Diversifiering eller diworsification?

Foto: Pixabay

Diversifiering innebär att du inte investerar alla dina pengar på samma ställe. Du lägger inte alla ägg i samma korg. Det kan vara en god idé att diversifiera mellan tillgångsslag, men det räcker inte. Du behöver även diversifiera inom tillgångsslagen. Du köper inte bara en aktie, eller bara aktier inom en och samma bransch. Då är du inte diversifierad. Principen är sund då det är svårt att avgöra hur väl ett bolag kommer lyckas i framtiden. Genom att köpa ett flertal bolag har du råd att ha fel gällande några av dem. Vi är sällan så smarta som vi tror. Diversifiering lindrar fallet när vi gör misstag.

Diworsification på aktiemarknaden

Diworsification är ett begrepp som Peter Lynch skriver om i boken One Up on Wall Street. Han använder det för att beskriva hur det kan uppstå problem när bolag väljer att investera i nya områden. Men det har senare fått en bredare betydelse kring investeringar i aktier. Peter Lynch hade för övrigt över 1000 innehav i hans fond Magellan, så det är lite ironiskt att diworsification i en aktieportfölj förknippas med honom. Oavsett så är tanken bakom begreppet att om man investerar i 30 bolag så kommer det alltid finnas 10-20 av dem som är de bästa. Varför inte satsa på dem?

Enligt Daniel Kahneman gör en förlust dubbelt så ont som den positiva känsla vi får av en vinst. Loss aversion. Vi gör allt vi kan för att slippa uppleva smärtan av förluster. Att diversifiera bort den smärtan är den enkla vägen. Men den enkla väger leder sällan till bäst resultat. Vi väljer alltså att addera bolag för att uppnå diversifiering istället för att fokusera på de bästa innehaven. Dessa ytterligare bolag kan sänka avkastningen. De kanske gör mer skada än nytta för portföljen.

Ett annat problem med diversifiering är att det blir svårare att ha tillräckligt bra koll på varje enskilt bolag. Du har kanske inte tid att gå igenom och följa upp alla bolag om de blir för många i portföljen. Vad som är ett rimligt antal och hur mycket du vill följa upp dina bolag är mycket upp till dig själv. En tumregel kan vara att desto större intresse du har för att läsa på om dina bolag ju färre aktier kan du ha i portföljen. Ytterligare ett potentiellt problem med diversifiering kan vara att det blir svårt att nå en överavkastning gentemot index. När man har så många bolag att portföljen börjar likna index, blir det svårare att göra betydelsefulla avsteg för att överträffa index. En bred diversifiering behöver alltså inte vara optimalt för drömmen om att slå index.

Diversifiering på aktiemarknaden

Det finns olika uppfattningar kring vad som är en optimal diversifiering på aktiemarknaden. Det finns studier som visar att 15-20 innehav tar bort större delen av bolagsrisken. Bolagsrisk är de risker som är förknippade med att äga enskilda bolag, till skillnad mot marknadsrisk som är risker som påverkar hela aktiemarknaden. Vid det antalet når man en platå där ett ytterligare bolag inte väger så tungt att det ger något större utslag på portföljens sammanlagda diversifiering. Fast ännu fler bolag minskar fortfarande risken ytterligare. I boken The Intelligent Investor skriver Benjamin Graham att 10-30 bolag kommer ge en fullgod diversifiering. Andra förespråkar att man investerar i 100-tals bolag.

För oss vanliga småsparare överväger nog fördelarna med diversifiering nackdelarna. Fokus blir på att undvika misstag. Precis som det ska vara. En nedgång på 50 procent, kräver en uppgång på 100 procent för att du ska få tillbaka pengarna. Diversifiering gör att vi klarar oss bra, även när vi har fel. Tony Robbins filosofi kring diversifiering är tydlig: Diversifiera mellan olika tillgångsslag. Diversifiera inom tillgångsslagen. Diversifiera bland olika marknader och valutor. Diversifiera över tidsperioder (investera inte allt på en gång). För Tony är diversifiering en av grundpelarna när det kommer till investeringar.

Slutord

Det finns för- och nackdelar med diversifiering. Du minskar risken för misstag på bekostnad av potentiell avkastning. Ett färre antal aktier gör att varje bolag får större påverkan på portföljen som helhet. Det kan vara både positivt och negativt. Känner du att du har tillräcklig kunskap och förståelse kring riskerna i dina bolag så kan du kanske välja ett färre antal aktier. Men det kräver mer av ditt psyke och kommer ta mer av din tid.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Blandat innehåll.

Foto: Pixabay

Diversifiering innebär att du inte investerar alla dina pengar på samma ställe. Du lägger inte alla ägg i samma korg. Det kan vara en god idé att diversifiera mellan tillgångsslag, men det räcker inte. Du behöver även diversifiera inom tillgångsslagen. Du köper inte bara en aktie, eller bara aktier inom en och samma bransch. Då är du inte diversifierad. Principen är sund då det är svårt att avgöra hur väl ett bolag kommer lyckas i framtiden. Genom att köpa ett flertal bolag har du råd att ha fel gällande några av dem. Vi är sällan så smarta som vi tror. Diversifiering lindrar fallet när vi gör misstag.

Diworsification på aktiemarknaden

Diworsification är ett begrepp som Peter Lynch skriver om i boken One Up on Wall Street. Han använder det för att beskriva hur det kan uppstå problem när bolag väljer att investera i nya områden. Men det har senare fått en bredare betydelse kring investeringar i aktier. Peter Lynch hade för övrigt över 1000 innehav i hans fond Magellan, så det är lite ironiskt att diworsification i en aktieportfölj förknippas med honom. Oavsett så är tanken bakom begreppet att om man investerar i 30 bolag så kommer det alltid finnas 10-20 av dem som är de bästa. Varför inte satsa på dem?

Enligt Daniel Kahneman gör en förlust dubbelt så ont som den positiva känsla vi får av en vinst. Loss aversion. Vi gör allt vi kan för att slippa uppleva smärtan av förluster. Att diversifiera bort den smärtan är den enkla vägen. Men den enkla väger leder sällan till bäst resultat. Vi väljer alltså att addera bolag för att uppnå diversifiering istället för att fokusera på de bästa innehaven. Dessa ytterligare bolag kan sänka avkastningen. De kanske gör mer skada än nytta för portföljen.

Ett annat problem med diversifiering är att det blir svårare att ha tillräckligt bra koll på varje enskilt bolag. Du har kanske inte tid att gå igenom och följa upp alla bolag om de blir för många i portföljen. Vad som är ett rimligt antal och hur mycket du vill följa upp dina bolag är mycket upp till dig själv. En tumregel kan vara att desto större intresse du har för att läsa på om dina bolag ju färre aktier kan du ha i portföljen. Ytterligare ett potentiellt problem med diversifiering kan vara att det blir svårt att nå en överavkastning gentemot index. När man har så många bolag att portföljen börjar likna index, blir det svårare att göra betydelsefulla avsteg för att överträffa index. En bred diversifiering behöver alltså inte vara optimalt för drömmen om att slå index.

Diversifiering på aktiemarknaden

Det finns olika uppfattningar kring vad som är en optimal diversifiering på aktiemarknaden. Det finns studier som visar att 15-20 innehav tar bort större delen av bolagsrisken. Bolagsrisk är de risker som är förknippade med att äga enskilda bolag, till skillnad mot marknadsrisk som är risker som påverkar hela aktiemarknaden. Vid det antalet når man en platå där ett ytterligare bolag inte väger så tungt att det ger något större utslag på portföljens sammanlagda diversifiering. Fast ännu fler bolag minskar fortfarande risken ytterligare. I boken The Intelligent Investor skriver Benjamin Graham att 10-30 bolag kommer ge en fullgod diversifiering. Andra förespråkar att man investerar i 100-tals bolag.

För oss vanliga småsparare överväger nog fördelarna med diversifiering nackdelarna. Fokus blir på att undvika misstag. Precis som det ska vara. En nedgång på 50 procent, kräver en uppgång på 100 procent för att du ska få tillbaka pengarna. Diversifiering gör att vi klarar oss bra, även när vi har fel. Tony Robbins filosofi kring diversifiering är tydlig: Diversifiera mellan olika tillgångsslag. Diversifiera inom tillgångsslagen. Diversifiera bland olika marknader och valutor. Diversifiera över tidsperioder (investera inte allt på en gång). För Tony är diversifiering en av grundpelarna när det kommer till investeringar.

Slutord

Det finns för- och nackdelar med diversifiering. Du minskar risken för misstag på bekostnad av potentiell avkastning. Ett färre antal aktier gör att varje bolag får större påverkan på portföljen som helhet. Det kan vara både positivt och negativt. Känner du att du har tillräcklig kunskap och förståelse kring riskerna i dina bolag så kan du kanske välja ett färre antal aktier. Men det kräver mer av ditt psyke och kommer ta mer av din tid.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Blandat innehåll.