Tillgångsallokering – strategi och taktik

Foto: Pixabay

Harry Markowitz, nobelpristagare och något av tillgångsallokeringens fader, ska ha sagt att diversifiering är den enda gratislunchen vid investeringar. Tillgångsallokering handlar om att försöka maximera avkastningen i förhållande till risken. Du uppnår det genom att ha en portfölj bestående av tillgångsslag som inte korrelerar med varandra. När den ena tillgången går åt ett håll, ska den andra inte hänga efter. I teorin kan tillgångsallokering sänka risken och öka avkastningen på samma gång.

Strategi och taktik

I ett bredare perspektiv är strategi en övergripande plan. Utan en strategi löper vi risken att famla genom livet, utan att veta om vi gör framsteg mot det vi strävar efter. Men det bygger ju på att man vet vad man strävar efter, annars är det bara att famla vidare. En taktik kan istället ses som de specifika handlingar du utför för att leverera i enlighet med strategin. Utan en taktik kommer du troligtvis behöva förlita dig på tur. En taktik är ofta mer kortsiktig och mer föränderlig än en strategi. En strategi går också att ändra, men det kommer ta längre tid.

Strategin och taktiken bör vara i samklang med varandra, strategin ska ligga till grund för den taktik du använder. Den kinesiska generalen Sun Tzu, författare av The Art of War, menade att det går att se taktiken någon använder för att erövra, men ingen kan se den strategi som ligger till grund för stora segrar. Det är det som är skillnaden. Strategin finns i bakgrunden medan taktiken syns i handlingar.

Strategisk tillgångsallokering – fokusera på helheten

När det kommer till investeringar är den strategiska allokeringen den övergripande strategin. Det kan innebära att du har 100 procent av dina tillgångar i aktier men det kan också betyda att du har en förutbestämd fördelning mellan olika tillgångsslag. Fördelningen är individanpassad. Det refereras ofta till studier som säger att 90 procent av resultatet är beroende av den strategiska allokeringen. Allokeringen sägs vara viktigare än vad du köper och när du köper. Två investerare med samma strategiska allokering kommer alltså ha ungefär samma avkastning, oavsett vilka specifika investeringar de valt. När du bestämmer dig för hur du ska investera dina pengar bör du alltså börja med helheten istället för att fastna i detaljerna.

Genom att ha olika tillgångsslag i portföljen minskar du risken för att din portfölj ska falla kraftigt om ett av tillgångsslagen börjar gå sämre. Det vanligaste exemplet är en fördelning mellan aktier och räntor. Har man bara aktier i portföljen och aktiemarknaden faller kraftigt så förlorar portföljen en stor del av värdet. Har du istället 50 procent aktier och 50 procent räntor kommer räntedelen i portföljen vara ett stöd som lindrar fallet. Fördelningen bygger på din tidshorisont och de rörelser ditt psyke mäktar med. Det finns ingen bra eller dålig allokering. Du behöver hitta en som passar just dig. Det gäller att hitta en fördelning som du känner dig komfortabel med och som samtidigt ger dig en chans att uppnå dina finansiella mål.

Olika faktorer påverkar värderingen av olika tillgångsslag. Vid en specifik händelse kommer vissa tillgångar öka i värde, medan andra sjunker. Efter en tid kan det göra att portföljen avviker från den ursprungliga allokeringen. När en del av tillgångarna i portföljen växer sig för stora är det dags att kapa lite , och fylla på i de andra. På så sätt kommer du tillbaka till ursprungsallokeringen. Det blir även ett sätt att sälja dyrt och köpa billigt. Alternativt så fyller du på med utomstående kapital. Det viktiga är att portföljen befinner sig i balans, i enlighet med den allokering du har bestämt dig för på förhand.

Taktisk tillgångsallokering – chans till överavkastning

Medan den strategiska allokeringen är mer långsiktig bygger den taktiska allokeringen på den marknadssyn du har just nu. Tanken med den taktiska allokeringen är att dra nytta att vissa tillgångar är lägre värderade än andra i perioder. Genom att vikta om en del av portföljen till tillgångar med större potential försöker man uppnå en högre avkastning. Man försöker exponera sig mot sådant som ser bättre ut i det korta perspektivet. Den taktiska allokeringen ses som ett komplement som möjligen kan generera överavkastning.

När det kommer till allokering är alltså strategin inte lika beroende av taktiken. Den övergripande strategin räcker. Taktisk allokering finns till för att potentiellt skapa överavkastning. Men den är inte nödvändig för att du ska få avkastning på dina pengar. Där skiljer sig begreppen något jämfört med strategi och taktik i ett bredare perspektiv. Likheterna är istället att den strategiska allokeringen är det långsiktiga som sällan förändras, medan den taktiska är mer kortsiktig och baserad på marknadsläget just nu.

Slutord

Tillgångsallokeringens strategi och taktik skiljer sig något från begreppen i ett bredare perspektiv. De är inte lika beroende av varandra. Den strategiska allokeringen är ett måste, den taktiska kan vara ett komplement. Även om du bara investerar i aktier bör du i alla fall ha tänkt igenom varför du valt den allokeringen. Och om den är optimal för att uppnå dina mål.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Bra taktik.

Foto: Pixabay

Harry Markowitz, nobelpristagare och något av tillgångsallokeringens fader, ska ha sagt att diversifiering är den enda gratislunchen vid investeringar. Tillgångsallokering handlar om att försöka maximera avkastningen i förhållande till risken. Du uppnår det genom att ha en portfölj bestående av tillgångsslag som inte korrelerar med varandra. När den ena tillgången går åt ett håll, ska den andra inte hänga efter. I teorin kan tillgångsallokering sänka risken och öka avkastningen på samma gång.

Strategi och taktik

I ett bredare perspektiv är strategi en övergripande plan. Utan en strategi löper vi risken att famla genom livet, utan att veta om vi gör framsteg mot det vi strävar efter. Men det bygger ju på att man vet vad man strävar efter, annars är det bara att famla vidare. En taktik kan istället ses som de specifika handlingar du utför för att leverera i enlighet med strategin. Utan en taktik kommer du troligtvis behöva förlita dig på tur. En taktik är ofta mer kortsiktig och mer föränderlig än en strategi. En strategi går också att ändra, men det kommer ta längre tid.

Strategin och taktiken bör vara i samklang med varandra, strategin ska ligga till grund för den taktik du använder. Den kinesiska generalen Sun Tzu, författare av The Art of War, menade att det går att se taktiken någon använder för att erövra, men ingen kan se den strategi som ligger till grund för stora segrar. Det är det som är skillnaden. Strategin finns i bakgrunden medan taktiken syns i handlingar.

Strategisk tillgångsallokering – fokusera på helheten

När det kommer till investeringar är den strategiska allokeringen den övergripande strategin. Det kan innebära att du har 100 procent av dina tillgångar i aktier men det kan också betyda att du har en förutbestämd fördelning mellan olika tillgångsslag. Fördelningen är individanpassad. Det refereras ofta till studier som säger att 90 procent av resultatet är beroende av den strategiska allokeringen. Allokeringen sägs vara viktigare än vad du köper och när du köper. Två investerare med samma strategiska allokering kommer alltså ha ungefär samma avkastning, oavsett vilka specifika investeringar de valt. När du bestämmer dig för hur du ska investera dina pengar bör du alltså börja med helheten istället för att fastna i detaljerna.

Genom att ha olika tillgångsslag i portföljen minskar du risken för att din portfölj ska falla kraftigt om ett av tillgångsslagen börjar gå sämre. Det vanligaste exemplet är en fördelning mellan aktier och räntor. Har man bara aktier i portföljen och aktiemarknaden faller kraftigt så förlorar portföljen en stor del av värdet. Har du istället 50 procent aktier och 50 procent räntor kommer räntedelen i portföljen vara ett stöd som lindrar fallet. Fördelningen bygger på din tidshorisont och de rörelser ditt psyke mäktar med. Det finns ingen bra eller dålig allokering. Du behöver hitta en som passar just dig. Det gäller att hitta en fördelning som du känner dig komfortabel med och som samtidigt ger dig en chans att uppnå dina finansiella mål.

Olika faktorer påverkar värderingen av olika tillgångsslag. Vid en specifik händelse kommer vissa tillgångar öka i värde, medan andra sjunker. Efter en tid kan det göra att portföljen avviker från den ursprungliga allokeringen. När en del av tillgångarna i portföljen växer sig för stora är det dags att kapa lite , och fylla på i de andra. På så sätt kommer du tillbaka till ursprungsallokeringen. Det blir även ett sätt att sälja dyrt och köpa billigt. Alternativt så fyller du på med utomstående kapital. Det viktiga är att portföljen befinner sig i balans, i enlighet med den allokering du har bestämt dig för på förhand.

Taktisk tillgångsallokering – chans till överavkastning

Medan den strategiska allokeringen är mer långsiktig bygger den taktiska allokeringen på den marknadssyn du har just nu. Tanken med den taktiska allokeringen är att dra nytta att vissa tillgångar är lägre värderade än andra i perioder. Genom att vikta om en del av portföljen till tillgångar med större potential försöker man uppnå en högre avkastning. Man försöker exponera sig mot sådant som ser bättre ut i det korta perspektivet. Den taktiska allokeringen ses som ett komplement som möjligen kan generera överavkastning.

När det kommer till allokering är alltså strategin inte lika beroende av taktiken. Den övergripande strategin räcker. Taktisk allokering finns till för att potentiellt skapa överavkastning. Men den är inte nödvändig för att du ska få avkastning på dina pengar. Där skiljer sig begreppen något jämfört med strategi och taktik i ett bredare perspektiv. Likheterna är istället att den strategiska allokeringen är det långsiktiga som sällan förändras, medan den taktiska är mer kortsiktig och baserad på marknadsläget just nu.

Slutord

Tillgångsallokeringens strategi och taktik skiljer sig något från begreppen i ett bredare perspektiv. De är inte lika beroende av varandra. Den strategiska allokeringen är ett måste, den taktiska kan vara ett komplement. Även om du bara investerar i aktier bör du i alla fall ha tänkt igenom varför du valt den allokeringen. Och om den är optimal för att uppnå dina mål.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Bra taktik.