Tillgångsallokering – strategi och taktik

Harry Markowitz, nobelpristagare och något av tillgångsallokeringens fader, ska ha sagt att diversifiering är den enda gratislunchen vid investeringar. Tillgångsallokering handlar om att försöka maximera avkastningen i förhållande till risken. Du uppnår det genom att ha en portfölj bestående av tillgångsslag som inte korrelerar med varandra. När den ena tillgången går åt ett håll, ska …
Fortsätt läsa Tillgångsallokering – strategi och taktik

Foto: Pixabay

Harry Markowitz, nobelpristagare och något av tillgångsallokeringens fader, ska ha sagt att diversifiering är den enda gratislunchen vid investeringar. Tillgångsallokering handlar om att försöka maximera avkastningen i förhållande till risken. Du uppnår det genom att ha en portfölj bestående av tillgångsslag som inte korrelerar med varandra. När den ena tillgången går åt ett håll, ska den andra inte hänga efter. I teorin kan tillgångsallokering sänka risken och öka avkastningen på samma gång.

Strategi och taktik

I ett bredare perspektiv är strategi en övergripande plan. Utan en strategi löper vi risken att famla genom livet, utan att veta om vi gör framsteg mot det vi strävar efter. Men det bygger ju på att man vet vad man strävar efter, annars är det bara att famla vidare. En taktik kan istället ses som de specifika handlingar du utför för att leverera i enlighet med strategin. Utan en taktik kommer du troligtvis behöva förlita dig på tur. En taktik är ofta mer kortsiktig och mer föränderlig än en strategi. En strategi går också att ändra, men det kommer ta längre tid.

Strategin och taktiken bör vara i samklang med varandra, strategin ska ligga till grund för den taktik du använder. Den kinesiska generalen Sun Tzu, författare av The Art of War, menade att det går att se taktiken någon använder för att erövra, men ingen kan se den strategi som ligger till grund för stora segrar. Det är det som är skillnaden. Strategin finns i bakgrunden medan taktiken syns i handlingar.

Strategisk tillgångsallokering – fokusera på helheten

När det kommer till investeringar är den strategiska allokeringen den övergripande strategin. Det kan innebära att du har 100 procent av dina tillgångar i aktier men det kan också betyda att du har en förutbestämd fördelning mellan olika tillgångsslag. Fördelningen är individanpassad. Det refereras ofta till studier som säger att 90 procent av resultatet är beroende av den strategiska allokeringen. Allokeringen sägs vara viktigare än vad du köper och när du köper. Två investerare med samma strategiska allokering kommer alltså ha ungefär samma avkastning, oavsett vilka specifika investeringar de valt. När du bestämmer dig för hur du ska investera dina pengar bör du alltså börja med helheten istället för att fastna i detaljerna.

Genom att ha olika tillgångsslag i portföljen minskar du risken för att din portfölj ska falla kraftigt om ett av tillgångsslagen börjar gå sämre. Det vanligaste exemplet är en fördelning mellan aktier och räntor. Har man bara aktier i portföljen och aktiemarknaden faller kraftigt så förlorar portföljen en stor del av värdet. Har du istället 50 procent aktier och 50 procent räntor kommer räntedelen i portföljen vara ett stöd som lindrar fallet. Fördelningen bygger på din tidshorisont och de rörelser ditt psyke mäktar med. Det finns ingen bra eller dålig allokering. Du behöver hitta en som passar just dig. Det gäller att hitta en fördelning som du känner dig komfortabel med och som samtidigt ger dig en chans att uppnå dina finansiella mål.

Olika faktorer påverkar värderingen av olika tillgångsslag. Vid en specifik händelse kommer vissa tillgångar öka i värde, medan andra sjunker. Efter en tid kan det göra att portföljen avviker från den ursprungliga allokeringen. När en del av tillgångarna i portföljen växer sig för stora är det dags att kapa lite , och fylla på i de andra. På så sätt kommer du tillbaka till ursprungsallokeringen. Det blir även ett sätt att sälja dyrt och köpa billigt. Alternativt så fyller du på med utomstående kapital. Det viktiga är att portföljen befinner sig i balans, i enlighet med den allokering du har bestämt dig för på förhand.

Taktisk tillgångsallokering – chans till överavkastning

Medan den strategiska allokeringen är mer långsiktig bygger den taktiska allokeringen på den marknadssyn du har just nu. Tanken med den taktiska allokeringen är att dra nytta att vissa tillgångar är lägre värderade än andra i perioder. Genom att vikta om en del av portföljen till tillgångar med större potential försöker man uppnå en högre avkastning. Man försöker exponera sig mot sådant som ser bättre ut i det korta perspektivet. Den taktiska allokeringen ses som ett komplement som möjligen kan generera överavkastning.

När det kommer till allokering är alltså strategin inte lika beroende av taktiken. Den övergripande strategin räcker. Taktisk allokering finns till för att potentiellt skapa överavkastning. Men den är inte nödvändig för att du ska få avkastning på dina pengar. Där skiljer sig begreppen något jämfört med strategi och taktik i ett bredare perspektiv. Likheterna är istället att den strategiska allokeringen är det långsiktiga som sällan förändras, medan den taktiska är mer kortsiktig och baserad på marknadsläget just nu.

Slutord

Tillgångsallokeringens strategi och taktik skiljer sig något från begreppen i ett bredare perspektiv. De är inte lika beroende av varandra. Den strategiska allokeringen är ett måste, den taktiska kan vara ett komplement. Även om du bara investerar i aktier bör du i alla fall ha tänkt igenom varför du valt den allokeringen. Och om det är optimalt för att uppnå dina mål.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Bra taktik.

Investera i informationssamhället

För någon som växte upp på 50-talet har informationsflödet förändrats avsevärt. På den tiden fanns något som kallades brev. Dessa levererades av en brevbärare. Det var små vita kvadrater tillverkade av papper. I dessa kvadrater kunde man sedan lägga mer papper med meddelanden på. Efter att brevbäraren hade levererat meddelandet kunde mottagaren följa samma procedur, …
Fortsätt läsa Investera i informationssamhället

Foto: Pixabay

För någon som växte upp på 50-talet har informationsflödet förändrats avsevärt. På den tiden fanns något som kallades brev. Dessa levererades av en brevbärare. Det var små vita kvadrater tillverkade av papper. I dessa kvadrater kunde man sedan lägga mer papper med meddelanden på. Efter att brevbäraren hade levererat meddelandet kunde mottagaren följa samma procedur, och avsändaren kunde få svar inom några veckor. Så gick det till förr i tiden. Något förenklat, lite ironiskt. Numera har vi snapchat, messenger, imessage, whatsapp och allt annat som låter oss dela information med varandra. Veckor har bytts ut till sekunder.

Information och aktiemarknaden

Information rör sig snabbare än någonsin. Det är en bidragande orsak till att det är svårt att hitta riktiga ”deep value” case idag. Förr kunde man hitta aktier som var orimligt undervärderade av marknaden, man kunde köpa 1 krona för 50 öre. När informationen förflyttar sig snabbare blir det svårare att hitta rejält undervärderade aktier som marknaden missat. Det är en nackdel med informationsflödet på aktiemarknaden. En fördel är istället att tillgången till information jämnar ut spelplanen. Det går inte bara snabbare, det finns även mer information än någonsin. Numera finns all information tillgänglig för alla.

Informationsasymmetri var ett ord man fick lära sig i skolan. Det ordet har inte lika stor vikt idag. När alla har tillgång till samma information blir det svårare för experter att ta extra betalt för deras tjänster. Förr var det den som hade mest information på aktiemarknaden som var vinnare, idag vinner den som bäst kan utnyttja informationen i praktiken. Informationen är tillgänglig, svaren finns där ute. Det handlar mer om att ställa rätt frågor. Det blir viktigare att fokusera på information som ger verkligt värde. Genom att veta exakt vilka frågor du söker svar på blir det enklare att filtrera bland bruset. Det handlar om att ha förmågan att söka fram den mest relevanta informationen, och ignorera resten.

Information bias och botemedel

Mängden information som finns tillgänglig för oss gör att vi lätt kan drabbas av information bias. Det innebär att vi felbedömer värdet av information. Vi tror lätt att ju mer information vi inhämtar om en aktie desto bättre. Även när den sista mängden information är irrelevant för beslutet. Idag kan du analysera bolag i oändlighet, bara genom att sitta framför datorn. Det går alltid att ta fram mer information som underlag för beslutet. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är bättre för resultatet. Det finns en felaktig uppfattning om att mer information alltid leder till bättre beslut.

James Montier skriver att finansvärlden är besatt av att lära sig mer och mer om mindre och mindre. Han menar att ytterligare information inte hjälper människor då vi har en begränsad lagringsförmåga. För en dator ökar precisionen med mer information, för en människa verkar den istället minska. Det som däremot stärks när vi inhämtar mer information är övertron på vår egen förmåga. Vi blir mer självsäkra på att vi har det rätta svaret. Tron på besluten blir större, medan precisionen i besluten blir sämre. En dålig kombination. Det kommer göra det än svårare för oss att ändra uppfattning om det visar sig att vi har fel. Här spelar confirmation bias en roll.

Colin Powell, tidigare utrikesminister i USA, har en regel vid beslutsfattande som han kallar 40-70 regeln. Det innebär att du ska ha minst 40 procent av all information, men inte mer än 70 procent när du fattar ett beslut. Med mindre än 40 procent av informationen skjuter du från höften, men med mer än 70 procent är risken att du blir överväldigad. Det kan leda till decision paralysis. Det gäller att acceptera en viss grad av osäkerhet vid beslutsfattande. Att fatta beslut på aktiemarknaden är att ta beslut under osäkerhet. Genom att följa regeln har du chans att fatta beslut som är tillräckligt bra. Du kan inte göra mycket mer under omständigheter där du aldrig kan vara 100 procent säker på att beslutet är korrekt. På aktiemarknaden råder dessa omständigheter.

Slutord

Det finns massvis av information där ute, den rör sig dessutom snabbare än någonsin. En fördel är att alla har tillgång till samma information och det blir därför svårare att utnyttja ett informationsövertag på bekostnad av andra. Men då fler får tillgång till information snabbare blir det svårare att hitta aktier som andra missat. Det är heller inte enkelt att filtrera fram essensen från bruset. Information bias är vanligt. Genom att tillåta oss att fatta beslut utan hela bilden kan vi arbeta oss mot den sweet spot där vi varken har för mycket, eller för lite information.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mer information dessvärre.

80/20 principen vid investeringar

80/20 principen handlar om att det finns en ojämn fördelning inom olika områden. Fördelningen är ofta i en förutsägbar obalans. Den italienska ekonomen Vilfredo Pareto kom på principen 1897. Han undersökte mönster för rikedom bland befolkningen i England under 1800-talet. Han fann just en obalans i förmögenheten. 20 procent av människorna hade 80 procent av …
Fortsätt läsa 80/20 principen vid investeringar

Foto: Pixabay

80/20 principen handlar om att det finns en ojämn fördelning inom olika områden. Fördelningen är ofta i en förutsägbar obalans. Den italienska ekonomen Vilfredo Pareto kom på principen 1897. Han undersökte mönster för rikedom bland befolkningen i England under 1800-talet. Han fann just en obalans i förmögenheten. 20 procent av människorna hade 80 procent av pengarna. Paretos andra upptäckt var att detta mönster upprepades när han tittade på data för olika tidsperioder eller olika länder. Samma samband gällde även inom helt andra områden. En liknande obalans upprepade sig, om och om igen, med en förvånansvärd precision.

80/20 principen

80 procent av resultatet kommer alltså från 20 procent av insatserna. Fenomenet återkommer inom många områden. Några exempel från företag:

 • 20 procent av produkterna står för 80 procent av försäljningen
 • 20 procent av kunderna köper 80 procent av produkterna
 • 20 procent av produkterna eller kunderna bidrar till 80 procent av vinsten

Man behöver inte fastna vid de exakta siffrorna. Det kan vara 25 procent som ger 90 procent. Principen säger att det finns ett ojämnt förhållande mellan insats och resultat. Inte nödvändigtvis att det alltid råder ett 80/20 förhållande. Essensen är att vissa saker är viktigare för slutresultatet. Dessa ska vi försöka identifiera, oavsett det exakta förhållandet.

Fundera över de insatser som får störst resultat och fokusera på dem. Det låter ganska självklart egentligen, att man alltid borde ägna mer energi åt sådant som ger mer. Men så ser verkligheten inte alltid ut. När det kommer till portföljen kan det alltså vara värt att titta lite extra på de bolag som har generat majoriteten av portföljens avkastning och se om du kan hitta något mönster.

80/20 principen och dina investeringar

20 procent av portföljens bolag står för 80 procent av avkastningen. Motsatsen gäller också. 20 procent av bolagen kan stå för 80 procent av dina förluster. 80/20 principen kan vara ett sätt att identifiera din edge på aktiemarknaden. Om det är så att en viss typ av bolag genererar större delen av din avkastning, över tid, gör du nog rätt i att fokusera mer på dem. Annars är risken att du vattnar ogräset och rensar blommorna som Peter Lynch skulle säga.

Här kan det alltså finnas anledning att titta extra noga på de fåtal bolag som har genererat majoriteten av avkastningen. Gå tillbaka och fundera över när du tog beslut om att köpa dessa bolag. Gjorde du någon särskilt i din analys? Spenderade du mer tid på analysen? Köpte du till en värdering som var lägre än för andra bolag? Eller var det bara ett inköp som alla andra där utfallet råkade bli annorlunda? I ärlighetens namn är nog det sistnämnda mest troligt.

I en portfölj av aktier kommer vissa gå bättre och andra sämre och det är svårt att veta på förhand vilka bolag som kommer lyckas bättre än andra. Det är just därför man ska ha en portfölj av aktier, inte bara ett fåtal. Men det kan fortfarande vara en intressant tankeövning. Du kanske kan hitta något typ av mönster som du kan dra nytta av i ditt fortsatta investerande. Det kan alltid vara bra att se på portföljen från olika perspektiv och med nya ögon.

Mer du kan ta med dig från 80/20 principen
 • Fokusera på de 20 procent av bolag som är inom din circle of competence. Dessa har större chans att ge dig 80 procent av resultatet.
 • Det räcker med att förstå 80 procent av storyn kring bolaget. Den mest väsentliga informationen samlar du in på 20 procent av tiden.
 • I din privatekonomi gäller det att fokusera på de 20 procent av utgifterna som står för 80 procent av dina totala kostnader. Om du har kontroll över de stora utgifterna kan du ge dig själv större frihet när det kommer till mindre inköp.
Slutord

80/20 principen är en mental modell som går att använda inom många områden. Din aktieportfölj är inget undantag. Framförallt handlar principen om att fokusera på vad som är viktigt. Enkelhet vinner i längden. Köp bra bolag och behåll dem är aktiemarknadens 80/20.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Försöker leverera 20 procent.

Aktier – ett evigt lärande

Ett liv av lärande är mer värt än att bara fokusera på pengar. Benjamin Franklin ska ha sagt att en investering i kunskap betalar den bästa räntan. Kunskap har du alltid med dig. Den finns kvar även om pengarna försvinner. Att lära sig något och sedan kunna använda kunskapen i praktiken är berikande. Erfarenhet är …
Fortsätt läsa Aktier – ett evigt lärande

Foto: Pixabay

Ett liv av lärande är mer värt än att bara fokusera på pengar. Benjamin Franklin ska ha sagt att en investering i kunskap betalar den bästa räntan. Kunskap har du alltid med dig. Den finns kvar även om pengarna försvinner. Att lära sig något och sedan kunna använda kunskapen i praktiken är berikande. Erfarenhet är en bra lärare. Aktieinvesteringar ger förutsättningar att bygga kunskap inom flera områden. Du lär dig om företagande. Du lär dig att utvärdera dina beslut. Du lär dig mer om hur världsekonomin fungerar. Och en mängd annat.

Vikten av lärande

Warren Buffett’s modell för att bli smartare handlar om att läsa. Och aldrig sluta läsa. Han säger att han spenderar ungefär 80 procent av sin arbetsdag på att läsa och tänka. På frågan om hur man blir smartare svarade han en gång genom att hålla upp en årsredovisning och säga; läs 500 sidor av detta varje vecka. Att under en längre tid bygga upp en vana av att läsa och tänka kring bolag gör dig, enligt Buffett, smartare. Vad det innebär att vara smart är i och för sig något av en definitionsfråga. Men det kommer oavsett bygga upp din förmåga att lära dig nya saker.

Att läsa och lära är i allmänhet ett bra sätt att utvecklas. Om du har ett ämne som du intresserar dig för och som du läser på och fördjupar dig inom så kommer du förr eller senare bli bra på det. Kombinationen av att fokusera på någonting du är bra på samtidigt som du är intresserad av det gör att du blir ännu bättre. Det blir alltså en positiv spiral där du utvecklas i rätt riktning. Att vara beläst kommer inte garantera framgång på aktiemarknaden, men det skadar inte.

Fördelen med att vara generalist

Aktiemarknaden öppnar upp helt nya områden av lärande. När du börjar studera de mest framgångsrika investerarna kommer du tveklöst komma över en hel del boktips. Dessa boktips har inte bara att göra med aktiemarknaden, utan även andra områden. Områden som psykologi, mikroekonomi, beslutsfattande, historia med mera. När du väl har börjat sätta dig in i dessa olika ämnen kommer du få bättre perspektiv. Du blir mer av en generalist. En person med ett stort förråd av mentala modeller. Dessa insikter kan sedan appliceras på aktiemarknaden.

Fördelen med att vara generalist är att du enklare kan se mönster och applicera de kunskaper du har från olika områden. Då vi lever i en föränderlig värld kan det finnas ett värde i att inte bara ha expertis inom ett område. Just det specifika området kanske inte kommer ha samma betydelse inom ett antal år. Det kan även motverka confirmation bias då du blir bättre på att se saker från olika perspektiv. Du kan se den andra sidan av myntet. Genom att ha kunskap från flera områden kan du enklare utvärdera specifik information inom ett visst område.

Direkta lärdomar från aktiemarknaden

Genom att investera i aktiemarknaden lär du dig hela tiden om nya företag och branscher. Du får en bättre förståelse för hur företag fungerar och vad som gör att vissa går bättre än andra. Det är intressant att sätta sig in i hur man driver och utvecklar ett företag på ett framgångsrikt sätt. Du lär dig även grunderna i redovisning genom att följa bolagens rapportering.

En annan sak du kan utveckla genom att investera i aktier är din förmåga att utvärdera dina egna beslut. Det kommer alltid finnas tillfällen där en investering inte går riktigt som du tänkt dig. Här blir det viktigt att tänka igenom varför det blev så. Var det för att du inte följde din strategi? Tog du tips från någon utan att göra din egen analys? Eller var det bara så att något oväntat inträffade som stod utom din kontroll vid investeringstillfället. Det sistnämnda behöver inte innebära att ditt beslut var fel. Fast när det gäller de två förstnämnda så kanske du borde fundera på om du ska agera annorlunda nästa gång. Du lär dig alltså ifrågasätta dina beslut och utvärdera dina egna tankar. Det är det som är metakognition; att vara medveten om sina egna tankar och själv se när det finns saker man kan utveckla. En viktig egenskap.

Dessutom lär man sig vad världsnyheter har för påverkan på börsen. Man får lätt ett intresse av att hålla sig uppdaterad på vad som pågår i världen och hur det påverkar ens investeringar. Det finns hela tiden nya makroekonomiska och politiska händelser som påverkar bolagen i portföljen.

Slutord

Det finns alltså inte bara rent privatekonomiska skäl till att investera i aktiemarknaden. Det finns alltid något nytt att lära, både om dig själv och om världen runtomkring. Man brukar säga att man aldrig blir fullärd. Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte vet.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mer lärande varje söndag.

Personlighetsfärger och börspsykologi

Det har blivit populärt att prata om människors färger. Thomas Erikson har bidragit till att popularisera denna idé. Det handlar om att människor är olika och därmed har vi olika personlighetsdrag. Genom att dela upp personlighetstyper i olika färger blir de enklare att komma ihåg. Det blir en mental modell. Gula är kreativa. Röda är …
Fortsätt läsa Personlighetsfärger och börspsykologi

Foto: Pixabay

Det har blivit populärt att prata om människors färger. Thomas Erikson har bidragit till att popularisera denna idé. Det handlar om att människor är olika och därmed har vi olika personlighetsdrag. Genom att dela upp personlighetstyper i olika färger blir de enklare att komma ihåg. Det blir en mental modell. Gula är kreativa. Röda är dominanta. Blå är analytiska. Gröna är familjära.

Modeller likt dessa behöver inte säga hela sanningen. Men de kan fungera som ett sätt att lära känna sig själv lite bättre. Dessa färger kanske till och med kan säga något om våra börspersonligheter. Kan det vara så att några färger är mer benägna att falla offer för vissa kognitiva biaser? Kanske. Kanske inte. Oavsett så är det sätt att fundera kring hur din personlighet kopplar samman med ditt agerande på börsen. Likt alla mentala modeller försöker även färgerna förenkla ett större problem. I detta fallet det mänskliga psyket. Det är en svår uppgift. Här följer i alla fall en beskrivning av de olika färgerna och vilka kognitiva biaser de kan tänkas vara mest benägna att falla för.

Färgerna och dess biaser:

Röd:
Röda personer är målmedvetna vinnarskallar. De vill gärna ha rätt. När de tror på något har de lätt för att intala sig själva, och andra, att det de säger är den enda sanningen. De tar snabba beslut och är bekväma med att ta risker. De tror att de kan uppnå vad som helst så länge de arbetar tillräckligt hårt.

 • Confirmation bias: Innebär att vi tar till oss information som stärker vår egen tes. Eftersom röda personers väg är den enda rätta har de enkelt för att avvisa allt som inte går i linje med deras åsikt. De har inga problem med att resten av världen är av en annan åsikt. De kommer hålla fast vid vad de tror på tills de själva väljer att ändra uppfattning. Det blir därför viktigt för de röda att aktivt leta efter information som inte bekräftar deras åsikt.
 • Self attribution bias:  Framgång kommer av skicklighet, misslyckanden beror på externa faktorer. Då de röda har en stark tro på sig själva har de lätt för att prisa sig själva för sina framgångar. Det är deras agerande som leder till goda resultat. Misslyckanden är bara otur. Detta synsätt leder lätt till en övertro på sin egen förmåga. Ödmjukhet brukar vara en bättre inställning till börsen. Röda personer sitter ofta på ledande positioner. Kanske är det därför som dåliga kvartalsrapporter ofta skylls på vädret.
 • Illusion of control: Vi tror att vi kan kontrollera mer än vi faktiskt kan. Utfall sker ofta slumpartat, de går inte alltid att ha kontroll över. Röda personer har ofta kontrollbehov. De vill inte gärna lämna ifrån sig arbetsuppgifter, de vill göra saker själva. På aktiemarknaden behöver man kunna släppa taget och låta portföljen jobba. Annars kan man lätt drabbas av action bias.
 • Action bias: Denna bias handlar om att det känns naturligt att man åstadkommer mer genom att agera än om man inte gör någonting. Många tror att man behöver vara aktiv för att lyckas på aktiemarknaden, men oftast är det tålamod som leder till bäst resultat. Tålamod är sällan en styrka hos en röd person. De vill att saker ska hända nu. Eller gärna igår. De är snabba från idé till handling vilket kan göra att de inte alltid fattar de mest genomtänkta besluten. Handling går före reflektion.

Grön:
Gröna är konflikträdda och vill gärna att saker ska vara som de alltid har varit. De är komfortabla med det bekanta och obekväma med det okända. Istället för att fatta svåra beslut som potentiellt skulle kunna förbättra deras situation, gör de hellre ingenting. Saker kan kanske bli bättre, men de kan ju framförallt bli sämre.

 • Status quo bias: Människans behov av stabilitet. Genom att slippa förändras sparar vi energi. Gröna personer har ett extra stort behov av att låta saker vara som de är. De vill inte ta några beslut alls som leder till förändringar. De låter hellre portföljen vara som den är. Det har ju ändå fungerat helt okej hittills, och man vet aldrig vad man får. Det är en ganska sund inställning, men ibland måste man dra av plåstret. Vi lever i en föränderlig värld så det finns fördelar med att åtminstone ifrågasätta sin portfölj med jämna mellanrum.
 • Endowment effect: Vår tendens att sätta större värde vid saker vi redan äger. Ju längre vi äger en aktie, desto svårare blir det att släppa taget. Då gröna personer har en större benägenhet att fästa sig vid saker kommer denna bias troligtvis drabba dem mer frekvent. Vi vill gärna tro att de aktier vi äger är värda mer än dagens kurs. Oavsett vad den kursen råkar vara.
 • Regret aversion: Vi känner större ånger när vårt agerande genererar oönskade utfall än när samma resultat inträffar som en följd av inaktivitet. En av orsakerna till att gröna inte vill fatta beslut är ju att det kan bli fel. Man vet inte vad man får, men man vet vad man har. De vill inte byta ut en aktie bara för att se den gamla gå upp medan den nya går ner. Istället för att ta ett beslut som riskerar att gå fel väljer man att låta allt vara som det alltid varit.
 • Home bias: Borta bra, men hemma bäst. Hemma är tryggt. Gröna personer känner sig komfortabla med att investera i sådant de känner till. Varför gå över ån efter vatten. Det okända känns mer riskfyllt. Men till skillnad mot hur det kan kännas kommer en global exponering minska risken i portföljen. Det ger en bredare diversifiering.

Blå:
Blå personer vill ha ordning. De är detaljfokuserade och perfektionister. De är säkra på att det alltid går att optimera saker. Om man bara söker lite djupare går det att komma fram till det perfekta beslutet. De är logiska och försöker alltid agera rationellt.

 • Forecast illusion: Det finns två typer av prognosmakare: de som inte vet och de som inte vet att de inte vet. Ju mer komplext området är och ju längre fram i tiden prognosen gäller för, desto svårare blir det att förutspå framtiden. Aktiemarknaden är komplex. Då de blå personerna tror att de alltid kan komma fram till det rätta svaret så ska de nog även kunna göra bra prognoser, så länge de får gott om tid på sig. Även om den blå personen har gått igenom alla eventualiteter på förhand är det omöjligt att veta om en svart svan lurar i vassen.
 • Information bias: Mer information är alltid bättre än mindre information. Så skulle en blå person resonera. Även när den sista mängden information är irrelevant för beslutet. Men det är inte säkert att mer information alltid kommer leda till bättre resultat. Världen är för slumpmässig. Seth Klarman skriver att 80 procent av den mest nödvändiga informationen kommer efter 20 procent av informationssökandet.
 • Planning fallacy: Vi är benägna att underskatta hur lång tid saker kommer ta. Detta är en bias som kan drabba de blå personerna lite extra. De kan lätt tro sig ha räknat ut exakt hur lång tid allt kommer ta baserat på all data som finns. Vad de glömmer bort är den mänskliga faktorn. Människor agerar inte alltid enligt data. Oväntade händelser kullkastar ofta våra planer.
 • Overthinking: Att överanalysera ett problem är en annan tendens som de blå kan behöva jobba med. Att fatta beslut på aktiemarknaden är att ta beslut under osäkerhet. Man måste kunna hantera att det är omöjligt att fatta det perfekta beslutet. Om man ska undersöka alla eventualiteter hinner man missa många möjligheter på vägen till ett beslut.

Gul:
Gula personer gillar allt som är nytt och exalterande. De är obotliga optimister och gillar inte att ha tråkigt. De älskar att berätta historier och de vill ha koll på det senaste. De vill gärna vara omtyckta av andra.

 • Optimism bias: Vi vill gärna hoppas ​att framtidsutsikterna för ett företag, en bransch eller ekonomin i stort är bättre än vad verkligheten visar. De gula kan ha en tendens att förlita sig mer på hoppet än de andra färgerna. De vill så gärna att allt ska lyckas. Denna bias kan göra att de betalar för mycket för en aktie de plötsligt fått upp ögonen för, vilket kan ha en negativ påverkan på avkastningen. Det sägs att optimister, å andra sidan, har större chans till ett lyckligare, hälsosammare och längre liv.
 • Social proof: Vi säljer om alla säljer och vi köper om alla köper. Då det är viktigt för gula personer att vara omtyckta av andra gör de inte gärna saker som går emot gruppen. Det kan ju göra att någon blir arg och inte längre tycker om dem. De har alltså en större benägenhet att falla för grupptryck eftersom de vill vara omtyckta. På aktiemarknaden kan de leda till att de i större utsträckning följer flocken.
 • Story bias: En bra story kan vara förrädisk. Den förenklar och ger en skev bild av verkligheten, samtidigt som den filtrerar bort saker som inte passar in. De gula älskar historier. De vill gärna höra framgångssagor och investera i dem. Hellre investera sina pengar i en bra story än att sitta och gå igenom räkenskaper för att se om siffrorna backar upp storyn. Historier attraherar, detaljer är frånstötande.
 • News illusion: Människor verkar generellt falla för det som är sensationellt, snarare än att fokusera på fakta. De gula vill hela tiden vara uppdaterade på det senaste. Nytt är bra, förändring är kul. De är mer benägna att agera på exklusiva nyheter än andra färger.
Slutord

Det här behöver som sagt inte vara hela sanningen. Det är inte helt säkert att en person av en specifik färg har störst benägenhet att falla för en viss typ av kognitiva biaser. Men det kan vara ett bra ställe att börja. Den blå delen av mig valde att ha 4 biaser under var och en av de 4 färgerna. Den röda delen av mig ber om ursäkt för att det eventuellt kan låta som att det jag skriver är det enda rätta.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Alltid färgrikt.

Buy & Hold

Majoriteten lyckas troligtvis bättre genom att köpa några väl valda bolag och sedan glömma bort portföljen istället för att läsa varje nyhet om börsen och agera därefter. En buy & hold strategi är nog att föredra för de flesta investerare. Logiken bakom strategin är att aktiemarknaden som helhet tenderar att gå upp över tid. Genom …
Fortsätt läsa Buy & Hold

Foto: Pixabay

Majoriteten lyckas troligtvis bättre genom att köpa några väl valda bolag och sedan glömma bort portföljen istället för att läsa varje nyhet om börsen och agera därefter. En buy & hold strategi är nog att föredra för de flesta investerare. Logiken bakom strategin är att aktiemarknaden som helhet tenderar att gå upp över tid. Genom att köpa och hålla fast vid bolag drar du maximal nytta av ränta-på-ränta effekten. En buy & hold strategi ger även ditt psyke ro. Du slipper fundera över hur aktiemarknaden kommer röra sig imorgon. Eller nästa vecka. Istället kan du fokusera din energi på annat. Enligt ett av många citat som har tillskrivits Einstein ska vi göra saker så enkla som möjligt, men inte enklare. En buy & hold strategi är enkel i teorin. Inte lika enkel att genomföra.

Minimera antalet felbeslut

Orsaken till varför buy & hold är en strategi som passar de allra flest är för att den minimerar antalet beslut. Att fatta beslut tar tid och energi. Det enda beslut du behöver ägna din dyrbara tid åt är när du ska köpa en viss aktie. Sedan behöver du inte göra något annat än att följa upp bolaget och se så att verksamheten går som du tänkt dig. Att försöka minimera antalet beslut på aktiemarknaden är ofta detsamma som att minska antalet felbeslut.

Det kan vara bättre att fokusera på att undvika dåliga beslut istället för att försöka fatta perfekta beslut. Ett vanligt exempel från tennis är att proffs vinner bollar medan amatörer förlorar dem. Proffs vinner 80 procent av bollarna, amatörer förlorar 80 procent av bollarna. Professionell tennis är ett ”winner’s game”. Vinnaren är den spelare som lyckas generera flest vinnande bollar. Amatörtennis är istället ett ”loser’s game”. Vinnaren är den som lyckas undvika flest misstag. De flesta av oss är amatörer, inom de flesta områden, även om vi inte gärna vill tro det. Ett sätt att undvika misstag på aktiemarknaden är alltså att ha en strategi som gör att du minimerar antalet potentiella felbeslut. Där kan buy & hold visa sig användbart.

Våga ha tråkigt

Ett potentiellt problem med buy & hold är att det är ”tråkigt”. Det fyller inte vårt behov av action och snabba kickar. ”Sit on your ass investing” som någon kallade det. Nu är ju inte aktiemarknaden ett casino. Den ska inte spelas som en enarmad bandit. Men något som kan hjälpa mot eventuell tristess är vad Nassim Taleb kallar the barbell approach. Ta en liten del, kanske 10 procent av ditt kapital, och satsa på något du tror på. Målet är att försöka vinna stort genom att exponera sig mot riskabla investeringar med en liten summa pengar. Om investeringen går helt fel är förlusten inte tillräckligt stor för att vara en total katastrof. Men detta bygger på att du redan har en väldiversifierad portfölj som grund, de resterande 90 procenten. Annars är det lätt att du hamnar i förhoppningens paradox.

Inte nog med att det är tråkigt, det är även svårt. Det är lätt att prata om buy & hold i teorin, det är svårare att hålla fast vid strategin i praktiken. Det finns människor som beskrivit hur stora förluster på aktiemarknaden har fått dem att må fysiskt dåligt under långa perioder. Det gäller alltså att ”walk the talk” och inte sälja i panik när börsen plötsligt kraschar.

Tid är det bra bolagets vän

En potentiell nyckel till att lyckas med investeringar är alltså att hitta bra bolag och hålla fast vid dem över tid. De flesta skulle nog hålla med om att man inte bör sälja en aktie bara för att den gått ner. Om bolaget fortfarande går bra och förutsättningarna är desamma som när du köpte så är detta istället ett tillfälle att köpa fler aktier i bolaget. Däremot så skulle nog många säga att man bör sälja en aktie som är tydligt övervärderad av marknaden. Här blir svårigheten istället att vara intelligent nog för att kunna bedöma när en aktie är tydligt övervärderad.

På lång sikt kommer det alltid vara bra att äga aktier i bra bolag. Att då sälja aktier i ett riktigt bra bolag för att försöka hitta ett annat som är lika bra är i bästa fall tidskrävande och i värsta fall omöjligt. Bra bolag har en tendens att fortsätta gå bra, så om du har hittat ett av dessa gör du nog rätt i att hålla fast vid det för allt vad du är värd.

Slutord

Du är alltså ingen sämre investerare för att du inte köper och säljer aktier ofta. Tvärtemot så har du då några av de mest viktiga egenskaperna för att lyckas på aktiemarknaden. Bland annat förmågan att hitta bra bolag och disciplin nog att undvika att försöka ta smarta beslut. Buy & hold lever.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Aldrig tråkigt.

För många valmöjligheter?

Ju fler valmöjligheter vi människor möts av, ju större blir sannolikheten att vi inte gör någonting. Valmöjligheter verkar ge mer ångest än tillfredsställelse. Barry Schwartz kallar det ”The paradox of choice”. Fler valmöjligheter borde göra oss lyckligare, men det verkar leda till motsatsen. Det finns framförallt 2 saker som bidrar till detta. Regret aversion och decision …
Fortsätt läsa För många valmöjligheter?

Foto: Pixabay

Ju fler valmöjligheter vi människor möts av, ju större blir sannolikheten att vi inte gör någonting. Valmöjligheter verkar ge mer ångest än tillfredsställelse. Barry Schwartz kallar det ”The paradox of choice”. Fler valmöjligheter borde göra oss lyckligare, men det verkar leda till motsatsen. Det finns framförallt 2 saker som bidrar till detta. Regret aversion och decision paralysis. Decision paralysis handlar om att vi, när vi ställs inför många val, helt enkelt blir paralyserade. Ju mer komplicerat och viktigt beslutet är desto mer energi tar det av oss. Kräver det för mycket av hjärnans energi väljer vi istället att inte göra någonting. Vilket sällan leder till mer välmående.

Regret aversion innebär, å andra sidan, att vi inte vill ångra beslut efter vi tagit dem. Vi vill inte köpa en aktie bara för att se den gå ner dagarna efter. Du vill inte köpa den där lägenheten på toppen av en potentiell bubbla. Vi gör hellre ingenting och följer prisrörelserna från sidan. Ingenting är värre än smärtan du känner när du inser att du hade rätt från början. Du skulle inte ha satsat pengar i det där bolaget. Precis som du sa. Personer som har varit med om stora förluster på aktiemarknaden kan lida extra mycket av regret aversion. Det kan göra dem än mer försiktiga. Detta fenomen är en del av förklaringen till att många som gör förluster vid stora börskrascher aldrig återvänder till aktiemarknaden.

Dollar-cost averaging

Ett sätt att minimera beslut på aktiemarknaden är att använda sig av dollar-cost averaging. Ett månadssparande helt enkelt. Det handlar om att du, genom att spara samma summa under regelbundna intervaller, kommer få en genomsnittskurs som blir bra över tid. Du är med i både uppgångar och nedgångar, och köper därmed till både höga och låga värderingar. Ett månadssparande blir ett sätt att undvika regret aversion. Vi slipper spendera hjärnans energi på att fundera över om vi investerar på toppen eller botten. Med risk för att inte agera alls.

En vanlig fråga är hur man ska investera en stor summa pengar. Allt på en gång, eller i små delsummor. Det finns studier som visar att det är bättre att investera en större summa direkt, istället för att sprida ut den. Det tillåter pengarna att jobba under längre tid. Men det finns alltså psykologiska fördelar med att sprida köpen. Det tar bort den emotionella biten från dina investeringar och hjälper dig vara disciplinerad. Det blir enklare att motstå tendensen att vilja sälja och köpa på känslosamma grunder. Om börsen skulle stiga eller sjunka kraftigt precis efter du investerat den stora summan, kan det vara svårt att motstå frestelsen.

Ett nära optimalt tillvägagångssätt vid investeringar på aktiemarknaden är det som gör att vi investerar i sunda alternativ, får oss att hålla fast vid dem långsiktigt och gör att vi kan hantera diverse kognitiva biaser under tiden. Ett automatiskt månadssparande kan vara till hjälp.

Fonddjungeln

Ett ökad utbud kring investeringar har lett till ökad konkurrens. Och därmed bättre produkter, till bättre priser. Men att mängden investeringsmöjligheter ökar hjälper inte nödvändigtvis en vanlig sparare. Valen blir för många, och för svåra. Mängden val som finns när det kommer till investeringar är en bidragande orsak till varför det finns en så stor mängd pengar på bankkonton. Även om ett finansiellt beslut inte är perfekt (vilket det sällan är), är det ofta bättre än inget alls. Allemansfonder har fått utstå mycket kritik för deras höga kostnader. Men de fick det svenska folket att börja spara i fonder på 80-talet, vilket har gjort många förmögna. Bättre att spara i dyra fonder än att inte spara alls. Det har visat sig att man tjänar på att ha någon typ av exponering mot aktiemarknaden långsiktigt.

Att välja fond är att välja mellan massor av likvärdiga val. Vissa sämre, vissa bättre. Det är inte lätt för experter att urskilja vad som är ett bra eller dåligt fondval. Ännu svårare blir det för genomsnittsspararen där ute. Att behöva välja mellan alla dessa alternativ kan vara en skrämmande uppgift. Ett sätt att undvika decision paralysis är att föreställa sig att man redan har investerat i alla alternativ som finns. Och nu måste välja bort de sämsta alternativen. Nu handlar beslutet istället om att identifiera de investeringsalternativ du inte känner dig bekväm med. “All I want to know is where I’m going to die, so I’ll never go there.” Ännu ett citat från Charlie Munger. Han brukar prata om invertering. Det är ett sätt att vända på problemet. Det kan vara lättare att lösa ett problem om man ser det från andra sidan.

Slutord

De många investeringsalternativ som finns idag ger fler möjligheter och ökad konkurrens. Det är bra. Men när valmöjligheterna blir många, blir besluten svårare. Det kan vara svårt att hantera. Regret aversion innebär att vi kan känna smärtan av en förlust innan vi ens investerat. Decision paralysis kommer till hjärnans undsättning när vi möter för många val. Kom ihåg att ett finansiellt beslut kan vara bättre än inget beslut.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Enkelt beslut.

Checklista – inte så tråkigt som det låter?

Det kan finnas en poäng med att ha en checklista när du investerar. Det blir enklare att motivera för sig själv varför man agerar som man gör om man följer en sådan. Har man inga regler alls för sina köp, kan man ju lika gärna köpa aktier helt slumpmässigt. Vilket i och för sig kan …
Fortsätt läsa Checklista – inte så tråkigt som det låter?

Foto: Pixabay

Det kan finnas en poäng med att ha en checklista när du investerar. Det blir enklare att motivera för sig själv varför man agerar som man gör om man följer en sådan. Har man inga regler alls för sina köp, kan man ju lika gärna köpa aktier helt slumpmässigt. Vilket i och för sig kan visa sig vara en fullgod strategi. Checklistan kan både handla om vilken typ av bolag du vill ha i portföljen och hur portföljen som helhet ska se ut.

Checklistans manifest

Atul Gawande har skrivit boken The Checklist Manifesto. Enligt honom är bra checklistor precisa, direkta och enkla att använda. Det ska alltså vara lättillgängliga så fort man behöver dem. Dåliga checklistor är istället oprecisa och opraktiska att använda. Ett bra exempel som visar på checklistans värde kommer från flygindustrin. Ända sedan checklistor infördes i början på 80-talet har antalet olyckor minskat stadigt. Checklistorna de använder är enkla, ofta bara några få rader. Men det finns olika för olika typer av situationer. Sammantaget täcker de i princip alla olika scenarion som kan uppstå. Piloter har lärt sig att förlita sig på dessa checklistor och därmed vänder de sig till dem när problem uppstår. Checklistor räddar liv.

Världen blir mer och mer komplex. Teknikutvecklingen ökar exponentiellt, precis som ränta-på-ränta. Även om teknik underlättar så blir världen uppbyggd på fler och fler komplexa processer. Det är omöjligt för en enda människa att själv komma ihåg alla detaljer i dessa. Därav blir checklistor allt viktigare för att kunna minnas de nödvändiga stegen.

Aktiemarknaden är också komplex. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Checklistor kan hjälpa dig fatta bättre beslut. De kan motverka eventuella kognitiva biaser du har när du investerar. Checklistor skyddar oss mot enkla misstag. De påminner oss om vad som är nödvändigt att ta i beaktning kring ett bolag, och dessutom blir strategin mer tydlig.

Checklista för bolag och portföljen

När det gäller att göra checklistan behöver du utgå från dig själv. Förhoppningsvis vet du hur du agerar på börsen. Och hur du vill agera. Har du reflekterat över detta blir det enklare att skapa något som passar just dig. En tumregel är att hålla checklistan till mellan 5 och 9 punkter. Det är inom arbetsminnets begränsning, den mängd information hjärnan kan lagra och bearbeta i stunden.

Exakt hur checklistan för typ av bolag ska se ut är alltså upp till dig att bestämma. Det är du som ska välja aktier baserat på principer som du sätter upp. Men om du ska ägna dig åt stock picking kan det vara bra att sätta upp några bolagsspecifika kriterier och några som är värderingsspecifika. De bolagsspecifika kan till exempel ha att göra med den finansiella styrkan och lönsamheten i bolaget, medan de värderingsspecifika handlar om hur marknaden värderar aktien. Du väljer några kriterier som mäter dessa och försöker komma fram till en rimlig nivå för kriterierna. Det kommer vara tumregler så det behöver inte vara så att alla nivåer passar för alla bolag men det är bra att ha en utgångspunkt. Om något bolag sedan faller utanför ramarna för checklistan så blir det ju en anledning att både ifrågasätta bolaget och hur väl checklistan fungerar för bolaget.

Det kan även vara bra att ha en checklista för hur portföljen som helhet ska se ut. Här kan man fundera på antal bolag i portföljen, hur stor vikt varje innehav ska få ha och hur många branscher och marknader man ska vara exponerad mot. Ska du använda dig av belåning i portföljen kan du även notera en maxnivå för den.

Slutord

Checklistor kan hjälpa oss minimera antalet felbeslut. De kan skydda mot enkla misstag. Därför kan det vara en god idé att ha en eller flera checklistor på 5-9 punkter. Både för typen av bolag i portföljen och hur portföljen ska se ut.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Inspiration till checklistan.

Därför är sparandet viktigare än investeringarna

Det som kommer ha störst effekt på hur stor förmögenhet du har i framtiden är troligtvis din förmåga att spara. Det är alltså inte nödvändigtvis din förmåga att hitta de bästa aktierna som kommer göra dig rik. Att ha som vana att sätta undan en procentuell del av nettoinkomsten varje månad, och sedan vänja sig …
Fortsätt läsa Därför är sparandet viktigare än investeringarna

Foto: Pixabay

Det som kommer ha störst effekt på hur stor förmögenhet du har i framtiden är troligtvis din förmåga att spara. Det är alltså inte nödvändigtvis din förmåga att hitta de bästa aktierna som kommer göra dig rik. Att ha som vana att sätta undan en procentuell del av nettoinkomsten varje månad, och sedan vänja sig vid den levnadsstandarden kommer vara en viktigare faktor. Det kan alltså vara bättre att lägga energi på att spara istället för att spendera tid på att försöka hitta de riktiga vinnaraktierna. Du kan inte kontrollera avkastningen på dina pengar. Du kan kontrollera hur du väljer att spendera pengarna.

Nyckeln till frihet

Det är inte självklart att du, genom att investera i enskilda aktier, kommer ha någon möjlighet att överprestera gentemot marknaden. Dina pengar kommer kanske inte kunna växa mer än marknaden i stort ändå. Sparfokuset blir därför viktigare. Det som kan göra att ditt kapital växer snabbt är hur mycket du lyckas spara. Vägen till rikedom är enklare än man kan tro. Jobba mycket, spendera lite. Investera mellanskillnaden långsiktigt.

Sparandet ger även frihet. Finansiell frihet kommer från låga kostnader, snarare än från en hög inkomst. Det finns alltså en frihet i att veta att man klarar sig på en inkomst som är lägre än den man har idag. Arbetslöshet kan drabba alla. Men har du en uppfattning om hur mycket pengar du behöver för att klara dig varje månad så kan du enkelt räkna på hur länge du skulle klara dig utan inkomst. Ett sparkapital och låga kostnader räcker långt.

Om det visar sig att man kan klara sig på sina sparade pengar ett tag så behöver man inte känna samma oro. Vilket gör att man kan ta större risker i karriären för att nå den optimala arbetssituationen. Klarar man sig till exempel på 70 procent av sin nettoinkomst så skulle det ju dessutom räcka med att jobba 80 procent. Om ens jobb tillåter det. Ett sparande ger alltså möjlighet att gå ner i arbetstid eller byta till ett mindre välbetalt jobb om du känner för det. Det ger mer frihet.

Fokusera på vad som är viktigt

Ett sparande tvingar dig att tänka på vad som är viktigt för just dig. Du måste prioritera dina inköp. Du kommer behöva fokusera på att köpa de saker som faktiskt betyder något för dig. Spendera inte pengar på saker som inte ger något tillbaka. Ibland är det lätt att göra spontanköp som man senare inser att man kanske inte hade så stor nytta av. Enligt Morgan Housel finns det ett säkert sätt att få mindre pengar. Genom att spendera pengar för att visa andra hur rik du är. Det är lätt att fastna i att spendera pengar enbart för social proof. Men förmögenhet är sakerna du inte ser. Det är köpen vi avstår ifrån som gör oss förmögna. Ett disciplinerat sparande tvingar dig att tänka efter en extra gång innan du gör dina köp. Du lär dig alltså att spendera pengar på sådant som verkligen ger dig värde.

Att vänja sig vid en lägre levnadsstandard ger alltså fler valmöjligheter då du behöver en lägre summa för att täcka dina levnadsomkostnader. Det gör oss även lyckligare enligt kontrastprincipen. Vi ser oproportionerligt annorlunda på saker som kontrasterar varandra. Enligt principen är det bättre att bo i ett område där medelinkomsten är lägre än din. I kontrast till andra har du möjlighet att göra mer för dina pengar. Vanan att inte spendera mer än du måste har alltså sina fördelar. Det sparar även tid. Istället för att lägga tid på att fundera över ditt nästa inköp, eller på att underhålla de prylar du redan har, kan du fokusera på att investera ditt överskott. Vilket ger ännu större valmöjligheter i framtiden.

Slutord

Det är alltså inte nödvändigtvis din talang för att hitta vinnaraktier som har störst betydelse på lång sikt. Din förmåga att spara kommer vara minst lika viktig. På köpet får du mer frihet och fler valmöjligheter.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Sparad krona.

Confirmation bias – är du drabbad?

Vi tror på det vi väljer att se. Confirmation bias innebär att vi hela tiden letar efter information som stärker vår egen tes. När du köper en aktie vill du i efterhand få bekräftelse på att det var ett bra beslut. Du letar därför efter information som stärker ditt beslut. Detta blir tyvärr ett problem …
Fortsätt läsa Confirmation bias – är du drabbad?

Foto: Pixabay

Vi tror på det vi väljer att se. Confirmation bias innebär att vi hela tiden letar efter information som stärker vår egen tes. När du köper en aktie vill du i efterhand få bekräftelse på att det var ett bra beslut. Du letar därför efter information som stärker ditt beslut. Detta blir tyvärr ett problem när det senare visar sig att det var ett dåligt beslut. Enligt Warren Buffett är vi människor som bäst på att tolka information på ett sätt så att vår uppfattning håller sig intakt.

Ser du bara ena sidan av myntet?

Ibland kan vi även helt bortse från, eller omedvetet missa, information som inte går i linje med vår egen tro. Även om majoriteten av åsikterna går emot din egen åsikt kan du ändå ha uppfattningen att alla har samma uppfattning som du. Sociala medier är ett exempel där modern teknik bidrar till ökad confirmation bias. Då dessa är programmerade att ge mer av det du visat intresse för kommer du få mer och mer information som stärker din tes. Oavsett om tesen är rätt eller inte. Sociala medier är optimerade för att fånga vår uppmärksamhet, inte för att hjälpa oss utvärdera fakta.

Confirmation bias kan göra det svårt att se objektivt på sina aktieinnehav. Om du bara fokuserar på ena sidan av myntet blir det lätt att tolka varje negativ nyhet som endast ett hack i kurvan. Dessa hack ses istället som ett tillfälle att köpa mer aktier. Om du helt bortser från problemen i bolaget så kan du i slutändan sitta med ett bolag som har gått dåligt över en längre tid. Och därmed förlorat en stor del av värdet.

Därför kan det vara en god idé att aktivt söka efter information som går emot din egen tro. Vad skriver de som har en negativ syn på bolaget och vad kan du dra för slutsatser av det. Vi borde vara mer försiktiga med information som direkt stödjer vår åsikt. Om du hela tiden söker efter information som gör att du kan argumentera för din motståndares synpunkt kommer det göra att du ser mer nyanserat på ditt aktieinnehav. Det kan fortfarande vara så att du hade rätt från början men du kanske inser att du inte ska vara lika säker på din sak. Det finns fördelar med att vara ödmjuk på börsen.

Första, bästa

Vi har en tendens att fatta tag i den första möjliga förklaringen till något och sedan samla på oss bevis som stärker den förklaringen. Utan att granska hur trovärdig informationen är. När vi sedan får bevis som talar emot vår förklaring försöker vi hitta sätt att förkasta dessa bevis. Confirmation bias förklarar varför två personer av olika åsikter kan se samma bevis och ändå känna att de båda har fått sin syn bekräftad. Att automatiskt förkasta något som motsäger vår syn är en process som inte alltid hjälper oss. Men det är ett bra sätt att tillfredsställa hjärnans behov av ordning. Vi ser till så att allt blir konsekvent och i linje med den uppfattning vi redan har. Det är ett sätt att förenkla den komplexa värld vi lever i.

Det är inget konstigt med att vi använder genvägar. Att utvärdera saker kräver mental energi. Våra hjärnor föredrar att ta genvägar. Detta sparar tid som behövs för att istället fatta snabba beslut under press. Som när ett lejon hoppar fram från busken. Under majoriteten av den mänskliga historien fanns det sparsamt med ny information under en livstid. Besluten tenderade att vara överlevnadsbaserade. Nu får vi ständigt ny information och måste göra många komplexa val varje dag. Vår naturliga tendens blir därför att ta genvägar. Dessa kan vara användbara, men oftare ganska ofördelaktiga.

Slutord

När vi vill att något ska vara sant så letar vi efter information som gör det sant. Vi slutar leta efter information när den information vi samlat hittills bekräftar vår åsikt. Ett bättre tillvägagångssätt är att leta upp motsatt ståndpunkt. Leta efter sådant som inte bekräftar det du redan vet. Då kanske du lär dig något nytt.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Information från flera sidor.