Bra bolag till rimliga priser

Foto: Pixabay

Warren Buffett brukar säga att han vill köpa bra bolag till rimliga priser och behålla dem för alltid. Det är tre saker som kräver lite olika typer av egenskaper och efterforskning. När det gäller de två första handlar det mycket om att göra sin egen analys. Och förhoppningsvis få rätt i den analysen. När det gäller det sistnämnda handlar det framförallt om att ha tålamod och disciplin. Om man, som Buffett, går in med inställningen att aldrig sälja sina aktier i bolagen man köper, ligger tyngdpunkten på att hitta bolag som man kan äga i både upp- och nedgångar på börsen.

Bra bolag – var ska man leta?

Den stora frågan blir ju då vad som karaktäriserar bra bolag. Det skulle till exempel kunna vara sådana som är finansiellt starka, delar ut pengar till ägarna och har haft växande vinster över tid. Sammantaget innebär en portfölj av den typen av bolag att risken att förlora pengar är relativt låg.

Det kan även finnas en poäng i att köpa stora bolag. En stark marknadsposition kan ge skalfördelar. Det gör ofta att man kan hålla lägre kostnader än sina konkurrenter och därmed klara prisnedgångar bättre. Denna typ av bolag kan i vissa fall öka vinsten snabbare än omsättningen då fasta kostnader slås ut på fler enheter. Stora bolag har ofta ett starkt och etablerat varumärke som även det ger en konkurrensfördel gentemot mindre aktörer på marknaden. Ett fåtal bolag dominerar ofta en marknad. Vinnare vinner stort helt enkelt.

Sådana bolag kommer kanske inte ge någon fantastisk överavkastning gentemot index, men en buy and hold strategi handlar mer om att skydda sitt investerade kapital än att göra stora vinster. Dessutom har Warren Buffett visat att det finns goda möjligheter att slå index med denna typ av strategi, så länge man köper dessa bolag till rimliga priser.

Vad är ett rimligt pris?

Det är inte enkelt att värdera bolag. Det finns många parametrar att ta hänsyn till. Värderingar bygger dessutom på framtiden och den vet vi lite om. När man försöker identifiera ett rimligt pris för ett bolag kan det vara värt att använda sig utav flera värderingsmetoder. Man kan till exempel göra en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. En absolut värdering. Eller använda sig av diverse nyckeltal. En relativ värdering.

Vid en kassaflödesvärdering gör du en bedömning av hur bolagets kassaflöden kommer utvecklas framöver, och diskonterar dessa till ett nuvärde. Man sätter oftast upp en prognosperiod på 10-15 år och sedan räknar man med att värdet det sista året kommer gälla för evigt. På det sättet får man ett absolut tal på kassaflödet som man sedan kan diskontera med en avkastningsränta för att få ett värde på bolaget idag. Ett problem med metoden är svårigheten i att göra prognoser. Då du prognostiserar kassaflöden långt in i framtiden gör ett litet fel i dina antaganden att skillnaden i värdet blir stor.

När du gör en kassaflödesvärdering gör du en absolut värdering av bolaget, medan du gör en relativ värdering om du kollar på bolagets nyckeltal. Då väljer du att jämföra bolaget relativt andra bolag eller sin egen historik. P/E-talet är ett välkänt nyckeltal. Det finns en del problem med P/E-talet. Det tar inte hänsyn till den belåning som har skapat vinsten, det kan krävas en hel del justeringar för att ge en rättvisande bild och nyckeltalet tenderar att utesluta bolag som ser ett större värde i att växa sin kundbas idag för att möjliggöra vinst i framtiden. Men nyckeltalet ger ändå en hyfsad bild av hur marknaden värderar bolaget.

Det är svårt att sätta upp tumregler. Alla bolag är olika. Om man ska lyssna på Benjamin Graham som sägs vara värdeinvesteringens fader, så menade han att det kan vara rimligt att betala P/E 15 för ett bolag med en årlig vinsttillväxt på runt tre procent. Det kan vara en bra tumregel för bolag med begränsade tillväxtmöjligheter. Värdeinvesteraren Mariusz Skonieczny skriver att bolag med hög vinsttillväxt kan förtjäna P/E 15 – 25. Men aldrig högre än så. Det utesluter en hel del bolag men någonstans måste du sätta en gräns för vad du är villig att betala. Vad du anser vara ett rimligt pris.

Sitt still i båten

Det är inte helt enkelt att säga vad som är ett rimligt pris för en aktie. Inte nog med det. Det gäller även att ha tålamod att vänta på avkastningen, och disciplin nog att tro på din bedömning när aktiekursen inte utvecklas som du trott. Efter att du har hittat ett bra bolag till ett rimligt pris är det dags att vänta. Dags att sitta still i båten. Kombinationen av att ha gjort rätt i sin analys och sedan klara av att vänta på resultaten, leder ofta till den bästa avkastningen.

Men bland det svåraste som finns vid aktieinvesteringar är att göra ingenting. När du köper en aktie och sedan ser den gå upp, ner (eller i cirklar) tenderar du att vilja agera. Action bias. Det känns naturligt att vi åstadkommer mer genom att göra något. James Montier har ett exempel från straffar i fotboll. Forskning har visat att målvakter väljer att slänga sig åt något håll 94 procent av gångerna. Även om en bättre strategi skulle vara att alltid stanna i mitten av målet. Att agera ger oss en känsla av att ha situationen under kontroll.

Slutord

Buffett vill alltså hitta bra bolag, till rimliga priser och behålla dem. Det gör man enklast genom att kolla på stora, stabila bolag som har haft växande vinster över tid. Bra bolag har en tendens att fortsätta gå bra. Kan du sedan köpa dessa bolag till ett rimligt pris och behålla dem genom upp- och nedgångar på börsen har du kommit långt.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Högst rimlig värdering.

Foto: Pixabay

Warren Buffett brukar säga att han vill köpa bra bolag till rimliga priser och behålla dem för alltid. Det är tre saker som kräver lite olika typer av egenskaper och efterforskning. När det gäller de två första handlar det mycket om att göra sin egen analys. Och förhoppningsvis få rätt i den analysen. När det gäller det sistnämnda handlar det framförallt om att ha tålamod och disciplin. Om man, som Buffett, går in med inställningen att aldrig sälja sina aktier i bolagen man köper, ligger tyngdpunkten på att hitta bolag som man kan äga i både upp- och nedgångar på börsen.

Bra bolag – var ska man leta?

Den stora frågan blir ju då vad som karaktäriserar bra bolag. Det skulle till exempel kunna vara sådana som är finansiellt starka, delar ut pengar till ägarna och har haft växande vinster över tid. Sammantaget innebär en portfölj av den typen av bolag att risken att förlora pengar är relativt låg.

Det kan även finnas en poäng i att köpa stora bolag. En stark marknadsposition kan ge skalfördelar. Det gör ofta att man kan hålla lägre kostnader än sina konkurrenter och därmed klara prisnedgångar bättre. Denna typ av bolag kan i vissa fall öka vinsten snabbare än omsättningen då fasta kostnader slås ut på fler enheter. Stora bolag har ofta ett starkt och etablerat varumärke som även det ger en konkurrensfördel gentemot mindre aktörer på marknaden. Ett fåtal bolag dominerar ofta en marknad. Vinnare vinner stort helt enkelt.

Sådana bolag kommer kanske inte ge någon fantastisk överavkastning gentemot index, men en buy and hold strategi handlar mer om att skydda sitt investerade kapital än att göra stora vinster. Dessutom har Warren Buffett visat att det finns goda möjligheter att slå index med denna typ av strategi, så länge man köper dessa bolag till rimliga priser.

Vad är ett rimligt pris?

Det är inte enkelt att värdera bolag. Det finns många parametrar att ta hänsyn till. Värderingar bygger dessutom på framtiden och den vet vi lite om. När man försöker identifiera ett rimligt pris för ett bolag kan det vara värt att använda sig utav flera värderingsmetoder. Man kan till exempel göra en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. En absolut värdering. Eller använda sig av diverse nyckeltal. En relativ värdering.

Vid en kassaflödesvärdering gör du en bedömning av hur bolagets kassaflöden kommer utvecklas framöver, och diskonterar dessa till ett nuvärde. Man sätter oftast upp en prognosperiod på 10-15 år och sedan räknar man med att värdet det sista året kommer gälla för evigt. På det sättet får man ett absolut tal på kassaflödet som man sedan kan diskontera med en avkastningsränta för att få ett värde på bolaget idag. Ett problem med metoden är svårigheten i att göra prognoser. Då du prognostiserar kassaflöden långt in i framtiden gör ett litet fel i dina antaganden att skillnaden i värdet blir stor.

När du gör en kassaflödesvärdering gör du en absolut värdering av bolaget, medan du gör en relativ värdering om du kollar på bolagets nyckeltal. Då väljer du att jämföra bolaget relativt andra bolag eller sin egen historik. P/E-talet är ett välkänt nyckeltal. Det finns en del problem med P/E-talet. Det tar inte hänsyn till den belåning som har skapat vinsten, det kan krävas en hel del justeringar för att ge en rättvisande bild och nyckeltalet tenderar att utesluta bolag som ser ett större värde i att växa sin kundbas idag för att möjliggöra vinst i framtiden. Men nyckeltalet ger ändå en hyfsad bild av hur marknaden värderar bolaget.

Det är svårt att sätta upp tumregler. Alla bolag är olika. Om man ska lyssna på Benjamin Graham som sägs vara värdeinvesteringens fader, så menade han att det kan vara rimligt att betala P/E 15 för ett bolag med en årlig vinsttillväxt på runt tre procent. Det kan vara en bra tumregel för bolag med begränsade tillväxtmöjligheter. Värdeinvesteraren Mariusz Skonieczny skriver att bolag med hög vinsttillväxt kan förtjäna P/E 15 – 25. Men aldrig högre än så. Det utesluter en hel del bolag men någonstans måste du sätta en gräns för vad du är villig att betala. Vad du anser vara ett rimligt pris.

Sitt still i båten

Det är inte helt enkelt att säga vad som är ett rimligt pris för en aktie. Inte nog med det. Det gäller även att ha tålamod att vänta på avkastningen, och disciplin nog att tro på din bedömning när aktiekursen inte utvecklas som du trott. Efter att du har hittat ett bra bolag till ett rimligt pris är det dags att vänta. Dags att sitta still i båten. Kombinationen av att ha gjort rätt i sin analys och sedan klara av att vänta på resultaten, leder ofta till den bästa avkastningen.

Men bland det svåraste som finns vid aktieinvesteringar är att göra ingenting. När du köper en aktie och sedan ser den gå upp, ner (eller i cirklar) tenderar du att vilja agera. Action bias. Det känns naturligt att vi åstadkommer mer genom att göra något. James Montier har ett exempel från straffar i fotboll. Forskning har visat att målvakter väljer att slänga sig åt något håll 94 procent av gångerna. Även om en bättre strategi skulle vara att alltid stanna i mitten av målet. Att agera ger oss en känsla av att ha situationen under kontroll.

Slutord

Buffett vill alltså hitta bra bolag, till rimliga priser och behålla dem. Det gör man enklast genom att kolla på stora, stabila bolag som har haft växande vinster över tid. Bra bolag har en tendens att fortsätta gå bra. Kan du sedan köpa dessa bolag till ett rimligt pris och behålla dem genom upp- och nedgångar på börsen har du kommit långt.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Högst rimlig värdering.