Beslutsfattande på börsen

Foto: Pixabay

Beslutsfattande är en viktig del av att investera på börsen. Vilka aktier ska du köpa? Och när ska du köpa dem. När ska du sälja? En tydlig strategi kan vara vägledande vid dessa beslut. Du behöver även behålla kylan i olika situationer. När det ser bra ut kommer det bli sämre, när det ser dåligt ut kommer det bli bättre. Ta inga förhastade beslut i någon av dessa situationer. De bästa investerarna låter inte känslor styra deras beslut. Vi behöver dessutom ta hänsyn till alternativa möjligheter när vi fattar beslut, inte bara förlita oss på första bästa förklaringen. Det gör vi enklast genom att ifrågasätta saker och se på en aktie utifrån olika perspektiv.

Därför fattar vi dåliga beslut

Daniel Kahneman menar att vi sällan är särskilt logiska när vi fattar beslut. Både på börsen och livet i övrigt. Han beskriver två olika system som hjärnan använder vid beslutsfattande. System 1 och system 2. System 1 använder vi när vi agerar instinktivt och snabbt. Ofta känslobaserat. System 2 är mer logiskt och eftertänksamt. Vi borde använda system 2 mer än system 1. Men vår hjärna älskar genvägar och tar gärna de beslut som kräver minst energi. System 1 är den enkla vägen.

Det kan finnas flera orsaker till att vi fattar dåliga beslut. Den fakta vi baserar vårt beslut på kan vara felaktig, de antaganden vi gör kanske inte stämmer. Vi lär oss inte alltid av tidigare misstag. Att försöka samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat sägs vara fel väg att gå. Det får oss att återupprepa misstag utan att dra nya lärdomar. Det kan även vara så att den modell vi använder för att lösa ett problem inte är relevant. Du behöver bygga upp många mentala modeller. Ditt eget latticework.

Ibland fattar vi till och med beslut som är enklare att förklara, istället för det vi tror på. Ett beslut som inte följer normen blir svårare att förklara för andra. Vi ger lätt vika för social proof. Desto fler människor som fattar en viss typ av beslut, ju mer lämpligt blir beslutet i andras ögon. Ibland är det alltså enklare att göra saker som ser bra ut, istället för att göra saker som är bra. Här handlar det om att våga vara contrarian.

Process för bättre beslutsfattande

Vissa beslut är bra medan andra är dåliga. Ofta märker vi inte ens skillnaden. Vi fortsätter fatta nya beslut utan att reflektera så mycket över utfallen från de gamla. Vi fokuserar ofta på de stora besluten, med all rätt. Ett fåtal beslut kommer göra stor skillnad för dina investeringar. Men många små felbeslut kommer växa sig stora över tid när de ackumuleras. Precis som hur ränta-på-ränta effekten jobbar emot dig när du lånar pengar. Vi pratar ofta om den exponentiella tillväxten som något positivt, men den kan få negativa konsekvenser om den jobbar åt fel håll. Det gäller att ha ett system som gör att du undviker dessa felbeslut.

När du ska fatta ett beslut på aktiemarknaden kan det därför vara bra att skriva ner dina tankar kring beslutet. Den här processen gör det möjligt att gå tillbaka och se om dina antaganden stämmer överens med utfallet. Ett sätt att se om det faktiskt var ett bra beslut. Om du inte har en process för att följa upp dina beslut kan du ta många små felbeslut utan att du lägger märke till det. Dessa kan ha en negativ effekt på din avkastning på lång sikt. Det kan räcka med att skriva ner vad du beslutat, varför du tog beslutet och vilket utfall du förväntar dig. Man kan lära sig mycket bara genom att skriva ner sina tankar.

Intuition – existerar det?

Vissa förlitar sig på intuition vid beslutsfattande. Det kan låta som något simpelt. Som att man föddes med ett sjätte sinne. Men vad det egentligen handlar om är mönsterigenkänning. Malcolm Gladwell är känd för sin bok om 10 000 timmars regeln. Boken bygger delvis på forskning gjord av Anders Ericsson, fast med lite förenklade antaganden. Gladwell menar att det krävs 10 000 timmar innan man blir riktigt bra på någonting. Efter så pass lång tid kommer du ha byggt upp mönsterigenkänning som tillåter dig att agera utifrån intuition. Du har sett liknande mönster tidigare och vet vad du ska göra när samma typ av situation uppstår. Intuition är alltså inte något övernaturligt, det bygger på lång erfarenhet.

Den legendariska tradern Jesse Livermore hade sin egen metod för att identifiera prisrörelser och förlitade sig på den till fullo. Han menade att det inte går att lära ut en tradingmetod till någon annan. Genom att följa marknadens prisrörelser tillräckligt länge kommer man utveckla sin egen guide. Denna kommer sedan hjälpa dig fatta korrekta beslut. Det finns inga genvägar. Enligt Livermore ger erfarenhet en mönsterigenkänning som man sedan kan dra nytta av när unika situationer uppstår. Oavsett om man gillar att följa prisrörelser eller inte, så får man inget gratis på aktiemarknaden.

Slutord

Vi tenderar att göra misstag vid beslutsfattande på börsen. Ofta är det en följd av att vi antingen vill spara energi, inte har tillräckligt perspektiv eller vill passa in i mängden. Genom att skriva ner tankar kring de beslut vi fattar kan vi förbättra vårt beslutsfattande över tid. Eller så kan vi förlita oss på intuition, men det kräver också år av engagemang.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ett mindre beslut.

Foto: Pixabay

Beslutsfattande är en viktig del av att investera på börsen. Vilka aktier ska du köpa? Och när ska du köpa dem. När ska du sälja? En tydlig strategi kan vara vägledande vid dessa beslut. Du behöver även behålla kylan i olika situationer. När det ser bra ut kommer det bli sämre, när det ser dåligt ut kommer det bli bättre. Ta inga förhastade beslut i någon av dessa situationer. De bästa investerarna låter inte känslor styra deras beslut. Vi behöver dessutom ta hänsyn till alternativa möjligheter när vi fattar beslut, inte bara förlita oss på första bästa förklaringen. Det gör vi enklast genom att ifrågasätta saker och se på en aktie utifrån olika perspektiv.

Därför fattar vi dåliga beslut

Daniel Kahneman menar att vi sällan är särskilt logiska när vi fattar beslut. Både på börsen och livet i övrigt. Han beskriver två olika system som hjärnan använder vid beslutsfattande. System 1 och system 2. System 1 använder vi när vi agerar instinktivt och snabbt. Ofta känslobaserat. System 2 är mer logiskt och eftertänksamt. Vi borde använda system 2 mer än system 1. Men vår hjärna älskar genvägar och tar gärna de beslut som kräver minst energi. System 1 är den enkla vägen.

Det kan finnas flera orsaker till att vi fattar dåliga beslut. Den fakta vi baserar vårt beslut på kan vara felaktig, de antaganden vi gör kanske inte stämmer. Vi lär oss inte alltid av tidigare misstag. Att försöka samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat sägs vara fel väg att gå. Det får oss att återupprepa misstag utan att dra nya lärdomar. Det kan även vara så att den modell vi använder för att lösa ett problem inte är relevant. Du behöver bygga upp många mentala modeller. Ditt eget latticework.

Ibland fattar vi till och med beslut som är enklare att förklara, istället för det vi tror på. Ett beslut som inte följer normen blir svårare att förklara för andra. Vi ger lätt vika för social proof. Desto fler människor som fattar en viss typ av beslut, ju mer lämpligt blir beslutet i andras ögon. Ibland är det alltså enklare att göra saker som ser bra ut, istället för att göra saker som är bra. Här handlar det om att våga vara contrarian.

Process för bättre beslutsfattande

Vissa beslut är bra medan andra är dåliga. Ofta märker vi inte ens skillnaden. Vi fortsätter fatta nya beslut utan att reflektera så mycket över utfallen från de gamla. Vi fokuserar ofta på de stora besluten, med all rätt. Ett fåtal beslut kommer göra stor skillnad för dina investeringar. Men många små felbeslut kommer växa sig stora över tid när de ackumuleras. Precis som hur ränta-på-ränta effekten jobbar emot dig när du lånar pengar. Vi pratar ofta om den exponentiella tillväxten som något positivt, men den kan få negativa konsekvenser om den jobbar åt fel håll. Det gäller att ha ett system som gör att du undviker dessa felbeslut.

När du ska fatta ett beslut på aktiemarknaden kan det därför vara bra att skriva ner dina tankar kring beslutet. Den här processen gör det möjligt att gå tillbaka och se om dina antaganden stämmer överens med utfallet. Ett sätt att se om det faktiskt var ett bra beslut. Om du inte har en process för att följa upp dina beslut kan du ta många små felbeslut utan att du lägger märke till det. Dessa kan ha en negativ effekt på din avkastning på lång sikt. Det kan räcka med att skriva ner vad du beslutat, varför du tog beslutet och vilket utfall du förväntar dig. Man kan lära sig mycket bara genom att skriva ner sina tankar.

Intuition – existerar det?

Vissa förlitar sig på intuition vid beslutsfattande. Det kan låta som något simpelt. Som att man föddes med ett sjätte sinne. Men vad det egentligen handlar om är mönsterigenkänning. Malcolm Gladwell är känd för sin bok om 10 000 timmars regeln. Boken bygger delvis på forskning gjord av Anders Ericsson, fast med lite förenklade antaganden. Gladwell menar att det krävs 10 000 timmar innan man blir riktigt bra på någonting. Efter så pass lång tid kommer du ha byggt upp mönsterigenkänning som tillåter dig att agera utifrån intuition. Du har sett liknande mönster tidigare och vet vad du ska göra när samma typ av situation uppstår. Intuition är alltså inte något övernaturligt, det bygger på lång erfarenhet.

Den legendariska tradern Jesse Livermore hade sin egen metod för att identifiera prisrörelser och förlitade sig på den till fullo. Han menade att det inte går att lära ut en tradingmetod till någon annan. Genom att följa marknadens prisrörelser tillräckligt länge kommer man utveckla sin egen guide. Denna kommer sedan hjälpa dig fatta korrekta beslut. Det finns inga genvägar. Enligt Livermore ger erfarenhet en mönsterigenkänning som man sedan kan dra nytta av när unika situationer uppstår. Oavsett om man gillar att följa prisrörelser eller inte, så får man inget gratis på aktiemarknaden.

Slutord

Vi tenderar att göra misstag vid beslutsfattande på börsen. Ofta är det en följd av att vi antingen vill spara energi, inte har tillräckligt perspektiv eller vill passa in i mängden. Genom att skriva ner tankar kring de beslut vi fattar kan vi förbättra vårt beslutsfattande över tid. Eller så kan vi förlita oss på intuition, men det kräver också år av engagemang.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ett mindre beslut.