Därför är sparandet viktigare än investeringarna

Foto: Pixabay

Det som kommer ha störst effekt på hur stor förmögenhet du har i framtiden är troligtvis din förmåga att spara. Det är alltså inte nödvändigtvis din förmåga att hitta de bästa aktierna som kommer göra dig rik. Att ha som vana att sätta undan en procentuell del av nettoinkomsten varje månad, och sedan vänja sig vid den levnadsstandarden, kommer vara en viktigare faktor. Det kan därför vara bättre att lägga energi på att sänka kostnaderna istället för att spendera tid på att försöka hitta de riktiga vinnaraktierna. Du kan inte kontrollera avkastningen på dina pengar. Du kan kontrollera hur du väljer att spendera pengarna.

Nyckeln till frihet

Det är inte självklart att du, genom att investera i enskilda aktier, kommer ha någon möjlighet att överprestera gentemot marknaden. Dina pengar kommer kanske inte kunna växa mer än marknaden i stort ändå. Sparfokuset blir därför viktigare. Det som kan göra att ditt kapital växer snabbt är hur mycket du lyckas spara. Vägen till rikedom är enklare än man kan tro. Jobba mycket, spendera lite. Investera mellanskillnaden långsiktigt.

Sparandet ger även frihet. Finansiell frihet kommer från låga kostnader, snarare än från en hög inkomst. Det finns alltså en frihet i att veta att man klarar sig på en inkomst som är lägre än den man har idag. Arbetslöshet kan drabba alla. Men har du en uppfattning om hur mycket pengar du behöver för att klara dig varje månad så kan du enkelt räkna på hur länge du skulle klara dig utan inkomst. Ett sparkapital och låga kostnader räcker långt.

Om det visar sig att man kan klara sig på sina sparade pengar ett tag så behöver man inte känna samma oro. Vilket gör att man kan ta större risker i karriären för att nå den optimala arbetssituationen. Klarar man sig till exempel på 70 procent av sin nettoinkomst så skulle det ju dessutom räcka med att jobba 80 procent. Om ens jobb tillåter det. Ett sparande ger alltså möjlighet att gå ner i arbetstid eller byta till ett mindre välbetalt jobb om du känner för det. Det ger mer frihet.

Fokusera på vad som är viktigt

Ett sparande tvingar dig att tänka på vad som är viktigt för just dig. Du måste prioritera dina inköp. Du kommer behöva fokusera på att köpa de saker som faktiskt betyder något för dig. Spendera inte pengar på saker som inte ger något tillbaka. Ibland är det lätt att göra spontanköp som man senare inser att man kanske inte hade så stor nytta av. Enligt Morgan Housel finns det ett säkert sätt att få mindre pengar. Genom att spendera pengar för att visa andra hur rik du är. Det är lätt att fastna i att spendera pengar enbart för social proof. Men förmögenhet är sakerna du inte ser. Det är köpen vi avstår ifrån som gör oss förmögna. Ett disciplinerat sparande tvingar dig att tänka efter en extra gång innan du gör dina köp. Du lär dig att spendera pengar på sådant som verkligen ger dig värde.

Att vänja sig vid en lägre levnadsstandard ger alltså fler valmöjligheter då du behöver en lägre summa för att täcka dina levnadsomkostnader. Det gör oss även lyckligare enligt kontrastprincipen. Vi ser oproportionerligt annorlunda på saker som kontrasterar varandra. Enligt principen är det bättre att bo i ett område där medelinkomsten är lägre än din. I kontrast till andra har du möjlighet att göra mer för dina pengar. Vanan att inte spendera mer än du måste har alltså sina fördelar. Det sparar även tid. Istället för att lägga tid på att fundera över ditt nästa inköp, eller på att underhålla de prylar du redan har, kan du fokusera på att investera ditt överskott. Vilket ger ännu större valmöjligheter i framtiden.

Slutord

Det är inte nödvändigtvis din talang för att hitta vinnaraktier som har störst betydelse på lång sikt. Din förmåga att spara kommer vara minst lika viktig. På köpet får du mer frihet och fler valmöjligheter.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Sparad krona.

Foto: Pixabay

Det som kommer ha störst effekt på hur stor förmögenhet du har i framtiden är troligtvis din förmåga att spara. Det är alltså inte nödvändigtvis din förmåga att hitta de bästa aktierna som kommer göra dig rik. Att ha som vana att sätta undan en procentuell del av nettoinkomsten varje månad, och sedan vänja sig vid den levnadsstandarden, kommer vara en viktigare faktor. Det kan därför vara bättre att lägga energi på att sänka kostnaderna istället för att spendera tid på att försöka hitta de riktiga vinnaraktierna. Du kan inte kontrollera avkastningen på dina pengar. Du kan kontrollera hur du väljer att spendera pengarna.

Nyckeln till frihet

Det är inte självklart att du, genom att investera i enskilda aktier, kommer ha någon möjlighet att överprestera gentemot marknaden. Dina pengar kommer kanske inte kunna växa mer än marknaden i stort ändå. Sparfokuset blir därför viktigare. Det som kan göra att ditt kapital växer snabbt är hur mycket du lyckas spara. Vägen till rikedom är enklare än man kan tro. Jobba mycket, spendera lite. Investera mellanskillnaden långsiktigt.

Sparandet ger även frihet. Finansiell frihet kommer från låga kostnader, snarare än från en hög inkomst. Det finns alltså en frihet i att veta att man klarar sig på en inkomst som är lägre än den man har idag. Arbetslöshet kan drabba alla. Men har du en uppfattning om hur mycket pengar du behöver för att klara dig varje månad så kan du enkelt räkna på hur länge du skulle klara dig utan inkomst. Ett sparkapital och låga kostnader räcker långt.

Om det visar sig att man kan klara sig på sina sparade pengar ett tag så behöver man inte känna samma oro. Vilket gör att man kan ta större risker i karriären för att nå den optimala arbetssituationen. Klarar man sig till exempel på 70 procent av sin nettoinkomst så skulle det ju dessutom räcka med att jobba 80 procent. Om ens jobb tillåter det. Ett sparande ger alltså möjlighet att gå ner i arbetstid eller byta till ett mindre välbetalt jobb om du känner för det. Det ger mer frihet.

Fokusera på vad som är viktigt

Ett sparande tvingar dig att tänka på vad som är viktigt för just dig. Du måste prioritera dina inköp. Du kommer behöva fokusera på att köpa de saker som faktiskt betyder något för dig. Spendera inte pengar på saker som inte ger något tillbaka. Ibland är det lätt att göra spontanköp som man senare inser att man kanske inte hade så stor nytta av. Enligt Morgan Housel finns det ett säkert sätt att få mindre pengar. Genom att spendera pengar för att visa andra hur rik du är. Det är lätt att fastna i att spendera pengar enbart för social proof. Men förmögenhet är sakerna du inte ser. Det är köpen vi avstår ifrån som gör oss förmögna. Ett disciplinerat sparande tvingar dig att tänka efter en extra gång innan du gör dina köp. Du lär dig att spendera pengar på sådant som verkligen ger dig värde.

Att vänja sig vid en lägre levnadsstandard ger alltså fler valmöjligheter då du behöver en lägre summa för att täcka dina levnadsomkostnader. Det gör oss även lyckligare enligt kontrastprincipen. Vi ser oproportionerligt annorlunda på saker som kontrasterar varandra. Enligt principen är det bättre att bo i ett område där medelinkomsten är lägre än din. I kontrast till andra har du möjlighet att göra mer för dina pengar. Vanan att inte spendera mer än du måste har alltså sina fördelar. Det sparar även tid. Istället för att lägga tid på att fundera över ditt nästa inköp, eller på att underhålla de prylar du redan har, kan du fokusera på att investera ditt överskott. Vilket ger ännu större valmöjligheter i framtiden.

Slutord

Det är inte nödvändigtvis din talang för att hitta vinnaraktier som har störst betydelse på lång sikt. Din förmåga att spara kommer vara minst lika viktig. På köpet får du mer frihet och fler valmöjligheter.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Sparad krona.