Confirmation bias – är du drabbad?

Foto: Pixabay

Vi tror på det vi väljer att se. Confirmation bias innebär att vi hela tiden letar efter information som stärker vår egen tes. När du köper en aktie vill du i efterhand få bekräftelse på att det var ett bra beslut. Du letar därför efter information som stärker ditt beslut. Det kan bli ett problem när det senare visar sig att det var ett dåligt beslut. Enligt Warren Buffett är vi människor som bäst på att tolka information på ett sätt så att vår uppfattning håller sig intakt.

Ser du bara ena sidan av myntet?

Ibland kan vi även helt bortse från, eller omedvetet missa, information som inte går i linje med vår egen tro. Även om majoriteten av åsikterna går emot din egen åsikt kan du ändå ha uppfattningen att alla har samma uppfattning som du. Sociala medier är ett exempel där modern teknik bidrar till ökad confirmation bias. Då dessa är programmerade att ge mer av det du visat intresse för kommer du få mer och mer information som stärker din tes. Oavsett om tesen är rätt eller inte. Sociala medier är optimerade för att fånga vår uppmärksamhet, inte för att hjälpa oss utvärdera fakta.

Confirmation bias kan göra det svårt att se objektivt på sina aktieinnehav. Om du bara fokuserar på ena sidan av myntet blir det lätt att tolka varje negativ nyhet som endast ett hack i kurvan. Dessa hack ses istället som ett tillfälle att köpa mer aktier. Om du helt bortser från problemen i bolaget så kan du i slutändan sitta med ett bolag som har gått dåligt över en längre tid. Och därmed förlorat en stor del av värdet.

Därför kan det vara en god idé att aktivt söka efter information som går emot din egen tro. Vad skriver de som har en negativ syn på bolaget och vad kan du dra för slutsatser av det. Vi borde vara mer försiktiga med information som direkt stödjer vår åsikt. Om du hela tiden söker efter information som gör att du kan argumentera för din motståndares synpunkt kommer det göra att du ser mer nyanserat på ditt aktieinnehav. Det kan fortfarande vara så att du hade rätt från början men du kanske inser att du inte ska vara lika säker på din sak. Det finns fördelar med att vara ödmjuk på börsen.

Första, bästa

Vi har en tendens att fatta tag i den första möjliga förklaringen till något och sedan samla på oss bevis som stärker den förklaringen. Utan att granska hur trovärdig informationen är. När vi sedan får bevis som talar emot vår förklaring försöker vi hitta sätt att förkasta dessa bevis. Confirmation bias förklarar varför två personer av olika åsikter kan se samma bevis och ändå känna att de båda har fått sin syn bekräftad. Att automatiskt förkasta något som motsäger vår syn är en process som inte alltid hjälper oss. Men det är ett bra sätt att tillfredsställa hjärnans behov av ordning. Vi ser till så att allt blir konsekvent och i linje med den uppfattning vi redan har. Det är ett sätt att förenkla den komplexa värld vi lever i.

Det är inget konstigt med att vi använder genvägar. Att utvärdera saker kräver mental energi. Våra hjärnor föredrar att ta genvägar. Det sparar tid som behövs för att istället fatta snabba beslut under press. Som när ett lejon hoppar fram från busken. Under majoriteten av den mänskliga historien fanns det sparsamt med ny information under en livstid. Besluten tenderade att vara överlevnadsbaserade. Nu får vi ständigt ny information och måste göra många komplexa val varje dag. Vår naturliga tendens blir därför att ta genvägar. Dessa kan vara användbara, men oftare ganska ofördelaktiga.

Slutord

När vi vill att något ska vara sant så letar vi efter information som gör det sant. Vi slutar leta efter information när den information vi samlat hittills bekräftar vår åsikt. Ett bättre tillvägagångssätt är att leta upp motsatt ståndpunkt. Leta efter sådant som inte bekräftar det du redan vet. Då kanske du lär dig något nytt.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Information från flera sidor.

Foto: Pixabay

Vi tror på det vi väljer att se. Confirmation bias innebär att vi hela tiden letar efter information som stärker vår egen tes. När du köper en aktie vill du i efterhand få bekräftelse på att det var ett bra beslut. Du letar därför efter information som stärker ditt beslut. Det kan bli ett problem när det senare visar sig att det var ett dåligt beslut. Enligt Warren Buffett är vi människor som bäst på att tolka information på ett sätt så att vår uppfattning håller sig intakt.

Ser du bara ena sidan av myntet?

Ibland kan vi även helt bortse från, eller omedvetet missa, information som inte går i linje med vår egen tro. Även om majoriteten av åsikterna går emot din egen åsikt kan du ändå ha uppfattningen att alla har samma uppfattning som du. Sociala medier är ett exempel där modern teknik bidrar till ökad confirmation bias. Då dessa är programmerade att ge mer av det du visat intresse för kommer du få mer och mer information som stärker din tes. Oavsett om tesen är rätt eller inte. Sociala medier är optimerade för att fånga vår uppmärksamhet, inte för att hjälpa oss utvärdera fakta.

Confirmation bias kan göra det svårt att se objektivt på sina aktieinnehav. Om du bara fokuserar på ena sidan av myntet blir det lätt att tolka varje negativ nyhet som endast ett hack i kurvan. Dessa hack ses istället som ett tillfälle att köpa mer aktier. Om du helt bortser från problemen i bolaget så kan du i slutändan sitta med ett bolag som har gått dåligt över en längre tid. Och därmed förlorat en stor del av värdet.

Därför kan det vara en god idé att aktivt söka efter information som går emot din egen tro. Vad skriver de som har en negativ syn på bolaget och vad kan du dra för slutsatser av det. Vi borde vara mer försiktiga med information som direkt stödjer vår åsikt. Om du hela tiden söker efter information som gör att du kan argumentera för din motståndares synpunkt kommer det göra att du ser mer nyanserat på ditt aktieinnehav. Det kan fortfarande vara så att du hade rätt från början men du kanske inser att du inte ska vara lika säker på din sak. Det finns fördelar med att vara ödmjuk på börsen.

Första, bästa

Vi har en tendens att fatta tag i den första möjliga förklaringen till något och sedan samla på oss bevis som stärker den förklaringen. Utan att granska hur trovärdig informationen är. När vi sedan får bevis som talar emot vår förklaring försöker vi hitta sätt att förkasta dessa bevis. Confirmation bias förklarar varför två personer av olika åsikter kan se samma bevis och ändå känna att de båda har fått sin syn bekräftad. Att automatiskt förkasta något som motsäger vår syn är en process som inte alltid hjälper oss. Men det är ett bra sätt att tillfredsställa hjärnans behov av ordning. Vi ser till så att allt blir konsekvent och i linje med den uppfattning vi redan har. Det är ett sätt att förenkla den komplexa värld vi lever i.

Det är inget konstigt med att vi använder genvägar. Att utvärdera saker kräver mental energi. Våra hjärnor föredrar att ta genvägar. Det sparar tid som behövs för att istället fatta snabba beslut under press. Som när ett lejon hoppar fram från busken. Under majoriteten av den mänskliga historien fanns det sparsamt med ny information under en livstid. Besluten tenderade att vara överlevnadsbaserade. Nu får vi ständigt ny information och måste göra många komplexa val varje dag. Vår naturliga tendens blir därför att ta genvägar. Dessa kan vara användbara, men oftare ganska ofördelaktiga.

Slutord

När vi vill att något ska vara sant så letar vi efter information som gör det sant. Vi slutar leta efter information när den information vi samlat hittills bekräftar vår åsikt. Ett bättre tillvägagångssätt är att leta upp motsatt ståndpunkt. Leta efter sådant som inte bekräftar det du redan vet. Då kanske du lär dig något nytt.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Information från flera sidor.