Moats – en källa till högre avkastning?

Foto: Pixabay

En moat, eller vallgrav, är en symbol för hur ett företag kan liknas vid ett slott som skyddas av vallgraven runtomkring. Warren Buffett brukar prata om moats som en viktig del av Berkshire Hathaways investeringsfilosofi. Moats är de egenskaper som ger företaget långsiktiga konkurrensfördelar och därmed skyddar bolaget från konkurrenter. Storleken på vallgraven är olika från företag till företag men en större vallgrav gynnar konkurrenskraften på lång sikt. Det finns olika typer av egenskaper i ett företag som kan utgöra en moat. Några vanliga är byteskostnader, skalfördelar, varumärke och nätverkseffekter.

Varför moats?

En konkurrensfördel är något som för närvarande tillåter ett företag att ha hög lönsamhet. Problemet med hög lönsamhet är att det lockar till sig konkurrenter. Om andra bolag ser att det går att tjäna mycket pengar inom ett område så kommer de försöka ta del av den kakan. När ett bolag kan förhindra dessa konkurrenter från att ta marknadsandelar över tid har de en moat. En moat är en varaktig konkurrensfördel. Bolag med en moat kommer kunna bibehålla sin lönsamhet och marknadsandel på lång sikt. Genom att hålla konkurrenterna på avstånd kan bolag med en moat konsekvent ge en hög avkastning till aktieägarna.

Framgång är ojämnt fördelad i samhället. På nästan alla marknader är ett fåtal företag vinnarna. 80/20 principen visar på det sambandet. Det finns stora fördelar med att vara bäst inom ett visst område. De som presterar på toppnivå är kanske bara lite bättre än det som befinner sig en nivå under, men de får en oproportionerligt stor del av äran. De på toppen får allt. De är vinnarna på sin specifika marknad. Och när någon anses vara bäst, tenderar de att behålla den statusen. Det krävs mycket för att ta sig till toppen, men väl där är det enklare att stanna kvar. Till viss del på grund av alla valmöjligheter som finns. Att kolla på alla möjliga alternativ blir för tidskrävande. Det är enklare att välja de mest populära aktörerna. Vilket gör att de fortsätter vara vinnare.

Peter Thiel, som bland annat var en av de första investerarna i Facebook, ska ha sagt att konkurrens är för förlorare. Han menar att bolag som slipper fundera över konkurrenter, istället kan fokusera på innovation. Bolag som har en moat kan fokusera på rätt saker. För en långsiktig investerare, och kanske särskilt för någon som fokuserar på Buy & Hold, ger en moat stabilitet. Moats gör det enklare att ha en uppfattning om bolagets framtida vinster. Vinsterna blir mer förutsägbara.

Typer av moats
  • Varumärke: Ett starkt varumärke sätter sig i kunders medvetande. Warren Buffet ser det som att äga en del av kundens sinne. Det gör efterfrågan mer oelastisk, priset spelar inte längre lika stor roll. Man vill vara en del av varumärket, och det är värt att betala för. Apples starka varumärke gör att de kan höja priserna utan att kunderna försvinner. Men det har inte kommit gratis. Det tar tid och investeringar att bygga upp ett varumärke i människors medvetande. Därför blir det svårt för nya aktörer på marknaden att konkurrera.
  • Skalfördelar: Innebär att man slår ut sina fast kostnader på ett stort antal enheter. Därför man kan hålla lägre kostnader än konkurrenter och klara prisnedgångar bättre. Företag med långsiktiga skalfördelar kan behålla en stor marknadsandel inom sin bransch och tvinga bort konkurrenter. Marginalerna är dessutom inte tillräckligt attraktiva för nya aktörer, vilket skapar en inträdesbarriär. Amazons skalfördelar gör att de kan sälja produkter till lägre priser än sina konkurrenter. Om Amazon sänker priserna måste konkurrenterna följa efter, och därmed minska vinsten. Denna konkurrensfördel har kommit till följd av operationell effektivitet, ett starkt distributionssystem och lägre kostnader relaterade till butik och personal än andra.
  • Byteskostnader: Dessa innebär att det är svårt eller kostsamt att byta företag som tillhandahåller en viss tjänst. Företag kan till exempel skapa produkter som inte är kompatibla med andra produkter, likt Apple. Eller när man genom att börja använda en tjänst behöver fortsätta använda den för att ha tillgång till sparad information. Här är Spotify ett exempel, där du förlorar dina spellistor om du skulle byta till en annan aktör. Ett annat exempel på byteskostnader skulle kunna vara olika typer av abonnemangstjänster där det kostar att säga upp avtalet. Höga byteskostnader kan hjälpa bolag att behålla kunder. Kunderna blir mindre motiverade att byta aktör även om de inte är helt nöjda med sin nuvarande tjänst.
  • Nätverkseffekter: Ju fler som använder en tjänst eller produkt desto mer attraktivt blir det för ännu fler att använda den. Om alla dina vänner finns på en social plattform har du större nytta av att också vara där. VISA är ett annat exempel. De har kunnat bibehålla höga marginaler under många år till följd av nätverkseffekter. Ju fler konsumenter som har ett VISA-kort, desto fler blir antalet handlare som kommer att acceptera dem. Ju fler handlare som accepterar dem, desto fler blir konsumenterna som kommer vilja ha ett VISA-kort. Nätverkseffekter likt dessa är en stor fördel för ett företag som tar en del av varje transaktion som görs.
Slutord

Moats är bestående konkurrensfördelar som skyddar bolag mot konkurrenter. Över tid. Att identifiera bolag med moats kan bli en viktig faktor för en långsiktig investerare. Olika bolag drar fördel av olika typer av konkurrensfördelar. Att undersöka om bolag besitter en konkurrensfördel, som dessutom kan ses som en moat, skulle kunna vara ett bra sätt att leta efter uthålligt hög avkastning.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Prispressare.

Foto: Pixabay

En moat, eller vallgrav, är en symbol för hur ett företag kan liknas vid ett slott som skyddas av vallgraven runtomkring. Warren Buffett brukar prata om moats som en viktig del av Berkshire Hathaways investeringsfilosofi. Moats är de egenskaper som ger företaget långsiktiga konkurrensfördelar och därmed skyddar bolaget från konkurrenter. Storleken på vallgraven är olika från företag till företag men en större vallgrav gynnar konkurrenskraften på lång sikt. Det finns olika typer av egenskaper i ett företag som kan utgöra en moat. Några vanliga är byteskostnader, skalfördelar, varumärke och nätverkseffekter.

Varför moats?

En konkurrensfördel är något som för närvarande tillåter ett företag att ha hög lönsamhet. Problemet med hög lönsamhet är att det lockar till sig konkurrenter. Om andra bolag ser att det går att tjäna mycket pengar inom ett område så kommer de försöka ta del av den kakan. När ett bolag kan förhindra dessa konkurrenter från att ta marknadsandelar över tid har de en moat. En moat är en varaktig konkurrensfördel. Bolag med en moat kommer kunna bibehålla sin lönsamhet och marknadsandel på lång sikt. Genom att hålla konkurrenterna på avstånd kan bolag med en moat konsekvent ge en hög avkastning till aktieägarna.

Framgång är ojämnt fördelad i samhället. På nästan alla marknader är ett fåtal företag vinnarna. 80/20 principen visar på det sambandet. Det finns stora fördelar med att vara bäst inom ett visst område. De som presterar på toppnivå är kanske bara lite bättre än det som befinner sig en nivå under, men de får en oproportionerligt stor del av äran. De på toppen får allt. De är vinnarna på sin specifika marknad. Och när någon anses vara bäst, tenderar de att behålla den statusen. Det krävs mycket för att ta sig till toppen, men väl där är det enklare att stanna kvar. Till viss del på grund av alla valmöjligheter som finns. Att kolla på alla möjliga alternativ blir för tidskrävande. Det är enklare att välja de mest populära aktörerna. Vilket gör att de fortsätter vara vinnare.

Peter Thiel, som bland annat var en av de första investerarna i Facebook, ska ha sagt att konkurrens är för förlorare. Han menar att bolag som slipper fundera över konkurrenter, istället kan fokusera på innovation. Bolag som har en moat kan fokusera på rätt saker. För en långsiktig investerare, och kanske särskilt för någon som fokuserar på Buy & Hold, ger en moat stabilitet. Moats gör det enklare att ha en uppfattning om bolagets framtida vinster. Vinsterna blir mer förutsägbara.

Typer av moats
  • Varumärke: Ett starkt varumärke sätter sig i kunders medvetande. Warren Buffet ser det som att äga en del av kundens sinne. Det gör efterfrågan mer oelastisk, priset spelar inte längre lika stor roll. Man vill vara en del av varumärket, och det är värt att betala för. Apples starka varumärke gör att de kan höja priserna utan att kunderna försvinner. Men det har inte kommit gratis. Det tar tid och investeringar att bygga upp ett varumärke i människors medvetande. Därför blir det svårt för nya aktörer på marknaden att konkurrera.
  • Skalfördelar: Innebär att man slår ut sina fast kostnader på ett stort antal enheter. Därför man kan hålla lägre kostnader än konkurrenter och klara prisnedgångar bättre. Företag med långsiktiga skalfördelar kan behålla en stor marknadsandel inom sin bransch och tvinga bort konkurrenter. Marginalerna är dessutom inte tillräckligt attraktiva för nya aktörer, vilket skapar en inträdesbarriär. Amazons skalfördelar gör att de kan sälja produkter till lägre priser än sina konkurrenter. Om Amazon sänker priserna måste konkurrenterna följa efter, och därmed minska vinsten. Denna konkurrensfördel har kommit till följd av operationell effektivitet, ett starkt distributionssystem och lägre kostnader relaterade till butik och personal än andra.
  • Byteskostnader: Dessa innebär att det är svårt eller kostsamt att byta företag som tillhandahåller en viss tjänst. Företag kan till exempel skapa produkter som inte är kompatibla med andra produkter, likt Apple. Eller när man genom att börja använda en tjänst behöver fortsätta använda den för att ha tillgång till sparad information. Här är Spotify ett exempel, där du förlorar dina spellistor om du skulle byta till en annan aktör. Ett annat exempel på byteskostnader skulle kunna vara olika typer av abonnemangstjänster där det kostar att säga upp avtalet. Höga byteskostnader kan hjälpa bolag att behålla kunder. Kunderna blir mindre motiverade att byta aktör även om de inte är helt nöjda med sin nuvarande tjänst.
  • Nätverkseffekter: Ju fler som använder en tjänst eller produkt desto mer attraktivt blir det för ännu fler att använda den. Om alla dina vänner finns på en social plattform har du större nytta av att också vara där. VISA är ett annat exempel. De har kunnat bibehålla höga marginaler under många år till följd av nätverkseffekter. Ju fler konsumenter som har ett VISA-kort, desto fler blir antalet handlare som kommer att acceptera dem. Ju fler handlare som accepterar dem, desto fler blir konsumenterna som kommer vilja ha ett VISA-kort. Nätverkseffekter likt dessa är en stor fördel för ett företag som tar en del av varje transaktion som görs.
Slutord

Moats är bestående konkurrensfördelar som skyddar bolag mot konkurrenter. Över tid. Att identifiera bolag med moats kan bli en viktig faktor för en långsiktig investerare. Olika bolag drar fördel av olika typer av konkurrensfördelar. Att undersöka om bolag besitter en konkurrensfördel, som dessutom kan ses som en moat, skulle kunna vara ett bra sätt att leta efter uthålligt hög avkastning.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Prispressare.