Peter Lynch och fokusera på dina styrkor

Foto: Pixabay

Vi har alla våra styrkor. Vissa är analytiska, andra är kreativa. Det finns de som är bra på att fatta snabba beslut och de som är bra på att se detaljer. Vissa lär sig bäst genom att läsa medan andra lär sig mer genom att lyssna. Vi har även kunskap inom specifika områden som vi har ägnat mer tid åt än andra, till exempel genom arbete eller fritidsintressen. Du är din egen edge på aktiemarknaden.

Utnyttja din unika kompetens

Den numera pensionerade fondförvaltaren Peter Lynch menar att du som konsument ska utnyttja de kunskaper du redan har om produkter. Du kan dra nytta av att kolla på de produkter som du själv använder. Hur ser du på varumärkets styrka? Du vet säkert vad andra tycker om produkten också. Du har kanske varit i kontakt med företaget vid något tillfälle och fått en uppfattning om deras kundservice. Du vet vilka märken som anses vara bäst och vilka produkter du tycker fyller dina behov. Dra fördel av det du redan vet.

Du kan även dra nytta av den kunskap du har från branschen du arbetar i. Vilka produkter säljer bäst och hur ser trenderna ut i branschen? Ett exempel Lynch ger är att om man säljer däck så har man nog bättre koll på hur den värdekedjan och affärsmodellen ser ut, jämfört om man jobbar som aktieanalytiker. Den förståelsen kan vara en bra ingång innan man gör en djupare analys av bolag. Du ska helt enkelt hålla dig inom din circle of competence.

Fokusera på dina styrkor

Det är ofta bättre att fokusera på sina styrkor. Det är enklare att få större utväxling och nå en toppnivå när vi fokuserar på våra styrkor. Fokuserar vi istället på att förbättra våra svagheter kan vi ta dem upp till viss en nivå, men vi kommer aldrig nå samma topp. Genom att identifiera dina styrkor kommer du alltså veta vad du ska fokusera på. Och fokus är och A och O. Vi har ett begränsat antal timmar och allt vi gör har en alternativkostnad. Genom att fokusera på styrkorna kommer vi kunna uppnå mer med mindre.

Att förstå sina egna styrkor och naturliga talanger har alltså sina fördelar. Genom att identifiera de områden där du har naturlig talang, och sedan fokusera på dem, har du större chans att åstadkomma saker. Dina naturliga talanger är områden där saker verkar gå enklare för dig än för andra. Om du ser tillbaka på ditt liv så finns det säkert vissa områden där du snabbare har tagit dig till en högre nivå jämfört med andra i din omgivning. Om du kan identifiera några sådana områden så har du troligtvis en naturlig talang där.

Peter Lynch ska ha sagt att den som vänder på flest stenar är vinnare. Idag finns det många sätt att inhämta information kring aktiemarknaden. Du kan därmed ta in information på ett sätt som passar dig och som relaterar till dina styrkor. Du kan läsa, titta eller lyssna. Eller blanda alla tre. Du kan läsa dig till en mängd information bara genom att sitta vid datorn. Via aktiebloggare, bolagen själva, investerarbrev eller diverse nyhetsbrev. Genom podcasts kan du lyssna och få inspiration från många av de bästa i branschen. Youtube kan passa dig som lär dig bättre visuellt. Utnyttja dagens möjligheter till att inhämta information på ett sätt som passar dig. Som relaterar till dina styrkor.

One Up On Wall Street

“Your investor’s edge is not something you get from Wall Street experts. It’s something you already have. You can outperform the experts if you use your edge by investing in companies or industries you already understand” – Peter Lynch

Peter Lynch skriver alltså en hel del om de fördelar man har som småsparare. Genom ditt unika kompetensområde kan du skaffa dig en edge på aktiemarknaden. I boken beskriver han dessutom sex olika typer av företag och vad man ska fokusera på hos dessa. Nedan följer dessa typer av företag samt några investeringsprinciper som han har använt sig av genom åren.

Olika typer av företag:

 1. Långsamt växande företag – Runt 4 % vinsttillväxt per år. Undvik om de inte ger hög utdelning. Fokusera på hur stor andel av vinsten företaget delar ut och hur stor utdelningstillväxten har varit historiskt.
 2. Stabila företag – Klarar sig bra genom lågkonjunkturer. De brukar ha en vinsttillväxt på max 12 % per år och genomsnittligt ett P/E-tal på 10-14. Fokusera på värderingen och hur väl bolaget har klarat sig genom lågkonjunkturer.
 3. Cykliska företag – Vinsterna följer konjunkturen. Titta på ett cykliskt justerat PE-tal. Även kallat CAPE eller Shiller PE.
 4. Snabbväxande företag – Finns uppsida i denna typ av bolag men man måste skaffa sig en uppfattning om när tillväxten kommer avta och vara försiktig med värderingen.
 5. Turnarounds – Företag med problem, men som förhoppningsvis kan vända den negativa trenden. Fokusera på balansräkningen.
 6. Tillgångsföretag – Företag med tillgångar som inte värderas korrekt av marknaden. Viktigt att skaffa sig en uppfattning om det korrekta värdet av tillgångarna.

Investeringsprinciper:

 • P/E-talet ska helst inte vara högre än vinsttillväxten. En vinsttillväxt på 15 procent och ett P/E-tal på 10 skulle vara ett bra köp enligt Lynch. Han förespråkar alltså ett PEG-tal på under 1. Men att lyckas hitta en sådan värdering idag är inte särskilt vanligt.
 • Skulder på max 25 procent av eget kapital (skuldsättningsgraden). Tillgångarna ska framförallt ha finansierats med eget kapital och inte genom stora lån.
 • Jämför vinstmarginaler med bolag i samma bransch. Bäst att köpa bolagen med bäst vinstmarginaler i branschen då de klarar lågkonjunkturer bättre.
 • Leta efter bolag med stabil vinsttillväxt över tid. Du vill inte att bolaget ska göra en jättehög vinst ena året, följt av en förlust nästa år.
 • Lynch menar också att man ska leta efter företag i tråkiga branscher och med tråkiga namn. Sannolikheten att dessa bolag väcker intresse hos analytiker är mindre. Man kan på så sätt upptäcka dem före den breda massan. Själv investerade han bland annat i ett sophanteringsföretag och en begravningsbyrå.
Slutord

Peter Lynch har en sund infallsvinkel när det kommer till aktieinvesteringar. Börja där du står. Om du fokuserar på områden där du har mest kunskap och låter dina styrkor komma till sin rätt blir det enklare att nå goda resultat. Det finns ingen annan som är som du. Det är hos dig själv som du har störst chans att hitta din edge på aktiemarknaden.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Fler investeringsprinciper.

Foto: Pixabay

Vi har alla våra styrkor. Vissa är analytiska, andra är kreativa. Det finns de som är bra på att fatta snabba beslut och de som är bra på att se detaljer. Vissa lär sig bäst genom att läsa medan andra lär sig mer genom att lyssna. Vi har även kunskap inom specifika områden som vi har ägnat mer tid åt än andra, till exempel genom arbete eller fritidsintressen. Du är din egen edge på aktiemarknaden.

Utnyttja din unika kompetens

Den numera pensionerade fondförvaltaren Peter Lynch menar att du som konsument ska utnyttja de kunskaper du redan har om produkter. Du kan dra nytta av att kolla på de produkter som du själv använder. Hur ser du på varumärkets styrka? Du vet säkert vad andra tycker om produkten också. Du har kanske varit i kontakt med företaget vid något tillfälle och fått en uppfattning om deras kundservice. Du vet vilka märken som anses vara bäst och vilka produkter du tycker fyller dina behov. Dra fördel av det du redan vet.

Du kan även dra nytta av den kunskap du har från branschen du arbetar i. Vilka produkter säljer bäst och hur ser trenderna ut i branschen? Ett exempel Lynch ger är att om man säljer däck så har man nog bättre koll på hur den värdekedjan och affärsmodellen ser ut, jämfört om man jobbar som aktieanalytiker. Den förståelsen kan vara en bra ingång innan man gör en djupare analys av bolag. Du ska helt enkelt hålla dig inom din circle of competence.

Fokusera på dina styrkor

Det är ofta bättre att fokusera på sina styrkor. Det är enklare att få större utväxling och nå en toppnivå när vi fokuserar på våra styrkor. Fokuserar vi istället på att förbättra våra svagheter kan vi ta dem upp till viss en nivå, men vi kommer aldrig nå samma topp. Genom att identifiera dina styrkor kommer du alltså veta vad du ska fokusera på. Och fokus är och A och O. Vi har ett begränsat antal timmar och allt vi gör har en alternativkostnad. Genom att fokusera på styrkorna kommer vi kunna uppnå mer med mindre.

Att förstå sina egna styrkor och naturliga talanger har alltså sina fördelar. Genom att identifiera de områden där du har naturlig talang, och sedan fokusera på dem, har du större chans att åstadkomma saker. Dina naturliga talanger är områden där saker verkar gå enklare för dig än för andra. Om du ser tillbaka på ditt liv så finns det säkert vissa områden där du snabbare har tagit dig till en högre nivå jämfört med andra i din omgivning. Om du kan identifiera några sådana områden så har du troligtvis en naturlig talang där.

Peter Lynch ska ha sagt att den som vänder på flest stenar är vinnare. Idag finns det många sätt att inhämta information kring aktiemarknaden. Du kan därmed ta in information på ett sätt som passar dig och som relaterar till dina styrkor. Du kan läsa, titta eller lyssna. Eller blanda alla tre. Du kan läsa dig till en mängd information bara genom att sitta vid datorn. Via aktiebloggare, bolagen själva, investerarbrev eller diverse nyhetsbrev. Genom podcasts kan du lyssna och få inspiration från många av de bästa i branschen. Youtube kan passa dig som lär dig bättre visuellt. Utnyttja dagens möjligheter till att inhämta information på ett sätt som passar dig. Som relaterar till dina styrkor.

One Up On Wall Street

“Your investor’s edge is not something you get from Wall Street experts. It’s something you already have. You can outperform the experts if you use your edge by investing in companies or industries you already understand” – Peter Lynch

Peter Lynch skriver alltså en hel del om de fördelar man har som småsparare. Genom ditt unika kompetensområde kan du skaffa dig en edge på aktiemarknaden. I boken beskriver han dessutom sex olika typer av företag och vad man ska fokusera på hos dessa. Nedan följer dessa typer av företag samt några investeringsprinciper som han har använt sig av genom åren.

Olika typer av företag:

 1. Långsamt växande företag – Runt 4 % vinsttillväxt per år. Undvik om de inte ger hög utdelning. Fokusera på hur stor andel av vinsten företaget delar ut och hur stor utdelningstillväxten har varit historiskt.
 2. Stabila företag – Klarar sig bra genom lågkonjunkturer. De brukar ha en vinsttillväxt på max 12 % per år och genomsnittligt ett P/E-tal på 10-14. Fokusera på värderingen och hur väl bolaget har klarat sig genom lågkonjunkturer.
 3. Cykliska företag – Vinsterna följer konjunkturen. Titta på ett cykliskt justerat PE-tal. Även kallat CAPE eller Shiller PE.
 4. Snabbväxande företag – Finns uppsida i denna typ av bolag men man måste skaffa sig en uppfattning om när tillväxten kommer avta och vara försiktig med värderingen.
 5. Turnarounds – Företag med problem, men som förhoppningsvis kan vända den negativa trenden. Fokusera på balansräkningen.
 6. Tillgångsföretag – Företag med tillgångar som inte värderas korrekt av marknaden. Viktigt att skaffa sig en uppfattning om det korrekta värdet av tillgångarna.

Investeringsprinciper:

 • P/E-talet ska helst inte vara högre än vinsttillväxten. En vinsttillväxt på 15 procent och ett P/E-tal på 10 skulle vara ett bra köp enligt Lynch. Han förespråkar alltså ett PEG-tal på under 1. Men att lyckas hitta en sådan värdering idag är inte särskilt vanligt.
 • Skulder på max 25 procent av eget kapital (skuldsättningsgraden). Tillgångarna ska framförallt ha finansierats med eget kapital och inte genom stora lån.
 • Jämför vinstmarginaler med bolag i samma bransch. Bäst att köpa bolagen med bäst vinstmarginaler i branschen då de klarar lågkonjunkturer bättre.
 • Leta efter bolag med stabil vinsttillväxt över tid. Du vill inte att bolaget ska göra en jättehög vinst ena året, följt av en förlust nästa år.
 • Lynch menar också att man ska leta efter företag i tråkiga branscher och med tråkiga namn. Sannolikheten att dessa bolag väcker intresse hos analytiker är mindre. Man kan på så sätt upptäcka dem före den breda massan. Själv investerade han bland annat i ett sophanteringsföretag och en begravningsbyrå.
Slutord

Peter Lynch har en sund infallsvinkel när det kommer till aktieinvesteringar. Börja där du står. Om du fokuserar på områden där du har mest kunskap och låter dina styrkor komma till sin rätt blir det enklare att nå goda resultat. Det finns ingen annan som är som du. Det är hos dig själv som du har störst chans att hitta din edge på aktiemarknaden.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Fler investeringsprinciper.