7 boktips i jultider

Foto: Pixabay

Att läsa tränar hjärnan. Olika delar av din hjärna arbetar just nu för att förvandla dessa små symboler till något konkret. Det kräver fokus och koncentration, en bristvara numera. Fördelen med en bok är att hjärnan behöver arbeta under en längre tid. Böcker kan dessutom gå mer på djupet kring ett ämne än artiklar. Processen att skapa en bok är mer omfattande och innehållet mer utförligt. Blogginlägg i all ära men en bok är något annat. Nedan följer några boktips från de nyhetsbrev jag har skickat ut under året. De är alla böcker som gjorde mig positivt överraskad när jag läste dem.

Unshakeable – Tony Robbins

”You make a living by what you get, you make a life by what you give.”

Tony Robbins är framförallt känd som en självhjälpsguru. Han säger att han är besatt av att hjälpa människor skapa det liv de drömmer om. Denna bok handlar om hur du når dina finansiella drömmar. Han har under 7 år intervjuat 50 av de mest framgångsrika investerarna i världen. I boken lyfter han bland annat fram ”freedom facts” som kommer frigöra dig från den rädsla och ångest som de flesta känner kring finansiella beslut. Samt ”the core four principles” som de mest framgångsrika investerarna använder sig av.

The freedom facts:

 1. En nedgång på 10% (korrektion) har skett en gång per år i genomsnitt sedan år 1900. Börsen återhämtar sig snabbt i majoriteten av fallen.
 2. Mindre än 20% av korrektionerna blir till en björnmarknad (nedgång på mer än 20%). Genom att veta att majoriteten av nedgångar inte är så allvarliga blir det enklare att inte drabbas av panik.
 3. Ingen kan konsekvent förutspå vart marknaden är på väg. Prognoser är svåra, särskilt om framtiden.
 4. Aktiemarknaden går upp över tid. Även om marknaden går ner 10% under någon period varje år slutar den med positiva siffror majoriteten av åren.
 5. Historiskt har björnmarknader inträffat vart tredje till femte år. Återigen återhämtar sig marknaden, vanligtvis inom ett år.
 6. Björnmarknader blir till tjurmarknader. Från mars 2009 (botten efter finanskrisen), till slutet av 2016 steg S&P 500 med 266%.
 7. Den största faran är att stå utanför marknaden. Man förlorar en stor del av avkastningen genom att missa de fåtal dagar med störst uppgång.

The core four principles:

 • Förlora inte pengar. En nedgång på 50%, kräver en uppgång på 100% för att få tillbaka pengarna. Lösningen är att ha en tillgångsallokering som gör att vi klarar oss bra, även när vi har fel.
 • Asymmetrisk risk/reward. Avkastningen ska vida överstiga risken. Det ska alltså inte finnas ett symmetriskt samband mellan risk och avkastning. Tjäna så mycket som möjligt, riskera så lite som möjligt. Alla stora investerare fokuserar på nedsidan. Oavsett om det innebär att bara köpa aktier i kristider, använda sig av stora säkerhetsmarginaler eller kanske genom Nassim Talebs barbell approach.
 • Tax efficiency. Skrivet från ett amerikanskt perspektiv. Hans slutsats: det är inte vad du tjänar som betyder något, det är hur mycket du kan behålla.
 • Diversifiering. Diversifiera mellan olika tillgångsslag. Diversifiera inom tillgångsslagen. Diversifiera över olika marknader och valutor. Diversifiera över tidsperioder (investera inte allt på en gång).
Millennial Money – Patrick O’Shaughnessy

”The key to investment success is to pick a strategy and stick to it no matter what the market throws at you.”

Patrick O’Shaughnessy är VD för kapitalförvaltaren OSAM som fokuserar på kvantitativa investeringar. Han driver även podcasten Invest Like the Best. En favorit. I boken beskriver han tre delar som är viktiga för att lyckas på börsen. (1) Go global: ger större urval, större diversifiering (minskar land- och valutarisk) samt ger exponering mot tillväxtmarknader. (2) Be different: välj strategier som avviker från index, det ger dig möjlighet att slå index. (3) Get out of your own way: hantera dina känslor och fall inte offer för vanliga kognitiva biaser. Han lyfter även fram en strategi som han väljer att kalla ”The millennial money strategy”.

The millennial money strategy:

 • Köp bolag som är aktieägarvänliga. Sådana som lämnar utdelning, återköper aktier och amorterar ned sin skuldsättning över tid. Stakeholder yield > 5%.
 • Köp bolag som har god avkastning på investerat kapital. Bolag gör investeringar i maskiner, människor och forskning & utveckling. Dessa investeringar ska bära frukt. ROIC > 30%.
 • Köp bolag som har kvalité i intjäningen. Leta efter bolag med starkt kassaflöde. Cash flow > Earnings.
 • Köp bolag som är billiga. De ska ha ett attraktivt pris i förhållande till kassaflödet. EV/FCF < 10
 • Köp bolag som har stöd av marknaden. Bolag som befinner sig i en positiv trend. Fokusera på 6 månaders momentum.
The Wealthy Barber – Dave Chilton

”It’s imperative to think of the future, we’re going to spend the rest of our lives there.”

Dave Chilton är en kanadensisk författare och investerare. Han har bland annat varit med i Dragons’ den. Originalversionen av Draknästet. Boken handlar om hur en frisör ger finansiella tips, med mycket sunt förnuft, till sina kunder. Kul vinkel på en bok om privatekonomi. Ganska grundläggande men den kan absolut vara värd att läsa om man vill få en uppdatering kring betydelsen av ränta-på-ränta, varför man ska betala 10 procent av nettoinkomsten till sig själv först och avgifters betydelse för pengarnas tillväxt.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Det är ofta enklare för företagare att hålla sig inom budgeten i företaget än i privatekonomin. Dave menar att det är för att budgeten i företaget måste täcka behov. Det är i företagets intresse att hålla dessa behov på en så låg nivå som möjligt. Den privata budgeten måste täcka både behov och saker som inte är nödvändiga men kul att ha. Förr eller senare kommer vi göra det som är kul att ha till behov.
 • Orsaken till att boendet ofta ses som den bästa investeringen många gjort är att hävstången är enorm. 80 procents belåning kommer göra att en avkastning på 6 procent per år istället blir 11.3 procent per år. Det är få som skulle ta samma risk på aktiemarknaden, men man hade kunnat få en fantastisk avkastning med samma hävstång. Eller inte. Problemet med belåning är att den jobbar åt båda hållen. En nedgång i boendets värde kommer ha en extra negativ effekt på det egna kapitalet. Det är en del av förklaringen till finanskrisen 2008. Hög finansiell hävstång fungerar bra när allt går bra. Men motsatsen gäller också; det fungerar ganska uselt i sämre tider.
 • En grundidé genom boken är att man inte behöver fokusera så mycket på vad man spenderar sina pengar på så länge man drar av 10 procent av inkomsten i början av månaden. Resten får man spendera som man vill. Dave är alltså inget fan av budgetering. Han menar att det är näst intill omöjligt att budgetera för både behov och de saker som vi kan tänkas vilja ha i framtiden. Och eftersom självkontroll sällan är en styrka hos människor kommer en detaljerad budget ofta brytas ändå.
How to Trade In Stocks – Jesse Livermore

”Never be afraid of the normal movement. But be very fearful of the abnormal movement.”

Jesse Livermore är en legendarisk trader. Han levde mellan 1877-1940. Boken gavs ut i mars 1940, före han begick självmord samma år. Det är en kort bok om hans karriär. Han är känd för sitt höga risktagande. Under 1929 hade han spekulerat sig till $100 miljoner, som han sedan förlorade. Han lyckades nå upp den till summan själv, med sitt eget kapital och egna metoder. Han skriver om både framgångar och misslyckanden, och de lärdomar han har dragit av dessa. Jesse beskriver även en hel del av vad vi idag skulle kalla kognitiva biaser. I boken ger han ger en bild av ur hur människor agerar på aktiemarknaden utifrån erfarenhet istället för teori. Han ser sig själv som en spekulant, medan de som äger aktier på lång sikt är investerare.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Hitta din egen strategi: Jesse hade sin egen metod för att identifiera prisrörelser och förlitade sig på den till fullo. Han menade att det inte går att lära ut en tradingmetod till någon annan. Genom att följa marknadens prisrörelser tillräckligt länge kommer du utveckla din egen guide som kommer hjälpa dig fatta korrekta beslut. Det finns inga genvägar. Du måste själv utveckla din mönsterigenkänning som du sedan kan dra nytta av när unika situationer uppstår.
 • Jesse ger en känga till långsiktiga investerare. Han skriver att det är de som är gamblers. De gör en investering och håller fast vid den. Går något fel förlorar de allt. En spekulant, eller åtminstone en intelligent sådan, säljer snabbt vid en signal om att saker inte står rätt till. De väntar sedan på ett bättre tillfälle att gå in på marknaden. Han ger ett exempel. Om jag skulle gå på ett järnvägsspår och se ett tåg komma körandes i 100 km/h, så skulle jag förhoppningsvis inte vara korkad nog att stanna på spåret. Jag skulle stiga av, och låta tåget passera förbi. Efter det har kört förbi kan jag alltid stiga på spåret igen om jag så skulle önska. Han menade att spekulanter således minimerar förluster.
 • Han skriver även om att stanna inom sin kompetenscirkel. Alla investeringar han gjorde utanför börsen gick åt skogen. Fastigheter i Florida, diverse oljefält och investeringar i flygplansproduktion. Det gick så långt att hans vän sa åt honom att fortsätta spekulera men sluta kolla på andra affärsmöjligheter. ”Håll dig till ditt spekulerande, strunta i affärerna”.
Superforecasting – Philip Tetlock & Dan Gardner

”Knowledge is something we can all increase, but only slowly. People who haven’t stayed mentally active have little hope of catching up to life long learners.”

En bok om att göra prognoser. Det finns vissa som lyckas bättre med sina prognoser än andra. I boken går författarna igenom vad det är som gör att dessa människor lyckas. Och hur vi alla kan bli bättre prognosmakare.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Kunskapsillusion: vi litar blint på experter inom olika områden. I boken beskriver författarna hur en person felaktigt fick en cancerdiagnos. Tecknen var så tydliga att läkaren inte ens brydde sig om att vänta på rapporten från testerna. Patienten trodde på läkaren, och läkaren trodde så pass mycket på sin egen expertis att han inte kände behov av att dubbelkolla.
 • Bra prognosmakare ifrågasätter saker. De kollar på sannolikheten utifrån olika perspektiv. Det fanns en stor sannolikhet att läkarens bedömning i exemplet ovan var rätt, men att inte ifrågasätta sina antaganden kan visa sig vara förödande.
 • Det finns några gemensamma nämnare bland de bästa prognosmakarna. De är bra på siffror, läser mycket och är intelligenta. De är bra på att skilja mellan information som är relevant och irrelevant för prognosen. Dessutom har de ett ”growth mindset” och tror att man kan bli bättre inom alla områden om man bara övar. De menar att intelligens inte är medfött, utan något man kan utveckla.
Active Value Investing – Vitaliy Katsenelson

”Bear markets instill fear and impact the investing psyche of generations that follow, changing forever their attitude toward stocks.”

En bok som förespråkar en mer aktiv strategi än klassisk buy & hold. Katsenelson menar att genomsnittsinvesteraren inte har tålamod nog att hålla kvar vid aktier, samtidigt som en mer aktiv strategi kommer ge bättre avkastning. Han skriver om ”Range-bound markets” som är den typ av marknader vi kommer se majoriteten av tiden. Han definierar dessa marknader som björnmarknader för endast P/E-talen (de faller), medan vanliga björnmarknader är björnmarknader för både P/E-talen och vinsten (båda faller). Att man tappar avkastning i range-bound markets beror alltså inte på bristande vinsttillväxt. Även om vinsttillväxten ökar så äts avkastningen upp av sjunkande P/E-tal. I boken beskriver han ett ramverk för framgång i dessa range-bound markets: The Quality, Value, Growth (QVG) framework. Det handlar om att fokusera på bolag av hög kvalité, köpa dess aktier med stor säkerhetsmarginal och dessutom identifiera bolag som har stark tillväxt i kassaflödet.

The QVG framework:

 • Quality: Kvalitetsbolag ska ha en konkurrensfördel (starkt varumärke t.ex.), bra ledning, förutsägbara vinster, stabil balansräkning, starkt kassaflöde och hög avkastning på kapitalet.
 • Value: Det finns två orsaker till att köpa aktier med en säkerhetsmarginal jämfört med bolagets värde. (1) Det kan ge extra avkastning. Om allt går som förväntat, eller bättre, kommer du få en högre avkastning än om du hade köpt aktien till en kurs som var lika med ditt bedömda värde av bolaget. (2) Det minskar risken vid felbedömningar. Om du har gjort en felaktig bedömning av bolagets förmåga att genera framtida kassaflöde, eller om något oväntat händer, har du en säkerhetsmarginal att falla tillbaka på.
 • Growth: Det gäller att köpa aktier i bolag som är tillfälligt undervärderade av marknaden. Men risken är att vändningen aldrig kommer och undervärderingen blir permanent, eller i alla fall långvarig. För att motverka det ska du investera i bolag som visar vinsttillväxt och ger utdelning. Bolag som ökar vinsten och ger utdelning kompenserar dig under tiden du väntar på att aktien ska uppvärderas igen. Det finns värde i tillväxt.
Why Smart People Make Big Money Mistakes – Gary Belsky & Thomas Gilovich

”The best way to guarantee that you’ll have money in the future, is to make money in the future.”

En bok om beteendeekonomi. Många bra tips på hur vi kan hantera våra pengar bättre. Boken är uppdelad i sju olika kapitel där varje kapitel innehåller kognitiva biaser som relaterar till varandra. Flera bra exempel som man lätt kan känna igen sig i.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Mental accounting. Vi spenderar pengar olika beroende på deras ursprung. Vi köper hellre något fint, och kanske inte helt nödvändigt, för 10 000 kr som kommer från en lottovinst än för 10 000 kr som vi upptäcker att vi har på ett sparkonto. Pengar är pengar. Var de kommer ifrån borde inte ha någon betydelse för hur vi spenderar dem.
 • Ju fler valmöjligheter vi människor möts av, ju större blir sannolikheten att vi helt enkelt inte gör någonting. Detta kallas decision paralysis. Att ta ett beslut utifrån för många alternativ kräver för mycket av hjärnans energi och därför stänger vi istället ner beslutsprocessen. Vi blir paralyserade. De många alternativen bland fonder är en av anledningarna att det finns så mycket pengar på bankkonton.
 • Planning fallacy. Vår tendens att underskatta hur lång tid saker kommer ta. Vi har en övertro på vår förmåga att slutföra saker i tid. I en studie där studenter skulle estimera hur lång tid det skulle ta att skriva klart en uppsats överskattade de deras förmåga med mellan 14 till 102 procent. Planning fallacy är grunden till varför så många byggprojekt tar så lång tid att slutföra och varför de allt som oftast går över budget.
Slutord

Läs böcker.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. För fler boktips.

Foto: Pixabay

Att läsa tränar hjärnan. Olika delar av din hjärna arbetar just nu för att förvandla dessa små symboler till något konkret. Det kräver fokus och koncentration, en bristvara numera. Fördelen med en bok är att hjärnan behöver arbeta under en längre tid. Böcker kan dessutom gå mer på djupet kring ett ämne än artiklar. Processen att skapa en bok är mer omfattande och innehållet mer utförligt. Blogginlägg i all ära men en bok är något annat. Nedan följer några boktips från de nyhetsbrev jag har skickat ut under året. De är alla böcker som gjorde mig positivt överraskad när jag läste dem.

Unshakeable – Tony Robbins

”You make a living by what you get, you make a life by what you give.”

Tony Robbins är framförallt känd som en självhjälpsguru. Han säger att han är besatt av att hjälpa människor skapa det liv de drömmer om. Denna bok handlar om hur du når dina finansiella drömmar. Han har under 7 år intervjuat 50 av de mest framgångsrika investerarna i världen. I boken lyfter han bland annat fram ”freedom facts” som kommer frigöra dig från den rädsla och ångest som de flesta känner kring finansiella beslut. Samt ”the core four principles” som de mest framgångsrika investerarna använder sig av.

The freedom facts:

 1. En nedgång på 10% (korrektion) har skett en gång per år i genomsnitt sedan år 1900. Börsen återhämtar sig snabbt i majoriteten av fallen.
 2. Mindre än 20% av korrektionerna blir till en björnmarknad (nedgång på mer än 20%). Genom att veta att majoriteten av nedgångar inte är så allvarliga blir det enklare att inte drabbas av panik.
 3. Ingen kan konsekvent förutspå vart marknaden är på väg. Prognoser är svåra, särskilt om framtiden.
 4. Aktiemarknaden går upp över tid. Även om marknaden går ner 10% under någon period varje år slutar den med positiva siffror majoriteten av åren.
 5. Historiskt har björnmarknader inträffat vart tredje till femte år. Återigen återhämtar sig marknaden, vanligtvis inom ett år.
 6. Björnmarknader blir till tjurmarknader. Från mars 2009 (botten efter finanskrisen), till slutet av 2016 steg S&P 500 med 266%.
 7. Den största faran är att stå utanför marknaden. Man förlorar en stor del av avkastningen genom att missa de fåtal dagar med störst uppgång.

The core four principles:

 • Förlora inte pengar. En nedgång på 50%, kräver en uppgång på 100% för att få tillbaka pengarna. Lösningen är att ha en tillgångsallokering som gör att vi klarar oss bra, även när vi har fel.
 • Asymmetrisk risk/reward. Avkastningen ska vida överstiga risken. Det ska alltså inte finnas ett symmetriskt samband mellan risk och avkastning. Tjäna så mycket som möjligt, riskera så lite som möjligt. Alla stora investerare fokuserar på nedsidan. Oavsett om det innebär att bara köpa aktier i kristider, använda sig av stora säkerhetsmarginaler eller kanske genom Nassim Talebs barbell approach.
 • Tax efficiency. Skrivet från ett amerikanskt perspektiv. Hans slutsats: det är inte vad du tjänar som betyder något, det är hur mycket du kan behålla.
 • Diversifiering. Diversifiera mellan olika tillgångsslag. Diversifiera inom tillgångsslagen. Diversifiera över olika marknader och valutor. Diversifiera över tidsperioder (investera inte allt på en gång).
Millennial Money – Patrick O’Shaughnessy

”The key to investment success is to pick a strategy and stick to it no matter what the market throws at you.”

Patrick O’Shaughnessy är VD för kapitalförvaltaren OSAM som fokuserar på kvantitativa investeringar. Han driver även podcasten Invest Like the Best. En favorit. I boken beskriver han tre delar som är viktiga för att lyckas på börsen. (1) Go global: ger större urval, större diversifiering (minskar land- och valutarisk) samt ger exponering mot tillväxtmarknader. (2) Be different: välj strategier som avviker från index, det ger dig möjlighet att slå index. (3) Get out of your own way: hantera dina känslor och fall inte offer för vanliga kognitiva biaser. Han lyfter även fram en strategi som han väljer att kalla ”The millennial money strategy”.

The millennial money strategy:

 • Köp bolag som är aktieägarvänliga. Sådana som lämnar utdelning, återköper aktier och amorterar ned sin skuldsättning över tid. Stakeholder yield > 5%.
 • Köp bolag som har god avkastning på investerat kapital. Bolag gör investeringar i maskiner, människor och forskning & utveckling. Dessa investeringar ska bära frukt. ROIC > 30%.
 • Köp bolag som har kvalité i intjäningen. Leta efter bolag med starkt kassaflöde. Cash flow > Earnings.
 • Köp bolag som är billiga. De ska ha ett attraktivt pris i förhållande till kassaflödet. EV/FCF < 10
 • Köp bolag som har stöd av marknaden. Bolag som befinner sig i en positiv trend. Fokusera på 6 månaders momentum.
The Wealthy Barber – Dave Chilton

”It’s imperative to think of the future, we’re going to spend the rest of our lives there.”

Dave Chilton är en kanadensisk författare och investerare. Han har bland annat varit med i Dragons’ den. Originalversionen av Draknästet. Boken handlar om hur en frisör ger finansiella tips, med mycket sunt förnuft, till sina kunder. Kul vinkel på en bok om privatekonomi. Ganska grundläggande men den kan absolut vara värd att läsa om man vill få en uppdatering kring betydelsen av ränta-på-ränta, varför man ska betala 10 procent av nettoinkomsten till sig själv först och avgifters betydelse för pengarnas tillväxt.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Det är ofta enklare för företagare att hålla sig inom budgeten i företaget än i privatekonomin. Dave menar att det är för att budgeten i företaget måste täcka behov. Det är i företagets intresse att hålla dessa behov på en så låg nivå som möjligt. Den privata budgeten måste täcka både behov och saker som inte är nödvändiga men kul att ha. Förr eller senare kommer vi göra det som är kul att ha till behov.
 • Orsaken till att boendet ofta ses som den bästa investeringen många gjort är att hävstången är enorm. 80 procents belåning kommer göra att en avkastning på 6 procent per år istället blir 11.3 procent per år. Det är få som skulle ta samma risk på aktiemarknaden, men man hade kunnat få en fantastisk avkastning med samma hävstång. Eller inte. Problemet med belåning är att den jobbar åt båda hållen. En nedgång i boendets värde kommer ha en extra negativ effekt på det egna kapitalet. Det är en del av förklaringen till finanskrisen 2008. Hög finansiell hävstång fungerar bra när allt går bra. Men motsatsen gäller också; det fungerar ganska uselt i sämre tider.
 • En grundidé genom boken är att man inte behöver fokusera så mycket på vad man spenderar sina pengar på så länge man drar av 10 procent av inkomsten i början av månaden. Resten får man spendera som man vill. Dave är alltså inget fan av budgetering. Han menar att det är näst intill omöjligt att budgetera för både behov och de saker som vi kan tänkas vilja ha i framtiden. Och eftersom självkontroll sällan är en styrka hos människor kommer en detaljerad budget ofta brytas ändå.
How to Trade In Stocks – Jesse Livermore

”Never be afraid of the normal movement. But be very fearful of the abnormal movement.”

Jesse Livermore är en legendarisk trader. Han levde mellan 1877-1940. Boken gavs ut i mars 1940, före han begick självmord samma år. Det är en kort bok om hans karriär. Han är känd för sitt höga risktagande. Under 1929 hade han spekulerat sig till $100 miljoner, som han sedan förlorade. Han lyckades nå upp den till summan själv, med sitt eget kapital och egna metoder. Han skriver om både framgångar och misslyckanden, och de lärdomar han har dragit av dessa. Jesse beskriver även en hel del av vad vi idag skulle kalla kognitiva biaser. I boken ger han ger en bild av ur hur människor agerar på aktiemarknaden utifrån erfarenhet istället för teori. Han ser sig själv som en spekulant, medan de som äger aktier på lång sikt är investerare.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Hitta din egen strategi: Jesse hade sin egen metod för att identifiera prisrörelser och förlitade sig på den till fullo. Han menade att det inte går att lära ut en tradingmetod till någon annan. Genom att följa marknadens prisrörelser tillräckligt länge kommer du utveckla din egen guide som kommer hjälpa dig fatta korrekta beslut. Det finns inga genvägar. Du måste själv utveckla din mönsterigenkänning som du sedan kan dra nytta av när unika situationer uppstår.
 • Jesse ger en känga till långsiktiga investerare. Han skriver att det är de som är gamblers. De gör en investering och håller fast vid den. Går något fel förlorar de allt. En spekulant, eller åtminstone en intelligent sådan, säljer snabbt vid en signal om att saker inte står rätt till. De väntar sedan på ett bättre tillfälle att gå in på marknaden. Han ger ett exempel. Om jag skulle gå på ett järnvägsspår och se ett tåg komma körandes i 100 km/h, så skulle jag förhoppningsvis inte vara korkad nog att stanna på spåret. Jag skulle stiga av, och låta tåget passera förbi. Efter det har kört förbi kan jag alltid stiga på spåret igen om jag så skulle önska. Han menade att spekulanter således minimerar förluster.
 • Han skriver även om att stanna inom sin kompetenscirkel. Alla investeringar han gjorde utanför börsen gick åt skogen. Fastigheter i Florida, diverse oljefält och investeringar i flygplansproduktion. Det gick så långt att hans vän sa åt honom att fortsätta spekulera men sluta kolla på andra affärsmöjligheter. ”Håll dig till ditt spekulerande, strunta i affärerna”.
Superforecasting – Philip Tetlock & Dan Gardner

”Knowledge is something we can all increase, but only slowly. People who haven’t stayed mentally active have little hope of catching up to life long learners.”

En bok om att göra prognoser. Det finns vissa som lyckas bättre med sina prognoser än andra. I boken går författarna igenom vad det är som gör att dessa människor lyckas. Och hur vi alla kan bli bättre prognosmakare.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Kunskapsillusion: vi litar blint på experter inom olika områden. I boken beskriver författarna hur en person felaktigt fick en cancerdiagnos. Tecknen var så tydliga att läkaren inte ens brydde sig om att vänta på rapporten från testerna. Patienten trodde på läkaren, och läkaren trodde så pass mycket på sin egen expertis att han inte kände behov av att dubbelkolla.
 • Bra prognosmakare ifrågasätter saker. De kollar på sannolikheten utifrån olika perspektiv. Det fanns en stor sannolikhet att läkarens bedömning i exemplet ovan var rätt, men att inte ifrågasätta sina antaganden kan visa sig vara förödande.
 • Det finns några gemensamma nämnare bland de bästa prognosmakarna. De är bra på siffror, läser mycket och är intelligenta. De är bra på att skilja mellan information som är relevant och irrelevant för prognosen. Dessutom har de ett ”growth mindset” och tror att man kan bli bättre inom alla områden om man bara övar. De menar att intelligens inte är medfött, utan något man kan utveckla.
Active Value Investing – Vitaliy Katsenelson

”Bear markets instill fear and impact the investing psyche of generations that follow, changing forever their attitude toward stocks.”

En bok som förespråkar en mer aktiv strategi än klassisk buy & hold. Katsenelson menar att genomsnittsinvesteraren inte har tålamod nog att hålla kvar vid aktier, samtidigt som en mer aktiv strategi kommer ge bättre avkastning. Han skriver om ”Range-bound markets” som är den typ av marknader vi kommer se majoriteten av tiden. Han definierar dessa marknader som björnmarknader för endast P/E-talen (de faller), medan vanliga björnmarknader är björnmarknader för både P/E-talen och vinsten (båda faller). Att man tappar avkastning i range-bound markets beror alltså inte på bristande vinsttillväxt. Även om vinsttillväxten ökar så äts avkastningen upp av sjunkande P/E-tal. I boken beskriver han ett ramverk för framgång i dessa range-bound markets: The Quality, Value, Growth (QVG) framework. Det handlar om att fokusera på bolag av hög kvalité, köpa dess aktier med stor säkerhetsmarginal och dessutom identifiera bolag som har stark tillväxt i kassaflödet.

The QVG framework:

 • Quality: Kvalitetsbolag ska ha en konkurrensfördel (starkt varumärke t.ex.), bra ledning, förutsägbara vinster, stabil balansräkning, starkt kassaflöde och hög avkastning på kapitalet.
 • Value: Det finns två orsaker till att köpa aktier med en säkerhetsmarginal jämfört med bolagets värde. (1) Det kan ge extra avkastning. Om allt går som förväntat, eller bättre, kommer du få en högre avkastning än om du hade köpt aktien till en kurs som var lika med ditt bedömda värde av bolaget. (2) Det minskar risken vid felbedömningar. Om du har gjort en felaktig bedömning av bolagets förmåga att genera framtida kassaflöde, eller om något oväntat händer, har du en säkerhetsmarginal att falla tillbaka på.
 • Growth: Det gäller att köpa aktier i bolag som är tillfälligt undervärderade av marknaden. Men risken är att vändningen aldrig kommer och undervärderingen blir permanent, eller i alla fall långvarig. För att motverka det ska du investera i bolag som visar vinsttillväxt och ger utdelning. Bolag som ökar vinsten och ger utdelning kompenserar dig under tiden du väntar på att aktien ska uppvärderas igen. Det finns värde i tillväxt.
Why Smart People Make Big Money Mistakes – Gary Belsky & Thomas Gilovich

”The best way to guarantee that you’ll have money in the future, is to make money in the future.”

En bok om beteendeekonomi. Många bra tips på hur vi kan hantera våra pengar bättre. Boken är uppdelad i sju olika kapitel där varje kapitel innehåller kognitiva biaser som relaterar till varandra. Flera bra exempel som man lätt kan känna igen sig i.

Intressanta lärdomar från boken:

 • Mental accounting. Vi spenderar pengar olika beroende på deras ursprung. Vi köper hellre något fint, och kanske inte helt nödvändigt, för 10 000 kr som kommer från en lottovinst än för 10 000 kr som vi upptäcker att vi har på ett sparkonto. Pengar är pengar. Var de kommer ifrån borde inte ha någon betydelse för hur vi spenderar dem.
 • Ju fler valmöjligheter vi människor möts av, ju större blir sannolikheten att vi helt enkelt inte gör någonting. Detta kallas decision paralysis. Att ta ett beslut utifrån för många alternativ kräver för mycket av hjärnans energi och därför stänger vi istället ner beslutsprocessen. Vi blir paralyserade. De många alternativen bland fonder är en av anledningarna att det finns så mycket pengar på bankkonton.
 • Planning fallacy. Vår tendens att underskatta hur lång tid saker kommer ta. Vi har en övertro på vår förmåga att slutföra saker i tid. I en studie där studenter skulle estimera hur lång tid det skulle ta att skriva klart en uppsats överskattade de deras förmåga med mellan 14 till 102 procent. Planning fallacy är grunden till varför så många byggprojekt tar så lång tid att slutföra och varför de allt som oftast går över budget.
Slutord

Läs böcker.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. För fler boktips.