Lär känna dig själv

Foto: Pixabay

Det kan vara en god idé att föra anteckningar vid aktieköp. Skriv ner vad du gjorde när ett köp gick bra och när det gick mindre bra. Över tid kommer det göra dig medveten om hur du agerar i olika situationer. Det kanske är så att känslorna ta över ibland och hindrar dig från att tänka rationellt. Skriv ner det. Självkännedom är viktigt på aktiemarknaden likt resten av livet. Så viktigt att orden ”känn dig själv” finns ingraverade på självaste templet i Delfi.

Mönster bland framgångsrika investerare

Du lär dig hur du ska agera i olika situationer genom att tänka igenom hur du fungerar som person. Om man kollar på de mest framgångsrika investerarna genom tiderna så visar det sig att det är väldigt få som har investerat på samma sätt. Vad de istället har gjort är att de har hittat ett sätt som passar hur de är som individer. De har gjort det genom att testa sig fram och sedan fokuserat på det som fungerat för just dem. Du kan studera hur många kognitiva biaser som helst. Men om du inte har ett system för att upptäcka när du gör denna typ av misstag är det svårt att utvecklas. Det är där anteckningar kommer väl till pass.

Bästa sättet att lära känna sig själv är genom att testa sig fram och samtidigt reflektera över utfallet. Det gör du enklast genom att föra någon typ av anteckningar där du skriver ner ditt agerande och hur utfallet blev. Sedan kan du försöka se mönster och korrigera hur du agerar så att du hela tiden fokuserar mer på det som fungerar för just dig.

Håll isär aktieportföljen och privatekonomin

Det är alltid bra att reflektera över varför något gick fel när man gör ett misstag på börsen. Kanske är det så att du inte agerar efter bästa förmåga i vissa stunder. Du kanske har en tendens att tappa tålamodet i samband med händelser som egentligen rör din privatekonomi. Det skulle till exempel kunna vara så att du har gjort något inköp den senaste tiden som påverkat storleken på din privata buffert. Det skulle sedan kunna göra att du blir mer försiktig på aktiemarknaden. Och därmed tar beslut om att sälja aktier på grunder som du inte agerar efter i vanliga fall. Bufferten och aktieportföljen borde inte ha något med varandra att göra. Det här blir alltså något du kan ta med dig i ditt framtida agerande på börsen.

Ett annat vanligt exempel är vår tendens att agera på nyhetsrubriker. Eller kommentarer från vänner, kollegor och diverse experter. Om du börjar tveka kring dina innehav så fort du hör något som talar emot dem så kan det vara läge att se över strategin. Det kan kännas skönt att förlita sig på experter eller följa flocken. Men i slutändan är det du som måste fatta besluten.

Slutord

Det är alltså viktigt att du utgår från dig själv när du agerar på börsen. Bästa sättet att lära känna sig själv är att reflektera över hur man agerar i olika situationer. Det är därför du ska föra anteckningar över de köp du gör och reflektera över varför investeringen gick som den gjorde. Vi utvecklas genom att först göra misstag och sedan korrigera vårt agerande till nästa gång.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Få perspektiv.

Foto: Pixabay

Det kan vara en god idé att föra anteckningar vid aktieköp. Skriv ner vad du gjorde när ett köp gick bra och när det gick mindre bra. Över tid kommer det göra dig medveten om hur du agerar i olika situationer. Det kanske är så att känslorna ta över ibland och hindrar dig från att tänka rationellt. Skriv ner det. Självkännedom är viktigt på aktiemarknaden likt resten av livet. Så viktigt att orden ”känn dig själv” finns ingraverade på självaste templet i Delfi.

Mönster bland framgångsrika investerare

Du lär dig hur du ska agera i olika situationer genom att tänka igenom hur du fungerar som person. Om man kollar på de mest framgångsrika investerarna genom tiderna så visar det sig att det är väldigt få som har investerat på samma sätt. Vad de istället har gjort är att de har hittat ett sätt som passar hur de är som individer. De har gjort det genom att testa sig fram och sedan fokuserat på det som fungerat för just dem. Du kan studera hur många kognitiva biaser som helst. Men om du inte har ett system för att upptäcka när du gör denna typ av misstag är det svårt att utvecklas. Det är där anteckningar kommer väl till pass.

Bästa sättet att lära känna sig själv är genom att testa sig fram och samtidigt reflektera över utfallet. Det gör du enklast genom att föra någon typ av anteckningar där du skriver ner ditt agerande och hur utfallet blev. Sedan kan du försöka se mönster och korrigera hur du agerar så att du hela tiden fokuserar mer på det som fungerar för just dig.

Håll isär aktieportföljen och privatekonomin

Det är alltid bra att reflektera över varför något gick fel när man gör ett misstag på börsen. Kanske är det så att du inte agerar efter bästa förmåga i vissa stunder. Du kanske har en tendens att tappa tålamodet i samband med händelser som egentligen rör din privatekonomi. Det skulle till exempel kunna vara så att du har gjort något inköp den senaste tiden som påverkat storleken på din privata buffert. Det skulle sedan kunna göra att du blir mer försiktig på aktiemarknaden. Och därmed tar beslut om att sälja aktier på grunder som du inte agerar efter i vanliga fall. Bufferten och aktieportföljen borde inte ha något med varandra att göra. Det här blir alltså något du kan ta med dig i ditt framtida agerande på börsen.

Ett annat vanligt exempel är vår tendens att agera på nyhetsrubriker. Eller kommentarer från vänner, kollegor och diverse experter. Om du börjar tveka kring dina innehav så fort du hör något som talar emot dem så kan det vara läge att se över strategin. Det kan kännas skönt att förlita sig på experter eller följa flocken. Men i slutändan är det du som måste fatta besluten.

Slutord

Det är alltså viktigt att du utgår från dig själv när du agerar på börsen. Bästa sättet att lära känna sig själv är att reflektera över hur man agerar i olika situationer. Det är därför du ska föra anteckningar över de köp du gör och reflektera över varför investeringen gick som den gjorde. Vi utvecklas genom att först göra misstag och sedan korrigera vårt agerande till nästa gång.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Få perspektiv.