut som gör att du tjänar pengar på lång sikt. Lägg inte för mycket vikt vid rörelser på kort sikt. Du kan förlora en pokerhand trots att du har ett positivt EV i en situation. Tur kommer alltid vara en faktor. Men spelar du tillräckligt många händer kommer kurvan jämna ut sig kring EV. Ungefär som att köpa undervärderade bolag som förr eller senare kommer handlas i linje med dess vinster.
 • Tålamod och disciplin: Vid pokerbordet, som på aktiemarknaden, handlar en stor del av framgångsreceptet om att inte göra någonting. Action bias jobbar emot oss. Denna bias innebär att det känns naturligt att man åstadkommer mer genom att agera. Man uppnår sällan något om man inte gör någonting. Men oftast är det tålamod och disciplin som leder till bäst resultat vid pokerbordet och på aktiemarknaden. Tålamod att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi vid motgångar. Därmed inte sagt att man kan sitta helt passiv. Det gäller hela tiden att hålla utkik efter situationer som är vinstgivande.
 • Självinsikt: Ett intressant fenomen bland pokerspelare är att de som är sämre ofta är mer självsäkra än de som är bra. Även kallat Dunning Krueger effekten. Dåliga spelare är inte tillräckligt bra för att inse bristerna i deras spel. Vinnande spelare är självkritiska. De antar inte att deras sätt att spela en viss hand nödvändigtvis behöver vara det bästa. De försöker hela tiden utveckla sitt sätt att se på spelet. Att ha en vana av att utvärdera sig själv, sina tankar och beslut är något som hjälper oss utvecklas. Metakognition är en viktig egenskap för att nå framgång. Det är alltid bra att utvärdera sig själv och hur man kunde ha spelat en förlorad hand bättre. Precis som det är bra att utvärdera varför ett aktieköp inte gick som tänkt.
 • Beslutsfattande: I boken ”Think Twice” skriver Michael Mauboussin att processen vid beslutsfattande är viktigare än utfallet. Även om resultatet blev negativt kan du fortfarande ha fattat ett bra beslut. Motsatsen gäller också. Ett beslut kan vara felaktigt när utfallet är positivt. Att endast lägga vikt vid utfallet kallas för outcome bias. Före detta pokerproffset Annie Duke har ett exempel från bilkörning. Hon har råkat köra mot rött ljus under några tillfällen i livet. Det gick hur bra som hest. Innebär det att det är en bra idé att fortsätta med den strategin? Troligtvis inte. På aktiemarknaden, likt poker, måste du fatta beslut baserat på den information som finns tillgänglig just nu. Vi vet ingenting om framtiden. Det finns otroligt många potentiella händelser som kan ändra förutsättningarna, vilket gör det omöjligt att på förhand veta om beslutet är perfekt. Därför ska du fokusera på processen.
 • Risktagande: Vi behöver ta risker för att uppnå saker i livet. Risk är något vi behöver lära oss att leva med. Vid pokerbordet lär du dig just det. Du behöver fortsätta agera rationellt trots att du hela tiden tar risker. Risker som kan sätta press på ditt psyke. Du lär dig att ta väl kalkylerade risker trots att vi evolutionärt är programmerade att välja den säkra vägen. Den väg som ger oss störst chans att säkra vår överlevnad.
Kognitiva biaser vid pokerbordet

Medan kognitiva biaser kan vara relativt svåra att upptäcka på aktiemarknaden, visar de sig tydligt vid pokerbordet. Fast även om vi är medvetna om biaser har vi en tendens att falla för dem ändå. Det är det som är problemet. Här följer några vanliga biaser vid pokerbordet och hur de kan driva spelare till dåliga beslut (eller vansinne).

 1. Loss aversion: Det finns få ställen där loss aversion blir så uppenbart som vid pokerbordet. Storleken på din hög av marker kan förändras snabbt. När markerna minskar är det enkelt att hamna i fällan att vilja vinna tillbaka dem snabbt. Det leder ofta till större förluster.
 2. Mental accounting: Det känns inte lika jobbigt att förlora pengar om vi ligger plus under en session. De pengar som vi har vunnit kan vi tendera att gambla mer med. Och därmed inte agera optimalt. Oavsett om du spelar med pengar du har vunnit under en sittning, eller inte, är det fortfarande pengar. Du ska fokusera på att följa din strategi just nu, inte på om du har vunnit eller förlorat tidigare.
 3. Gambler’s Fallacy: Tendensen att tro att framtida sannolikheter påverkas av historiska händelser. Ett mynt kan inte komma ihåg om det har hamnat på krona eller klave tidigare. Ändå har vi en benägenhet att tro att ett mynt som har landat på krona 50 gånger har större chans att landa på klave 51:a gången. Någon som precis visade en riktigt stark hand vid pokerbordet kan inte ha det igen. Han måste bluffa. Fast det stämmer inte. Sannolikheten är lika stor nu som den var innan.
 4. Hindsight bias: Det är lätt att i efterhand anta att besluten som ledde fram till en vunnen pott var de rätta. Det blir enkelt att vinkla saker till ens fördel. Man tror att man hade mer information än vad man faktiskt hade. Det kan även stärka vår self attribution bias.
 5. Self attribution bias: Detta är en bias som är vanligt förekommande i poker. Då tur är en tydlig del av spelet blir det lätt att skylla alla förlorade potter på otur. Snarare än ett fel i beslutsprocessen. Alla vinster är på grund av förmåga, alla förluster är på grund av otur.
Slutord

Det finns en del likheter mellan poker och aktier. Många av de egenskaper som är viktiga för framgång vid pokerbordet stämmer överens med de som krävs för att lyckas på aktiemarknaden. Kognitivia biaser är alltid närvarande hos oss människor. Då poker spelas om pengar görs många av de tankefel som även görs på aktiemarknaden.

Veckans citat: ”Never check to the Swede.” – Unknown

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mer aktier än poker.

Covey’s matris på aktiemarknaden

Stephen Covey är känd för sin bok ”7 habits of highly effective people”. I boken beskriver han bland annat en matris för hur man kan bli mer produktiv. Det gäller att fokusera på rätt saker. Det finns saker som är viktiga och oviktiga, samt akuta och inte akuta. Akuta saker är ofta synliga och stressande, …
Fortsätt läsa Covey’s matris på aktiemarknaden

Foto: Pixabay

Stephen Covey är känd för sin bok ”7 habits of highly effective people”. I boken beskriver han bland annat en matris för hur man kan bli mer produktiv. Det gäller att fokusera på rätt saker. Det finns saker som är viktiga och oviktiga, samt akuta och inte akuta. Akuta saker är ofta synliga och stressande, men de behöver inte vara viktiga. Viktiga saker tar dig närmare dina mål. Coveys’s matris är indelad i 4 kvadranter. Om du kollar igenom dina aktiviteter kan du placera in dessa i matrisen och se vilka saker du ska jobba mer på, och vilka du ska jobba mindre på.

Matrisen

Effektiva människor spenderar lite tid i kvadrant 3 och 4, för de är inte viktiga. De spenderar en begränsad tid i kvadrant 1, då dessa uppgifter ofta handlar om att vara reaktiv och ”släcka bränder” när problem uppstår. Istället fokuserar de så mycket tid som möjligt i kvadrant 2. Här handlar det om att göra saker som att planera långsiktigt, fundera över strategier och sätta upp mål.

Genom att spendera mer tid i kvadrant 2 förebygger du problem som annars kan hamna i kvadrant 1. För att möjliggöra att spendera mer tid i kvadrant 2 måste du lära dig att säga nej till saker, oavsett hur brådskande de kan verka. Entreprenören Derek Sivers har en regel som vägleder honom vid nya åtaganden. För att han ska gå med på att göra något ska det kännas som ett ”hell yeah”, annars är det ett nej.

Produktivitet handlar egentligen inte om att få mycket gjort. Det handlar istället om att få det mest viktiga gjort. Det räcker alltså inte med att jobba hårt och göra massvis med saker. Det gäller att göra rätt saker. Både Bill Gates och Warren Buffett brukar nämna fokus som en viktig del av deras framgång. De har fokuserat på ett fåtal saker som har lett dem till stor framgång.

Olika nyheters värde

När det kommer till aktiemarknaden finns det vissa saker som är viktigare att fokusera på än andra. Viss information har mer värde än annan. Nedan följer Covey’s matris och den information som skulle kunna höra hemma under varje kategori. I alla fall för dig som har en mer långsiktig strategi.

 • Viktiga, akuta: Kvartalsrapporter. Här kan det komma väsentlig information som påverkar dina aktier både på kort och lång sikt. Men om du bara fokuserar på hur väl bolagen presterar från kvartal till kvartal är det lätt att bli kortsiktig. Siffrorna som presenteras kan vara viktiga, men det behöver inte betyda att det krävs akuta åtgärder.
 • Viktiga, inte akuta: Finansböcker, historiska årsredovisningar och evigt aktuella inlägg/artiklar. Detta är information som kan hjälpa dig bygga en långsiktig strategi eller ge dig en djup förståelse kring bolag i din portfölj. Det är inte akut information men den är viktig för din framgång på lång sikt.
 • Oviktiga, akuta: Diverse nyhetssajter. Här handlar det ofta om att sätta rubriker som genererar klick. Nyheterna är ofta oviktiga för din långsiktiga strategi, men rubriksättningen får dem att verka akuta.
 • Oviktiga, inte akuta: Twitter. Med reservation för hur man använder detta sociala medium och vilka man följer. Men en hel del av det som skrivs på Twitter handlar om de senaste bolagen med störst potential. Det handlar om att göra kortsiktiga klipp. Det är varken akut eller viktigt för en långsiktig investerare.

Det här behöver inte stämma helt och hållet. Och just denna uppdelning behöver inte gälla alla. Vilka nyheter som är viktiga är beroende av din strategi. Men det kan vara ett sätt att tänka kring den information du inhämtar och hur effektiv den är för de resultat du försöker uppnå.

Hur ofta ska du kolla portföljen?

Vi översköljs av information hela tiden. Informationen påverkar din portfölj på kort sikt. Det är okej, så länge du inte låter kortsiktiga rörelser påverka din strategi. Nyheter i de korta perspektivet ska inte påverka din långsiktiga allokering. Den ska du ha tänkt igenom så pass noggrant att du kan hålla dig kall genom kortsiktig börsturbulens.

Vi vet att marknader kraschar och att dessa krascher kan göra att våra strategier kraschar. Det har historiskt visat sig att många investerare, med långsiktiga strategier, säljer i panik när det ser som mörkast ut. Därför kan det vara en god idé att verkligen tänka igenom hur stor värdeminskning i portföljen du kan hantera.

Hur ofta du ska kolla portföljen är som vanligt beroende av dig själv. Om du vet med dig att du ibland fattar snabba och känslosamma beslut kring dina innehav ska du nog undvika att kolla portföljen. Om du, å andra sidan, kan hantera att se dina innehav förlora en stor del av sitt värde på kort sikt så spelar det inte så stor roll hur ofta du uppdaterar dig kring din portföljs utveckling.

Slutord

Covey’s matris kan vara användbar inom flera områden. Det kan alltid vara värt att fundera över vilka aktiviteter som är viktiga för att uppnå dina långsiktiga mål. Och fokusera mer på dem. På aktiemarknaden är en del information viktigare än annan för en långsiktig investerare. Genom att ignorera bruset och fokusera på det som är väsentligt, har du större möjlighet att lyckas med din långsiktiga strategi.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Förhoppningsvis kvadrant 2.

Diversifiering eller diworsification?

Diversifiering innebär att du inte investerar alla dina pengar på samma ställe. Du lägger inte alla ägg i samma korg. Det kan vara en god idé att diversifiera mellan tillgångsslag, men det räcker inte. Du behöver även diversifiera inom tillgångsslagen. Du köper inte bara en aktie, eller bara aktier inom en och samma bransch. Då …
Fortsätt läsa Diversifiering eller diworsification?

Foto: Pixabay

Diversifiering innebär att du inte investerar alla dina pengar på samma ställe. Du lägger inte alla ägg i samma korg. Det kan vara en god idé att diversifiera mellan tillgångsslag, men det räcker inte. Du behöver även diversifiera inom tillgångsslagen. Du köper inte bara en aktie, eller bara aktier inom en och samma bransch. Då är du inte diversifierad. Principen är sund då det är svårt att avgöra hur väl ett bolag kommer lyckas i framtiden. Genom att köpa ett flertal bolag har du råd att ha fel gällande några av dem. Vi är sällan så smarta som vi tror. Diversifiering lindrar fallet när vi gör misstag.

Diworsification på aktiemarknaden

Diworsification är ett begrepp som Peter Lynch skriver om i boken One Up on Wall Street. Han använder det för att beskriva hur det kan uppstå problem när bolag väljer att investera i nya områden. Men det har senare fått en bredare betydelse kring investeringar i aktier. Peter Lynch hade för övrigt över 1000 innehav i hans fond Magellan, så det är lite ironiskt att diworsification i en aktieportfölj förknippas med honom. Oavsett så är tanken bakom begreppet att om man investerar i 30 bolag så kommer det alltid finnas 10-20 av dem som är de bästa. Varför inte satsa på dem?

Enligt Daniel Kahneman gör en förlust dubbelt så ont som den positiva känsla vi får av en vinst. Loss aversion. Vi gör allt vi kan för att slippa uppleva smärtan av förluster. Att diversifiera bort den smärtan är den enkla vägen. Men den enkla väger leder sällan till bäst resultat. Vi väljer alltså att addera bolag för att uppnå diversifiering istället för att fokusera på de bästa innehaven. Dessa ytterligare bolag kan sänka avkastningen. De kanske gör mer skada än nytta för portföljen.

Ett annat problem med diversifiering är att det blir svårare att ha tillräckligt bra koll på varje enskilt bolag. Du har kanske inte tid att gå igenom och följa upp alla bolag om de blir för många i portföljen. Vad som är ett rimligt antal och hur mycket du vill följa upp dina bolag är mycket upp till dig själv. En tumregel kan vara att desto större intresse du har för att läsa på om dina bolag ju färre aktier kan du ha i portföljen. Ytterligare ett potentiellt problem med diversifiering kan vara att det blir svårt att nå en överavkastning gentemot index. När man har så många bolag att portföljen börjar likna index, blir det svårare att göra betydelsefulla avsteg för att överträffa index. En bred diversifiering behöver alltså inte vara optimalt för drömmen om att slå index.

Diversifiering på aktiemarknaden

Det finns olika uppfattningar kring vad som är en optimal diversifiering på aktiemarknaden. Det finns studier som visar att 15-20 innehav tar bort större delen av bolagsrisken. Bolagsrisk är de risker som är förknippade med att äga enskilda bolag, till skillnad mot marknadsrisk som är risker som påverkar hela aktiemarknaden. Vid det antalet når man en platå där ett ytterligare bolag inte väger så tungt att det ger något större utslag på portföljens sammanlagda diversifiering. Fast ännu fler bolag minskar fortfarande risken ytterligare. I boken The Intelligent Investor skriver Benjamin Graham att 10-30 bolag kommer ge en fullgod diversifiering. Andra förespråkar att man investerar i 100-tals bolag.

För oss vanliga småsparare överväger nog fördelarna med diversifiering nackdelarna. Fokus blir på att undvika misstag. Precis som det ska vara. En nedgång på 50 procent, kräver en uppgång på 100 procent för att du ska få tillbaka pengarna. Diversifiering gör att vi klarar oss bra, även när vi har fel. Tony Robbins filosofi kring diversifiering är tydlig: Diversifiera mellan olika tillgångsslag. Diversifiera inom tillgångsslagen. Diversifiera bland olika marknader och valutor. Diversifiera över tidsperioder (investera inte allt på en gång). För Tony är diversifiering en av grundpelarna när det kommer till investeringar.

Slutord

Det finns för- och nackdelar med diversifiering. Du minskar risken för misstag på bekostnad av potentiell avkastning. Ett färre antal aktier gör att varje bolag får större påverkan på portföljen som helhet. Det kan vara både positivt och negativt. Känner du att du har tillräcklig kunskap och förståelse kring riskerna i dina bolag så kan du kanske välja ett färre antal aktier. Men det kräver mer av ditt psyke och kommer ta mer av din tid.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Blandat innehåll.