Kvantitativa strategier – en nyckel till bättre resultat?

Foto: Pixabay

Ibland säger bolagets siffror mer än dess verksamhet. En grupp av bolag med siffror av en viss karaktär kan ge en god avkastning. Kanske till och med bättre avkastning än du får genom att göra en djupare analys av verksamheten. En kvantitativ strategi innebär att man köper aktier mekaniskt efter förutbestämda nyckeltal. Man fokuserar alltså mer på nyckeltalen än verksamheten. Det finns flera olika typer av kvantitativa strategier. Några av de mer kända är till exempel Magic formula och Pitroski F-score.

Svårt att hitta kursvinnare

Det är svårt att ha en uppfattning om hur enskilda bolag kommer utvecklas. Har man istället en portfölj bestående av aktier av en viss karaktär så har det historiskt visat sig att chansen att slå index är god. Att köpa en portfölj bestående av aktier med låga P/E-tal har till exempel visat sig överavkasta index. Det är det som är tanken bakom att använda sig av en kvantitativ strategi. Att dra fördel av den utveckling som en viss typ av bolag har visat historiskt. Kvantitativa strategier är ett sätt att använda sig utav 80/20 principen. Du kan få en stor del av resultatet genom en relativt liten insats. Jämfört med att göra avancerade bolagsanalyser.

För rätt typ av personlighet kan en kvantitativ strategi fungera alldeles utmärkt. Du har en förutbestämd strategi för vilken typ av aktier du har i portföljen, sedan följer du bara strategin oavsett hur marknaden agerar. Tålamod är en viktig egenskap för att lyckas. Du bör ha tålamod och psyke nog att tro på strategin trots att enskilda aktier eller portföljen som helhet kan gå sämre än index under perioder.

En tydlig strategi att falla tillbaka på

Det finns några fördelar med kvantitativa strategier. En fördel är att du inte behöver bevaka portföljen. Normalt sett gör man förändringar en gång per år, då man tar in nya bolag av den på förhand bestämda karaktären. Det är alltså inte säkert att det blir samma aktier då nyckeltalen kan ha förändrats under året som gått. En annan fördel är att du genom att använda dig av en kvantitativ strategi har något att falla tillbaka på om börserna faller kraftigt. Du vet varför din portfölj ser ut som den gör. Din strategi består av mer än att bara försöka sälja aktier för mer än du köpte dem.

Som småsparare är det svårt att mäta sig med proffsen. Särskilt när det kommer till att hitta bolag som kommer prestera bättre än index. Har du däremot en korg av bolag som har fina karaktärsdrag så ökar du chansen. När man investerar kvantitativt tar man dessutom bort den emotionella faktorn från sina investeringar, man agerar alltså inte efter känslor utan följer bara sin strategi. En av nycklarna för att lyckas på aktiemarknaden är att vara disciplinerad och då hjälper det om man inte låter känslor styra ens beslut.

Slutord

Du kan alltså, enligt kvantitativa strategiers förespråkare, få en bra avkastning utan att behöva lägga ner tid på att analysera enskilda bolag. Det har historiskt visat sig att det kan räcka med att investera efter tumregler utifrån bolagets siffror. Kanske kan det vara en nyckel till bättre resultat.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ännu en nyckel.

Foto: Pixabay

Ibland säger bolagets siffror mer än dess verksamhet. En grupp av bolag med siffror av en viss karaktär kan ge en god avkastning. Kanske till och med bättre avkastning än du får genom att göra en djupare analys av verksamheten. En kvantitativ strategi innebär att man köper aktier mekaniskt efter förutbestämda nyckeltal. Man fokuserar alltså mer på nyckeltalen än verksamheten. Det finns flera olika typer av kvantitativa strategier. Några av de mer kända är till exempel Magic formula och Pitroski F-score.

Svårt att hitta kursvinnare

Det är svårt att ha en uppfattning om hur enskilda bolag kommer utvecklas. Har man istället en portfölj bestående av aktier av en viss karaktär så har det historiskt visat sig att chansen att slå index är god. Att köpa en portfölj bestående av aktier med låga P/E-tal har till exempel visat sig överavkasta index. Det är det som är tanken bakom att använda sig av en kvantitativ strategi. Att dra fördel av den utveckling som en viss typ av bolag har visat historiskt. Kvantitativa strategier är ett sätt att använda sig utav 80/20 principen. Du kan få en stor del av resultatet genom en relativt liten insats. Jämfört med att göra avancerade bolagsanalyser.

För rätt typ av personlighet kan en kvantitativ strategi fungera alldeles utmärkt. Du har en förutbestämd strategi för vilken typ av aktier du har i portföljen, sedan följer du bara strategin oavsett hur marknaden agerar. Tålamod är en viktig egenskap för att lyckas. Du bör ha tålamod och psyke nog att tro på strategin trots att enskilda aktier eller portföljen som helhet kan gå sämre än index under perioder.

En tydlig strategi att falla tillbaka på

Det finns några fördelar med kvantitativa strategier. En fördel är att du inte behöver bevaka portföljen. Normalt sett gör man förändringar en gång per år, då man tar in nya bolag av den på förhand bestämda karaktären. Det är alltså inte säkert att det blir samma aktier då nyckeltalen kan ha förändrats under året som gått. En annan fördel är att du genom att använda dig av en kvantitativ strategi har något att falla tillbaka på om börserna faller kraftigt. Du vet varför din portfölj ser ut som den gör. Din strategi består av mer än att bara försöka sälja aktier för mer än du köpte dem.

Som småsparare är det svårt att mäta sig med proffsen. Särskilt när det kommer till att hitta bolag som kommer prestera bättre än index. Har du däremot en korg av bolag som har fina karaktärsdrag så ökar du chansen. När man investerar kvantitativt tar man dessutom bort den emotionella faktorn från sina investeringar, man agerar alltså inte efter känslor utan följer bara sin strategi. En av nycklarna för att lyckas på aktiemarknaden är att vara disciplinerad och då hjälper det om man inte låter känslor styra ens beslut.

Slutord

Du kan alltså, enligt kvantitativa strategiers förespråkare, få en bra avkastning utan att behöva lägga ner tid på att analysera enskilda bolag. Det har historiskt visat sig att det kan räcka med att investera efter tumregler utifrån bolagets siffror. Kanske kan det vara en nyckel till bättre resultat.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ännu en nyckel.