Poker och aktier

Foto: Pixabay

Spenderade precis en vecka i Vegas. Detta pokerns Mekka. 25 timmar vid pokerborden och här kommer lite reflektioner. Från en amatör. Amatörstatusen gäller för övrigt både poker och aktier.

Poker är ett intressant spel med många delmoment. Det gäller att fatta korrekta beslut som gör att du vinner pengar över ett stort antal spelade händer. Att fatta bra beslut är svårt. Det är ännu svårare när du måste göra det under osäkerhet.

Du spelar dessutom mot andra människor. De har, precis som du, en hjärna som inte alltid hjälper dem i deras beslutsfattande. Du behöver ha självinsikt nog att förstå när du agerar rationellt och när du istället låter dina känslor ta över.

Kognitiva biaser är vanligt. Loss aversion spelar till exempel in när markerna börjar sina. Så länge markerna ligger på bordet finns det ju fortfarande en chans att vinna tillbaka pengarna. Men att fokusera på att försöka vinna tillbaka pengar är sällan rätt väg att gå.

Du måste hela tiden inhämta information vid pokerbordet, och fatta beslut utifrån den. Inte nog med det, du måste dessutom tolka informationen rätt. Samtidigt som du inte låter dina känslor ta över. Allt detta innebär en konstant press på din mentala förmåga.

Lärdomar från poker

Det finns en hel del att lära sig från poker. Många lärdomar är även applicerbara på aktiemarknaden.

 • Ignorera kortsiktiga rörelser: Poker handlar bland annat om att beräkna EV. Och denna gång pratar vi inte om Warren Buffett favoriten Enterprise Value. Här är det istället Expected Value som gäller. Vid varje beslut runt pokerbordet har du ett Expected Value som antingen är positivt eller negativt. Om du väljer att agera enbart när du har ett positivt EV så kommer du tjäna pengar på lång sikt. Det kan vara en bra mental modell att ta med sig till aktiemarknaden. Fokusera på att fatta beslut som gör att du tjänar pengar på lång sikt. Lägg inte för mycket vikt vid rörelser på kort sikt. Du kan förlora en pokerhand trots att du har ett positivt EV i en situation. Tur kommer alltid vara en faktor. Men spelar du tillräckligt många händer kommer kurvan jämna ut sig kring EV. Ungefär som att köpa undervärderade bolag som förr eller senare kommer handlas i linje med dess vinster.
 • Tålamod och disciplin: Vid pokerbordet, som på aktiemarknaden, handlar en stor del av framgångsreceptet om att inte göra någonting. Action bias jobbar emot oss. Denna bias innebär att det känns naturligt att man åstadkommer mer genom att agera. Man uppnår sällan något om man inte gör någonting. Men oftast är det tålamod och disciplin som leder till bäst resultat vid pokerbordet och på aktiemarknaden. Tålamod att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi vid motgångar. Därmed inte sagt att man kan sitta helt passiv. Det gäller hela tiden att hålla utkik efter situationer som är vinstgivande.
 • Självinsikt: Ett intressant fenomen bland pokerspelare är att de som är sämre ofta är mer självsäkra än de som är bra. Även kallat Dunning Krueger effekten. Dåliga spelare är inte tillräckligt bra för att inse bristerna i deras spel. Vinnande spelare är självkritiska. De antar inte att deras sätt att spela en viss hand nödvändigtvis behöver vara det bästa. De försöker hela tiden utveckla sitt sätt att se på spelet. Att ha en vana av att utvärdera sig själv, sina tankar och beslut är något som hjälper oss utvecklas. Metakognition är en viktig egenskap för att nå framgång. Det är alltid bra att utvärdera sig själv och hur man kunde ha spelat en förlorad hand bättre. Precis som det är bra att utvärdera varför ett aktieköp inte gick som tänkt.
 • Beslutsfattande: I boken ”Think Twice” skriver Michael Mauboussin att processen vid beslutsfattande är viktigare än utfallet. Även om resultatet blev negativt kan du fortfarande ha fattat ett bra beslut. Motsatsen gäller också. Ett beslut kan vara felaktigt när utfallet är positivt. Att endast lägga vikt vid utfallet kallas för outcome bias. Före detta pokerproffset Annie Duke har ett exempel från bilkörning. Hon har råkat köra mot rött ljus under några tillfällen i livet. Det gick hur bra som hest. Innebär det att det är en bra idé att fortsätta med den strategin? Troligtvis inte. På aktiemarknaden, likt poker, måste du fatta beslut baserat på den information som finns tillgänglig just nu. Vi vet ingenting om framtiden. Det finns otroligt många potentiella händelser som kan ändra förutsättningarna, vilket gör det omöjligt att på förhand veta om beslutet är perfekt. Därför ska du fokusera på processen.
 • Risktagande: Vi behöver ta risker för att uppnå saker i livet. Risk är något vi behöver lära oss att leva med. Vid pokerbordet lär du dig just det. Du behöver fortsätta agera rationellt trots att du hela tiden tar risker. Risker som kan sätta press på ditt psyke. Du lär dig att ta väl kalkylerade risker trots att vi evolutionärt är programmerade att välja den säkra vägen. Den väg som ger oss störst chans att säkra vår överlevnad.
Kognitiva biaser vid pokerbordet

Medan kognitiva biaser kan vara relativt svåra att upptäcka på aktiemarknaden, visar de sig tydligt vid pokerbordet. Fast även om vi är medvetna om biaser har vi en tendens att falla för dem ändå. Det är det som är problemet. Här följer några vanliga biaser vid pokerbordet och hur de kan driva spelare till dåliga beslut (eller vansinne).

 1. Loss aversion: Det finns få ställen där loss aversion blir så uppenbart som vid pokerbordet. Storleken på din hög av marker kan förändras snabbt. När markerna minskar är det enkelt att hamna i fällan att vilja vinna tillbaka dem snabbt. Det leder ofta till större förluster.
 2. Mental accounting: Det känns inte lika jobbigt att förlora pengar om vi ligger plus under en session. De pengar som vi har vunnit kan vi tendera att gambla mer med. Och därmed inte agera optimalt. Oavsett om du spelar med pengar du har vunnit under en sittning, eller inte, är det fortfarande pengar. Du ska fokusera på att följa din strategi just nu, inte på om du har vunnit eller förlorat tidigare.
 3. Gambler’s Fallacy: Tendensen att tro att framtida sannolikheter påverkas av historiska händelser. Ett mynt kan inte komma ihåg om det har hamnat på krona eller klave tidigare. Ändå har vi en benägenhet att tro att ett mynt som har landat på krona 50 gånger har större chans att landa på klave 51:a gången. Någon som precis visade en riktigt stark hand vid pokerbordet kan inte ha det igen. Han måste bluffa. Fast det stämmer inte. Sannolikheten är lika stor nu som den var innan.
 4. Hindsight bias: Det är lätt att i efterhand anta att besluten som ledde fram till en vunnen pott var de rätta. Det blir enkelt att vinkla saker till ens fördel. Man tror att man hade mer information än vad man faktiskt hade. Det kan även stärka vår self attribution bias.
 5. Self attribution bias: Detta är en bias som är vanligt förekommande i poker. Då tur är en tydlig del av spelet blir det lätt att skylla alla förlorade potter på otur. Snarare än ett fel i beslutsprocessen. Alla vinster är på grund av förmåga, alla förluster är på grund av otur.
Slutord

Det finns en del likheter mellan poker och aktier. Många av de egenskaper som är viktiga för framgång vid pokerbordet stämmer överens med de som krävs för att lyckas på aktiemarknaden. Kognitivia biaser är alltid närvarande hos oss människor. Då poker spelas om pengar görs många av de tankefel som även görs på aktiemarknaden.

Veckans citat: ”Never check to the Swede.” – Unknown

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mer aktier än poker.

Foto: Pixabay

Spenderade precis en vecka i Vegas. Detta pokerns Mekka. 25 timmar vid pokerborden och här kommer lite reflektioner. Från en amatör. Amatörstatusen gäller för övrigt både poker och aktier.

Poker är ett intressant spel med många delmoment. Det gäller att fatta korrekta beslut som gör att du vinner pengar över ett stort antal spelade händer. Att fatta bra beslut är svårt. Det är ännu svårare när du måste göra det under osäkerhet.

Du spelar dessutom mot andra människor. De har, precis som du, en hjärna som inte alltid hjälper dem i deras beslutsfattande. Du behöver ha självinsikt nog att förstå när du agerar rationellt och när du istället låter dina känslor ta över.

Kognitiva biaser är vanligt. Loss aversion spelar till exempel in när markerna börjar sina. Så länge markerna ligger på bordet finns det ju fortfarande en chans att vinna tillbaka pengarna. Men att fokusera på att försöka vinna tillbaka pengar är sällan rätt väg att gå.

Du måste hela tiden inhämta information vid pokerbordet, och fatta beslut utifrån den. Inte nog med det, du måste dessutom tolka informationen rätt. Samtidigt som du inte låter dina känslor ta över. Allt detta innebär en konstant press på din mentala förmåga.

Lärdomar från poker

Det finns en hel del att lära sig från poker. Många lärdomar är även applicerbara på aktiemarknaden.

 • Ignorera kortsiktiga rörelser: Poker handlar bland annat om att beräkna EV. Och denna gång pratar vi inte om Warren Buffett favoriten Enterprise Value. Här är det istället Expected Value som gäller. Vid varje beslut runt pokerbordet har du ett Expected Value som antingen är positivt eller negativt. Om du väljer att agera enbart när du har ett positivt EV så kommer du tjäna pengar på lång sikt. Det kan vara en bra mental modell att ta med sig till aktiemarknaden. Fokusera på att fatta beslut som gör att du tjänar pengar på lång sikt. Lägg inte för mycket vikt vid rörelser på kort sikt. Du kan förlora en pokerhand trots att du har ett positivt EV i en situation. Tur kommer alltid vara en faktor. Men spelar du tillräckligt många händer kommer kurvan jämna ut sig kring EV. Ungefär som att köpa undervärderade bolag som förr eller senare kommer handlas i linje med dess vinster.
 • Tålamod och disciplin: Vid pokerbordet, som på aktiemarknaden, handlar en stor del av framgångsreceptet om att inte göra någonting. Action bias jobbar emot oss. Denna bias innebär att det känns naturligt att man åstadkommer mer genom att agera. Man uppnår sällan något om man inte gör någonting. Men oftast är det tålamod och disciplin som leder till bäst resultat vid pokerbordet och på aktiemarknaden. Tålamod att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi vid motgångar. Därmed inte sagt att man kan sitta helt passiv. Det gäller hela tiden att hålla utkik efter situationer som är vinstgivande.
 • Självinsikt: Ett intressant fenomen bland pokerspelare är att de som är sämre ofta är mer självsäkra än de som är bra. Även kallat Dunning Krueger effekten. Dåliga spelare är inte tillräckligt bra för att inse bristerna i deras spel. Vinnande spelare är självkritiska. De antar inte att deras sätt att spela en viss hand nödvändigtvis behöver vara det bästa. De försöker hela tiden utveckla sitt sätt att se på spelet. Att ha en vana av att utvärdera sig själv, sina tankar och beslut är något som hjälper oss utvecklas. Metakognition är en viktig egenskap för att nå framgång. Det är alltid bra att utvärdera sig själv och hur man kunde ha spelat en förlorad hand bättre. Precis som det är bra att utvärdera varför ett aktieköp inte gick som tänkt.
 • Beslutsfattande: I boken ”Think Twice” skriver Michael Mauboussin att processen vid beslutsfattande är viktigare än utfallet. Även om resultatet blev negativt kan du fortfarande ha fattat ett bra beslut. Motsatsen gäller också. Ett beslut kan vara felaktigt när utfallet är positivt. Att endast lägga vikt vid utfallet kallas för outcome bias. Före detta pokerproffset Annie Duke har ett exempel från bilkörning. Hon har råkat köra mot rött ljus under några tillfällen i livet. Det gick hur bra som hest. Innebär det att det är en bra idé att fortsätta med den strategin? Troligtvis inte. På aktiemarknaden, likt poker, måste du fatta beslut baserat på den information som finns tillgänglig just nu. Vi vet ingenting om framtiden. Det finns otroligt många potentiella händelser som kan ändra förutsättningarna, vilket gör det omöjligt att på förhand veta om beslutet är perfekt. Därför ska du fokusera på processen.
 • Risktagande: Vi behöver ta risker för att uppnå saker i livet. Risk är något vi behöver lära oss att leva med. Vid pokerbordet lär du dig just det. Du behöver fortsätta agera rationellt trots att du hela tiden tar risker. Risker som kan sätta press på ditt psyke. Du lär dig att ta väl kalkylerade risker trots att vi evolutionärt är programmerade att välja den säkra vägen. Den väg som ger oss störst chans att säkra vår överlevnad.
Kognitiva biaser vid pokerbordet

Medan kognitiva biaser kan vara relativt svåra att upptäcka på aktiemarknaden, visar de sig tydligt vid pokerbordet. Fast även om vi är medvetna om biaser har vi en tendens att falla för dem ändå. Det är det som är problemet. Här följer några vanliga biaser vid pokerbordet och hur de kan driva spelare till dåliga beslut (eller vansinne).

 1. Loss aversion: Det finns få ställen där loss aversion blir så uppenbart som vid pokerbordet. Storleken på din hög av marker kan förändras snabbt. När markerna minskar är det enkelt att hamna i fällan att vilja vinna tillbaka dem snabbt. Det leder ofta till större förluster.
 2. Mental accounting: Det känns inte lika jobbigt att förlora pengar om vi ligger plus under en session. De pengar som vi har vunnit kan vi tendera att gambla mer med. Och därmed inte agera optimalt. Oavsett om du spelar med pengar du har vunnit under en sittning, eller inte, är det fortfarande pengar. Du ska fokusera på att följa din strategi just nu, inte på om du har vunnit eller förlorat tidigare.
 3. Gambler’s Fallacy: Tendensen att tro att framtida sannolikheter påverkas av historiska händelser. Ett mynt kan inte komma ihåg om det har hamnat på krona eller klave tidigare. Ändå har vi en benägenhet att tro att ett mynt som har landat på krona 50 gånger har större chans att landa på klave 51:a gången. Någon som precis visade en riktigt stark hand vid pokerbordet kan inte ha det igen. Han måste bluffa. Fast det stämmer inte. Sannolikheten är lika stor nu som den var innan.
 4. Hindsight bias: Det är lätt att i efterhand anta att besluten som ledde fram till en vunnen pott var de rätta. Det blir enkelt att vinkla saker till ens fördel. Man tror att man hade mer information än vad man faktiskt hade. Det kan även stärka vår self attribution bias.
 5. Self attribution bias: Detta är en bias som är vanligt förekommande i poker. Då tur är en tydlig del av spelet blir det lätt att skylla alla förlorade potter på otur. Snarare än ett fel i beslutsprocessen. Alla vinster är på grund av förmåga, alla förluster är på grund av otur.
Slutord

Det finns en del likheter mellan poker och aktier. Många av de egenskaper som är viktiga för framgång vid pokerbordet stämmer överens med de som krävs för att lyckas på aktiemarknaden. Kognitivia biaser är alltid närvarande hos oss människor. Då poker spelas om pengar görs många av de tankefel som även görs på aktiemarknaden.

Veckans citat: ”Never check to the Swede.” – Unknown

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mer aktier än poker.