Circle of competence – hur stor är din cirkel?

Foto: Pixabay

Circle of competence kan kanske vara den mentala modell som Charlie Munger och Warren Buffett oftast förespråkar. Om man ska investera i enskilda aktier kan det vara en god idé att hålla sig inom sin egen circle of competence. Alla har något område där de är mer kunniga än de flesta. Använd det. Saker som står utanför denna cirkel är problematiska av två skäl. Dels vet vi inte så mycket om dem. Och dels tenderar vi att inte veta hur lite vi faktiskt vet om dem.

Din circle of competence

Innan vi fattar beslut på aktiemarknaden behöver vi definiera vår cirkel och agera i enlighet med den. Vissa områden förstår de flesta av oss, medan andra kräver mer specialistkunskap. På grund av bakgrund, kvalifikationer eller erfarenheter kommer du ha byggt upp kunskap inom något område. Inom detta område har du expertis och därmed en fördel. Det är det som är din circle of competence.

I hans brev till aktieägare år 1996 skrev Warren Buffett: ”En investerare behöver kunna utvärdera utvalda företag. Observera ordet ”utvalda”. Du behöver inte vara expert på varje företag, inte ens på många. Du måste bara kunna utvärdera företag inom din circle of competence. Storleken på cirkeln är inte av så stor vikt. Men att veta storleken är viktigt.” Din cirkels storlek är alltså inte lika viktigt som din insikt om dess gränser. Misstag sker oftast när vi går utanför cirkeln.

Genom att ha självinsikt nog att veta dina begränsningar vet du också vad du ska fokusera på. Det spelar inte så stor roll vad du vet, det spelar roll hur väl du kan identifiera vad du inte vet. Du kan sedan vidga cirkeln över tid genom att se aktier som ett evigt lärande. Vår circle of competence kan alltså utökas, men bara långsamt och över tid.

Utöka din cirkel

Enda sättet att utöka sin circle of competence är genom att hela tiden fortsätta lära sig. Det är alltså viktigast att identifiera och stanna inom sin cirkel. Men det kan även finnas fördelar med att försöka göra den större över tid. Det kommer ge dig möjlighet att förstå fler bolag inom flera områden. Har du ett större sökområde har du möjlighet att hitta fler guldkorn bland alla alternativ.

Allt annat lika, är enkelt bättre än mer komplicerat på aktiemarknaden. Du undviker ofta de största misstagen genom att investera i bolag med affärsmodeller som är enkla att förstå. När du utökar din circle of competence behöver du därför vara ödmjuk inför hur mycket du vet innan du väljer att investera i ditt nya område.

Overconfidence bias

Olika studier har visat att vi systematiskt överskattar vår egen förmåga. Overconfidence bias är skillnaden mellan vad människor tror att de kan och vad de faktiskt kan. Ett vanligt exempel är studier som visar att över 90 procent av en grupp bilförare tror att de kan köra bättre än snittet. Utan overconfidence bias skulle den siffran vara 50 procent. 50 procent borde vara sämre än snittet, medan 50 procent är bättre. Daniel Kahneman menar att denna bias är den mest signifikanta av alla kognitiva biaser.

Därmed inte sagt att vi helt ska överge vårt självförtroende. Det gäller att hitta den gyllene medelvägen. Att vara ärlig med sig själv. Förstår du verkligen den aktie som du vill investera i? Om inte, är det bättre låta bli och istället fokusera på sådant du förstår. Eller på att utöka din circle of competence. Det är som sagt inte enkelt att erkänna för sig själv vad man inte förstår. Eftersom många investerare är kompetenta personer, kan de ha större tendens att falla offer för overconfidence bias.

Ett exempel som ligger nära till hands är värdeinvestering. Det har inte varit en särskilt framgångsrik strategi det senaste årtiondet. Tillväxtaktier som Apple, Amazon, och Facebook har istället dominerat. Vissa värdeinvesterare har därför gått utanför sin circle of competence i jakt på aktier som erbjuder mer tillväxt. När marknaden under en längre tid har föredragit en annan typ av aktier är det lätt att dras med och börja ändra sin strategi. Det är lätt att övertyga sig själv om att man kan förstå tillväxtbolag lika bra som de värdebolag man brukar hålla sig till. Samma fenomen utspelade sig under IT-yran då många fonder plötsligt blev tillväxtorienterade. Denna gången kanske är annorlunda, men det har vi ju hört förut.

Slutord

Om du vill förbättra din odds för att lyckas på aktiemarknaden gäller det att identifiera din circle of competence och arbeta inom den. Över tid kan du sedan jobba på att utöka cirkeln. Men var alltid ärlig mot dig själv kring hur stor den är idag, och var aldrig rädd för att säga ”jag vet inte”.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Utöka cirkeln.

Foto: Pixabay

Circle of competence kan kanske vara den mentala modell som Charlie Munger och Warren Buffett oftast förespråkar. Om man ska investera i enskilda aktier kan det vara en god idé att hålla sig inom sin egen circle of competence. Alla har något område där de är mer kunniga än de flesta. Använd det. Saker som står utanför denna cirkel är problematiska av två skäl. Dels vet vi inte så mycket om dem. Och dels tenderar vi att inte veta hur lite vi faktiskt vet om dem.

Din circle of competence

Innan vi fattar beslut på aktiemarknaden behöver vi definiera vår cirkel och agera i enlighet med den. Vissa områden förstår de flesta av oss, medan andra kräver mer specialistkunskap. På grund av bakgrund, kvalifikationer eller erfarenheter kommer du ha byggt upp kunskap inom något område. Inom detta område har du expertis och därmed en fördel. Det är det som är din circle of competence.

I hans brev till aktieägare år 1996 skrev Warren Buffett: ”En investerare behöver kunna utvärdera utvalda företag. Observera ordet ”utvalda”. Du behöver inte vara expert på varje företag, inte ens på många. Du måste bara kunna utvärdera företag inom din circle of competence. Storleken på cirkeln är inte av så stor vikt. Men att veta storleken är viktigt.” Din cirkels storlek är alltså inte lika viktigt som din insikt om dess gränser. Misstag sker oftast när vi går utanför cirkeln.

Genom att ha självinsikt nog att veta dina begränsningar vet du också vad du ska fokusera på. Det spelar inte så stor roll vad du vet, det spelar roll hur väl du kan identifiera vad du inte vet. Du kan sedan vidga cirkeln över tid genom att se aktier som ett evigt lärande. Vår circle of competence kan alltså utökas, men bara långsamt och över tid.

Utöka din cirkel

Enda sättet att utöka sin circle of competence är genom att hela tiden fortsätta lära sig. Det är alltså viktigast att identifiera och stanna inom sin cirkel. Men det kan även finnas fördelar med att försöka göra den större över tid. Det kommer ge dig möjlighet att förstå fler bolag inom flera områden. Har du ett större sökområde har du möjlighet att hitta fler guldkorn bland alla alternativ.

Allt annat lika, är enkelt bättre än mer komplicerat på aktiemarknaden. Du undviker ofta de största misstagen genom att investera i bolag med affärsmodeller som är enkla att förstå. När du utökar din circle of competence behöver du därför vara ödmjuk inför hur mycket du vet innan du väljer att investera i ditt nya område.

Overconfidence bias

Olika studier har visat att vi systematiskt överskattar vår egen förmåga. Overconfidence bias är skillnaden mellan vad människor tror att de kan och vad de faktiskt kan. Ett vanligt exempel är studier som visar att över 90 procent av en grupp bilförare tror att de kan köra bättre än snittet. Utan overconfidence bias skulle den siffran vara 50 procent. 50 procent borde vara sämre än snittet, medan 50 procent är bättre. Daniel Kahneman menar att denna bias är den mest signifikanta av alla kognitiva biaser.

Därmed inte sagt att vi helt ska överge vårt självförtroende. Det gäller att hitta den gyllene medelvägen. Att vara ärlig med sig själv. Förstår du verkligen den aktie som du vill investera i? Om inte, är det bättre låta bli och istället fokusera på sådant du förstår. Eller på att utöka din circle of competence. Det är som sagt inte enkelt att erkänna för sig själv vad man inte förstår. Eftersom många investerare är kompetenta personer, kan de ha större tendens att falla offer för overconfidence bias.

Ett exempel som ligger nära till hands är värdeinvestering. Det har inte varit en särskilt framgångsrik strategi det senaste årtiondet. Tillväxtaktier som Apple, Amazon, och Facebook har istället dominerat. Vissa värdeinvesterare har därför gått utanför sin circle of competence i jakt på aktier som erbjuder mer tillväxt. När marknaden under en längre tid har föredragit en annan typ av aktier är det lätt att dras med och börja ändra sin strategi. Det är lätt att övertyga sig själv om att man kan förstå tillväxtbolag lika bra som de värdebolag man brukar hålla sig till. Samma fenomen utspelade sig under IT-yran då många fonder plötsligt blev tillväxtorienterade. Denna gången kanske är annorlunda, men det har vi ju hört förut.

Slutord

Om du vill förbättra din odds för att lyckas på aktiemarknaden gäller det att identifiera din circle of competence och arbeta inom den. Över tid kan du sedan jobba på att utöka cirkeln. Men var alltid ärlig mot dig själv kring hur stor den är idag, och var aldrig rädd för att säga ”jag vet inte”.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Utöka cirkeln.