Aktier – ett evigt lärande

Foto: Pixabay

Ett liv av lärande är mer värt än att bara fokusera på pengar. Benjamin Franklin ska ha sagt att en investering i kunskap betalar den bästa räntan. Kunskap har du alltid med dig. Den finns kvar även om pengarna försvinner. Att lära sig något och sedan kunna använda kunskapen i praktiken är berikande. Erfarenhet är en bra lärare. Aktieinvesteringar ger förutsättningar att bygga kunskap inom flera områden. Du lär dig om företagande. Du lär dig att utvärdera dina beslut. Du lär dig mer om hur världsekonomin fungerar. Och en mängd annat.

Vikten av lärande

Warren Buffett’s modell för att bli smartare handlar om att läsa. Och aldrig sluta läsa. Han säger att han spenderar ungefär 80 procent av sin arbetsdag på att läsa och tänka. På frågan om hur man blir smartare svarade han en gång genom att hålla upp en årsredovisning och säga; läs 500 sidor av detta varje vecka. Att under en längre tid bygga upp en vana av att läsa och tänka kring bolag gör dig, enligt Buffett, smartare. Vad det innebär att vara smart är i och för sig något av en definitionsfråga. Men oavsett så kommer det bygga upp din förmåga att lära dig nya saker.

Att läsa och lära är i allmänhet ett bra sätt att utvecklas. Om du har ett ämne som du intresserar dig för och som du läser på och fördjupar dig inom så kommer du förr eller senare bli bra på det. Kombinationen av att fokusera på någonting du är bra på samtidigt som du är intresserad av det gör att du blir ännu bättre. Det blir alltså en positiv spiral där du utvecklas i rätt riktning. Att vara beläst kommer inte garantera framgång på aktiemarknaden, men det skadar inte.

Fördelen med att vara generalist

Aktiemarknaden öppnar upp helt nya områden av lärande. När du börjar studera de mest framgångsrika investerarna kommer du tveklöst komma över en hel del boktips. Dessa boktips har inte bara att göra med aktiemarknaden, utan även andra områden. Områden som psykologi, mikroekonomi, beslutsfattande, historia med mera. När du väl har börjat sätta dig in i dessa olika ämnen kommer du få bättre perspektiv. Du blir mer av en generalist. En person med ett stort förråd av mentala modeller. Dessa insikter kan sedan appliceras på aktiemarknaden.

Fördelen med att vara generalist är att du enklare kan se mönster och applicera de kunskaper du har från olika områden. Då vi lever i en föränderlig värld kan det finnas ett värde i att ha expertis inom flera områden. Ett specifikt område kanske inte kommer ha samma betydelse i framtiden. Det kan även motverka confirmation bias då du blir bättre på att se saker från olika perspektiv. Du kan se den andra sidan av myntet. Genom att ha kunskap från flera områden kan du enklare utvärdera specifik information inom ett visst område.

Direkta lärdomar från aktiemarknaden

Genom att investera i aktiemarknaden lär du dig hela tiden om nya företag och branscher. Du får en bättre förståelse för hur företag fungerar och vad som gör att vissa går bättre än andra. Det är intressant att sätta sig in i hur man driver och utvecklar ett företag på ett framgångsrikt sätt. Du lär dig även grunderna i redovisning genom att följa bolagens rapportering.

En annan sak du kan utveckla genom att investera i aktier är din förmåga att utvärdera dina egna beslut. Det kommer alltid finnas tillfällen där en investering inte går riktigt som du tänkt dig. Här blir det viktigt att tänka igenom varför det blev så. Var det för att du inte följde din strategi? Tog du tips från någon utan att göra din egen analys? Eller var det bara så att något oväntat inträffade som stod utom din kontroll vid investeringstillfället. Det sistnämnda behöver inte innebära att ditt beslut var fel. Fast när det gäller de två förstnämnda så kanske du borde fundera på om du ska agera annorlunda nästa gång. Du lär dig alltså ifrågasätta dina beslut och utvärdera dina egna tankar. Det är det som är metakognition; att vara medveten om sina egna tankar och själv se när det finns saker man kan utveckla. En viktig egenskap.

Dessutom lär man sig vad världsnyheter har för påverkan på börsen. Man får lätt ett intresse av att hålla sig uppdaterad på vad som pågår i världen och hur det påverkar ens investeringar. Det finns hela tiden nya makroekonomiska och politiska händelser som påverkar bolagen i portföljen.

Slutord

Det finns alltså inte bara rent privatekonomiska skäl till att investera i aktiemarknaden. Det finns alltid något nytt att lära, både om dig själv och om världen runtomkring. Man brukar säga att man aldrig blir fullärd. Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte vet.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mer lärande.

Foto: Pixabay

Ett liv av lärande är mer värt än att bara fokusera på pengar. Benjamin Franklin ska ha sagt att en investering i kunskap betalar den bästa räntan. Kunskap har du alltid med dig. Den finns kvar även om pengarna försvinner. Att lära sig något och sedan kunna använda kunskapen i praktiken är berikande. Erfarenhet är en bra lärare. Aktieinvesteringar ger förutsättningar att bygga kunskap inom flera områden. Du lär dig om företagande. Du lär dig att utvärdera dina beslut. Du lär dig mer om hur världsekonomin fungerar. Och en mängd annat.

Vikten av lärande

Warren Buffett’s modell för att bli smartare handlar om att läsa. Och aldrig sluta läsa. Han säger att han spenderar ungefär 80 procent av sin arbetsdag på att läsa och tänka. På frågan om hur man blir smartare svarade han en gång genom att hålla upp en årsredovisning och säga; läs 500 sidor av detta varje vecka. Att under en längre tid bygga upp en vana av att läsa och tänka kring bolag gör dig, enligt Buffett, smartare. Vad det innebär att vara smart är i och för sig något av en definitionsfråga. Men oavsett så kommer det bygga upp din förmåga att lära dig nya saker.

Att läsa och lära är i allmänhet ett bra sätt att utvecklas. Om du har ett ämne som du intresserar dig för och som du läser på och fördjupar dig inom så kommer du förr eller senare bli bra på det. Kombinationen av att fokusera på någonting du är bra på samtidigt som du är intresserad av det gör att du blir ännu bättre. Det blir alltså en positiv spiral där du utvecklas i rätt riktning. Att vara beläst kommer inte garantera framgång på aktiemarknaden, men det skadar inte.

Fördelen med att vara generalist

Aktiemarknaden öppnar upp helt nya områden av lärande. När du börjar studera de mest framgångsrika investerarna kommer du tveklöst komma över en hel del boktips. Dessa boktips har inte bara att göra med aktiemarknaden, utan även andra områden. Områden som psykologi, mikroekonomi, beslutsfattande, historia med mera. När du väl har börjat sätta dig in i dessa olika ämnen kommer du få bättre perspektiv. Du blir mer av en generalist. En person med ett stort förråd av mentala modeller. Dessa insikter kan sedan appliceras på aktiemarknaden.

Fördelen med att vara generalist är att du enklare kan se mönster och applicera de kunskaper du har från olika områden. Då vi lever i en föränderlig värld kan det finnas ett värde i att ha expertis inom flera områden. Ett specifikt område kanske inte kommer ha samma betydelse i framtiden. Det kan även motverka confirmation bias då du blir bättre på att se saker från olika perspektiv. Du kan se den andra sidan av myntet. Genom att ha kunskap från flera områden kan du enklare utvärdera specifik information inom ett visst område.

Direkta lärdomar från aktiemarknaden

Genom att investera i aktiemarknaden lär du dig hela tiden om nya företag och branscher. Du får en bättre förståelse för hur företag fungerar och vad som gör att vissa går bättre än andra. Det är intressant att sätta sig in i hur man driver och utvecklar ett företag på ett framgångsrikt sätt. Du lär dig även grunderna i redovisning genom att följa bolagens rapportering.

En annan sak du kan utveckla genom att investera i aktier är din förmåga att utvärdera dina egna beslut. Det kommer alltid finnas tillfällen där en investering inte går riktigt som du tänkt dig. Här blir det viktigt att tänka igenom varför det blev så. Var det för att du inte följde din strategi? Tog du tips från någon utan att göra din egen analys? Eller var det bara så att något oväntat inträffade som stod utom din kontroll vid investeringstillfället. Det sistnämnda behöver inte innebära att ditt beslut var fel. Fast när det gäller de två förstnämnda så kanske du borde fundera på om du ska agera annorlunda nästa gång. Du lär dig alltså ifrågasätta dina beslut och utvärdera dina egna tankar. Det är det som är metakognition; att vara medveten om sina egna tankar och själv se när det finns saker man kan utveckla. En viktig egenskap.

Dessutom lär man sig vad världsnyheter har för påverkan på börsen. Man får lätt ett intresse av att hålla sig uppdaterad på vad som pågår i världen och hur det påverkar ens investeringar. Det finns hela tiden nya makroekonomiska och politiska händelser som påverkar bolagen i portföljen.

Slutord

Det finns alltså inte bara rent privatekonomiska skäl till att investera i aktiemarknaden. Det finns alltid något nytt att lära, både om dig själv och om världen runtomkring. Man brukar säga att man aldrig blir fullärd. Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte vet.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mer lärande.