Vad är risk?

Foto: Pixabay

Vi behöver ta risker för att uppnå saker i livet. Det är något vi behöver lära oss att leva med. Men att ta risk kan sätta press på vårt psyke, riskaversion är något som ligger i vår natur. Din nivå börjar med din målsättning. Du ska ta den nivå av risk som ger dig bäst förutsättningar att uppnå dina finansiella mål. Vi behöver alltså lära oss att ta väl kalkylerade risker trots att vi evolutionärt är programmerade att välja den säkra vägen. Den väg som ger oss störst chans att säkra vår överlevnad.

Definitioner av risk

Aswath Damodaran definierar risk som en kombination av fara och möjlighet. I det kinesiska skriftsystemet beskrivs risk med en kombination av dessa två symboler. Symbolen för fara och symbolen för möjlighet. Högre avkastning innebär större fara. Vill du inte leva med denna fara behöver du ta lägre risk. Vi begår ofta misstag när vi fokuserar för mycket på möjligheterna, och förbiser farorna. Risk handlar om framtiden. Vilken framtida avkastning vi får jämfört med vad vi förväntar oss av en investering. Då framtiden är osäker kommer det alltid finnas en fara för att utfallet inte stämmer överens med vår förväntan. Damodaran menar att det finns tre fundamentala principer kring risk: (1) riskablare investeringar måste ge högre avkastning, (2) vissa investeringar innebär mer risk än andra och (3) investerare bryr sig om det pris de måste betala för att ta extra risk.

En aktieportföljs risk likställs ofta med dess volatilitet, alltså hur mycket portföljen rör sig upp och ner. Är det risk? Howard Marks menar att akademiker har valt den definitionen för att volatilitet går att mäta. Då blir det enklare att få in risk i diverse modeller. Men han har aldrig hört en investerare säga: ”den potentiella avkastningen är inte hög nog för att jag ska kunna hantera volatiliteten.” Det investerare istället är rädda för, enligt Marks, är permanent förlust av kapitalet.

Permanenta förluster, osäkra kassaflöden och risk/reward

Det kan ju såklart vara en risk att ens portfölj går ner om man har tänkt sälja av sina innehav inom en snar framtid. Tidsaspekten är viktig. Det finns också en risk att man säljer alla sina aktier i en börsnedgång när portföljen har förlorat en stor del av sitt värde. Starka känslor vid nedgångar är äkta. Båda dessa försäljningar innebär en permanent förlust av kapitalet. Men dessa risker är ingenting man behöver ta hänsyn till om man är en långsiktig investerare. En sådan som har tålamod och disciplin nog att vänta ut nedgångar på aktiemarknaden. Men det kan ju även vara så att en aktie aldrig återhämtar sig på grund av fundamentala orsaker. Det kan också innebära en permanent förlust. Högst relevant risk.

Medan Marks inte riktigt håller med om den akademiska beskrivningen av risk, ser Damodaran beta som det bästa alternativet. Måttet har sina brister, men det är tillräckligt bra. Ju större osäkerhet kring framtida kassaflöden desto större risk med en investering. Och därmed mer volatilitet. Ett mer förutsägbart kassaflöde ger mindre volatilitet.

En grundprincip är att högre risk ger högre avkastning. Risk/reward. Men det räcker inte som förklaring. Det är inte så att högre risk alltid ger högre avkastning. Däremot innebär högre risk en större variation i utfallet. Hög risk ger potentiellt hög avkastning genom att intervallet av möjlig avkastning ökar. Inom det intervallet finns både positiv och negativ avkastning. Högre risk kan alltså ge större vinst och större förlust jämfört med lägre risk.

Riskrelaterade biaser

Det finns kognitiva biaser som får oss att ta överdriven risk, såsom optimism bias. Men det finns även de som får oss att ta lägre risk än vi behöver, alltså inte tillräcklig risk för att uppnå våra finansiella mål. Här är regret aversion ett exempel.

Överdriven risk:

 • Overconfidence bias: Övertron på oss själva. Denna bias kan göra att vi har för koncentrerade portföljer, ett beteende som kan kullkasta en förmögenhet i sämre tider.
 • Optimism bias: Tendensen att se för optimistiskt på vår förmåga. Kan få oss att tro att vi kommer lyckas där andra har misslyckats. Trots att vi har oddsen emot oss, tror vi fortfarande att det är värt risken.
 • Illusion of control: Vi har ofta mindre kontroll över utfall än vi tror. Utfall sker ofta slumpartat, de går sällan att kontrollera. Om vi tror att vi har kontroll över situationer där mycket osäkerhet råder, blir det även lätt att tro att vi kan hantera mer risk än vi kan.

Inte tillräcklig risk:

 • Conservatism bias: Ett för konservativt förhållningssätt. Det är en missuppfattning att anta att den rätta inställningen till risk är att försöka undvika den. Risk är, som sagt, en nödvändig del av livet.
 • Status quo bias: Människans behov av stabilitet. Genom att slippa ta svåra beslut sparar vi energi. Bättre att låta pengarna ligga på bankkontot än att lägga en massa energi på att fatta ett riskfyllt investeringsbeslut.
 • Regret aversion: Vi tenderar att känna större ånger när vårt agerande genererar oönskade utfall, jämfört med om vi får samma utfall som en följd av vår inaktivitet. Istället för att ta ett beslut som riskerar att gå fel väljer vi att låta bli.
Slutord

Det finns alltså lite olika åsikter om vad risk innebär. Men ett återkommande tema är att vi behöver ta mer risk för att öka avkastningen. Det finns dessvärre en del kognitiva biaser som gör att vi kan ta för mycket risk. Och även de som bidrar till att vi inte tar tillräckligt med risk. Risk är en nödvändig del av att investera i aktier, men det gäller att hitta en balans.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ganska riskfritt.

Foto: Pixabay

Vi behöver ta risker för att uppnå saker i livet. Det är något vi behöver lära oss att leva med. Men att ta risk kan sätta press på vårt psyke, riskaversion är något som ligger i vår natur. Din nivå börjar med din målsättning. Du ska ta den nivå av risk som ger dig bäst förutsättningar att uppnå dina finansiella mål. Vi behöver alltså lära oss att ta väl kalkylerade risker trots att vi evolutionärt är programmerade att välja den säkra vägen. Den väg som ger oss störst chans att säkra vår överlevnad.

Definitioner av risk

Aswath Damodaran definierar risk som en kombination av fara och möjlighet. I det kinesiska skriftsystemet beskrivs risk med en kombination av dessa två symboler. Symbolen för fara och symbolen för möjlighet. Högre avkastning innebär större fara. Vill du inte leva med denna fara behöver du ta lägre risk. Vi begår ofta misstag när vi fokuserar för mycket på möjligheterna, och förbiser farorna. Risk handlar om framtiden. Vilken framtida avkastning vi får jämfört med vad vi förväntar oss av en investering. Då framtiden är osäker kommer det alltid finnas en fara för att utfallet inte stämmer överens med vår förväntan. Damodaran menar att det finns tre fundamentala principer kring risk: (1) riskablare investeringar måste ge högre avkastning, (2) vissa investeringar innebär mer risk än andra och (3) investerare bryr sig om det pris de måste betala för att ta extra risk.

En aktieportföljs risk likställs ofta med dess volatilitet, alltså hur mycket portföljen rör sig upp och ner. Är det risk? Howard Marks menar att akademiker har valt den definitionen för att volatilitet går att mäta. Då blir det enklare att få in risk i diverse modeller. Men han har aldrig hört en investerare säga: ”den potentiella avkastningen är inte hög nog för att jag ska kunna hantera volatiliteten.” Det investerare istället är rädda för, enligt Marks, är permanent förlust av kapitalet.

Permanenta förluster, osäkra kassaflöden och risk/reward

Det kan ju såklart vara en risk att ens portfölj går ner om man har tänkt sälja av sina innehav inom en snar framtid. Tidsaspekten är viktig. Det finns också en risk att man säljer alla sina aktier i en börsnedgång när portföljen har förlorat en stor del av sitt värde. Starka känslor vid nedgångar är äkta. Båda dessa försäljningar innebär en permanent förlust av kapitalet. Men dessa risker är ingenting man behöver ta hänsyn till om man är en långsiktig investerare. En sådan som har tålamod och disciplin nog att vänta ut nedgångar på aktiemarknaden. Men det kan ju även vara så att en aktie aldrig återhämtar sig på grund av fundamentala orsaker. Det kan också innebära en permanent förlust. Högst relevant risk.

Medan Marks inte riktigt håller med om den akademiska beskrivningen av risk, ser Damodaran beta som det bästa alternativet. Måttet har sina brister, men det är tillräckligt bra. Ju större osäkerhet kring framtida kassaflöden desto större risk med en investering. Och därmed mer volatilitet. Ett mer förutsägbart kassaflöde ger mindre volatilitet.

En grundprincip är att högre risk ger högre avkastning. Risk/reward. Men det räcker inte som förklaring. Det är inte så att högre risk alltid ger högre avkastning. Däremot innebär högre risk en större variation i utfallet. Hög risk ger potentiellt hög avkastning genom att intervallet av möjlig avkastning ökar. Inom det intervallet finns både positiv och negativ avkastning. Högre risk kan alltså ge större vinst och större förlust jämfört med lägre risk.

Riskrelaterade biaser

Det finns kognitiva biaser som får oss att ta överdriven risk, såsom optimism bias. Men det finns även de som får oss att ta lägre risk än vi behöver, alltså inte tillräcklig risk för att uppnå våra finansiella mål. Här är regret aversion ett exempel.

Överdriven risk:

 • Overconfidence bias: Övertron på oss själva. Denna bias kan göra att vi har för koncentrerade portföljer, ett beteende som kan kullkasta en förmögenhet i sämre tider.
 • Optimism bias: Tendensen att se för optimistiskt på vår förmåga. Kan få oss att tro att vi kommer lyckas där andra har misslyckats. Trots att vi har oddsen emot oss, tror vi fortfarande att det är värt risken.
 • Illusion of control: Vi har ofta mindre kontroll över utfall än vi tror. Utfall sker ofta slumpartat, de går sällan att kontrollera. Om vi tror att vi har kontroll över situationer där mycket osäkerhet råder, blir det även lätt att tro att vi kan hantera mer risk än vi kan.

Inte tillräcklig risk:

 • Conservatism bias: Ett för konservativt förhållningssätt. Det är en missuppfattning att anta att den rätta inställningen till risk är att försöka undvika den. Risk är, som sagt, en nödvändig del av livet.
 • Status quo bias: Människans behov av stabilitet. Genom att slippa ta svåra beslut sparar vi energi. Bättre att låta pengarna ligga på bankkontot än att lägga en massa energi på att fatta ett riskfyllt investeringsbeslut.
 • Regret aversion: Vi tenderar att känna större ånger när vårt agerande genererar oönskade utfall, jämfört med om vi får samma utfall som en följd av vår inaktivitet. Istället för att ta ett beslut som riskerar att gå fel väljer vi att låta bli.
Slutord

Det finns alltså lite olika åsikter om vad risk innebär. Men ett återkommande tema är att vi behöver ta mer risk för att öka avkastningen. Det finns dessvärre en del kognitiva biaser som gör att vi kan ta för mycket risk. Och även de som bidrar till att vi inte tar tillräckligt med risk. Risk är en nödvändig del av att investera i aktier, men det gäller att hitta en balans.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ganska riskfritt.