Magic Formula & mean reversion

Foto: Pixabay

Joel Greenblatt är en amerikansk investerare som har skapat en placeringsstrategi som han kallar ”Magic Formula”. Enligt Joel hade strategin genererat en imponerande årlig avkastning på 30,8 procent mellan 1988-2004. Tanken med Magic Formula är att hitta bättre bolag än snittet som är billigare än snittet.

Filosofin bakom Magic Formula:

“If you just stick to buying good companies (ones that have a high return on capital) and to buying those companies only at bargain prices (at prices that give you a high earnings yield), you can end up systematically buying many of the good companies that crazy Mr Market has decided to literally give away” – Joel Greenblatt ​

  • Du köper andelar i ett företag när du köper aktier. Det är alltså företagets utveckling som är det viktiga och inte aktiekursens. Det kan finnas väldigt många anledningar till varför kursen rör sig åt ett visst håll under ett enskilt år men på lång sikt är det företagets vinster som bestämmer värderingen av aktien.
  • Joels filosofi kring Magic Formula bygger på två förebilders sätt att se på aktieinvesteringar. Benjamin Graham: hitta billiga bolag. Och Warren Buffett: hitta ”wonderful companies” med hög avkastning på kapitalet.
  • Det är en god idé att köpa aktier med stor rabatt till ditt uppskattade värde av bolaget. Att köpa aktier med rabatt till värdet kommer göra att du investerar med säkerhetsmarginal, vilket leder till att du konsekvent gör lönsamma investeringar.
  • Det är bättre att äga bolag med hög avkastning på kapitalet än bolag med låg avkastning på kapitalet. Låter självklart, men det är värt att poängtera enligt Joel.
Mean reversion

Ingenting varar för evigt. Det gäller även på aktiemarknaden. Det brukar visa sig att enskilda aktier rör sig tillbaka till ett typ av medelvärde efter en kraftig uppgång eller nedgång. Detta brukar kallas mean reversion. Aktier kan alltså nedvärderas under vissa tidsperioder men de brukar sedan komma tillbaka till någonstans runt sitt inneboende värde. Investerare tenderar att överreagera. Både uppåt och nedåt.

Det är inte bara aktiekurser som rör sig kring ett medelvärde. Även bolagets siffror kommer skjuta i höjden vissa år medan de sjunker andra år. Det som åker upp kommer förr eller senare ner, även i bolagets siffror. Det beror till viss del på att en bransch med hög lönsamhet kommer locka till sig konkurrenter som vill ta del av kakan. När konkurrensen blir för stor sjunker sedan marginalerna igen. Dessa sjunkande marginaler gör att vissa av företagen slås ut och lönsamheten kan stiga igen. Marginalen rör sig alltså tillbaka mot ett medelvärde.

Formeln

1. Return on Capital (RoC) = EBIT / Investerat kapital
2. Earnings Yield (EY) = EBIT / EV
=> Bolag med högst poäng när man tar 1 + 2 rankas högst i en lista av en mängd bolag.

ROC:
Joel kollar på EBIT (rörelseresultatet) i förhållande till investerat kapital för att ta reda på lönsamheten i bolaget oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av företagets finansiering. Det investerade kapitalet beräknas som de totala tillgångarna minus likvida medel och räntebärande tillgångar. Med avdrag för skulder som inte är räntebärande. Du vill alltså äga bolag som tjänar mer på deras investeringar än andra bolag lyckas göra.

EY:
För att se till så att värderingen inte är för hög kollar Joel på EBIT i förhållande till börsvärdet inklusive nettoskuld. Detta nyckeltal kallas för Enterprise Value (EV). EV ger en indikation på vad det skulle kosta att köpa hela bolaget och betala av dess skulder. Till skillnad från det förenklade P/E-talet tar EV/EBIT hänsyn till skuldsättningen i bolaget. En hög vinst som mestadels har kommit genom hög finansiell hävstång är inte lika mycket värd. Vilken belåning som har genererat vinsten visar sig alltså inte i P/E-talet.

Tillvägagångssätt:
– Exkludera småbolag
– Exkludera banker, fastighetsbolag och försörjningsföretag (vatten, el)
– Räkna ut bolagets Earnings yield och ROC
– Ranka alla företag genom att summera dessa två parametrar.
– Investera lika stora belopp i de 20-30 högst rankade företagen.
– Sälj portföljen efter ett år och gör om processen på nytt.

Förutsättningar:
– Tanken med Magic Formula är alltså att hitta bättre bolag än snittet som är billigare än snittet. Dessa tankar har Joel Greenblatt fått genom att kombinera Grahams tankar om att investera i bolag som handlas under deras egentliga värde, och Buffetts tankar om att investera i ”wonderful companies”.
– Om man köper en portfölj av aktier som är billigare och bättre än snittet, så kommer den portföljen förr eller senare gå bättre än snittet. Magic Formula slår alltså index statistiskt sett enligt Joel.

Vilken kraft är starkast?

Det intressanta med Magic Formula i relation till mean reversion är att de två parametrarna jobbar mot varandra. Vi vill att värderingen ska gå tillbaka mot medelvärdet medan bolagets siffror ska stanna på höga nivåer. Mean reversion skapar alltså lägen att plocka upp lågt värderade bolag innan de rör sig tillbaka till medelvärdet. Detta är något som Magic Formula drar nytta av. Fast å andra sidan säger mean reversion att bolagets höga avkastning på kapitalet också kommer komma tillbaka till ett medelvärde. Det är något som Magic Formula inte drar fördel av. I boken Quantitative Value skriver författarna att Magic Formula skulle ge bättre avkastning om man bara använder parametern för värdering och helt struntar i kvalitén på bolagen. Det skulle gå i linje med teorin om mean reversion.

Slutord

Aktiemarknaden är komplex. Det finns många strategier och teorier. Vissa verkar till och med tala emot varandra. Oavsett så har Magic Formula bevisligen genererat en bra avkastning historiskt. Och Joel Greenblatt anses vara en av de bästa investerarna genom tiderna. Men om man ska tro på mean reversion kanske det kan vara värt att kika lite extra på värderingsdelen av formeln.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Magiskt.

Foto: Pixabay

Joel Greenblatt är en amerikansk investerare som har skapat en placeringsstrategi som han kallar ”Magic Formula”. Enligt Joel hade strategin genererat en imponerande årlig avkastning på 30,8 procent mellan 1988-2004. Tanken med Magic Formula är att hitta bättre bolag än snittet som är billigare än snittet.

Filosofin bakom Magic Formula:

“If you just stick to buying good companies (ones that have a high return on capital) and to buying those companies only at bargain prices (at prices that give you a high earnings yield), you can end up systematically buying many of the good companies that crazy Mr Market has decided to literally give away” – Joel Greenblatt ​

  • Du köper andelar i ett företag när du köper aktier. Det är alltså företagets utveckling som är det viktiga och inte aktiekursens. Det kan finnas väldigt många anledningar till varför kursen rör sig åt ett visst håll under ett enskilt år men på lång sikt är det företagets vinster som bestämmer värderingen av aktien.
  • Joels filosofi kring Magic Formula bygger på två förebilders sätt att se på aktieinvesteringar. Benjamin Graham: hitta billiga bolag. Och Warren Buffett: hitta ”wonderful companies” med hög avkastning på kapitalet.
  • Det är en god idé att köpa aktier med stor rabatt till ditt uppskattade värde av bolaget. Att köpa aktier med rabatt till värdet kommer göra att du investerar med säkerhetsmarginal, vilket leder till att du konsekvent gör lönsamma investeringar.
  • Det är bättre att äga bolag med hög avkastning på kapitalet än bolag med låg avkastning på kapitalet. Låter självklart, men det är värt att poängtera enligt Joel.
Mean reversion

Ingenting varar för evigt. Det gäller även på aktiemarknaden. Det brukar visa sig att enskilda aktier rör sig tillbaka till ett typ av medelvärde efter en kraftig uppgång eller nedgång. Detta brukar kallas mean reversion. Aktier kan alltså nedvärderas under vissa tidsperioder men de brukar sedan komma tillbaka till någonstans runt sitt inneboende värde. Investerare tenderar att överreagera. Både uppåt och nedåt.

Det är inte bara aktiekurser som rör sig kring ett medelvärde. Även bolagets siffror kommer skjuta i höjden vissa år medan de sjunker andra år. Det som åker upp kommer förr eller senare ner, även i bolagets siffror. Det beror till viss del på att en bransch med hög lönsamhet kommer locka till sig konkurrenter som vill ta del av kakan. När konkurrensen blir för stor sjunker sedan marginalerna igen. Dessa sjunkande marginaler gör att vissa av företagen slås ut och lönsamheten kan stiga igen. Marginalen rör sig alltså tillbaka mot ett medelvärde.

Formeln

1. Return on Capital (RoC) = EBIT / Investerat kapital
2. Earnings Yield (EY) = EBIT / EV
=> Bolag med högst poäng när man tar 1 + 2 rankas högst i en lista av en mängd bolag.

ROC:
Joel kollar på EBIT (rörelseresultatet) i förhållande till investerat kapital för att ta reda på lönsamheten i bolaget oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av företagets finansiering. Det investerade kapitalet beräknas som de totala tillgångarna minus likvida medel och räntebärande tillgångar. Med avdrag för skulder som inte är räntebärande. Du vill alltså äga bolag som tjänar mer på deras investeringar än andra bolag lyckas göra.

EY:
För att se till så att värderingen inte är för hög kollar Joel på EBIT i förhållande till börsvärdet inklusive nettoskuld. Detta nyckeltal kallas för Enterprise Value (EV). EV ger en indikation på vad det skulle kosta att köpa hela bolaget och betala av dess skulder. Till skillnad från det förenklade P/E-talet tar EV/EBIT hänsyn till skuldsättningen i bolaget. En hög vinst som mestadels har kommit genom hög finansiell hävstång är inte lika mycket värd. Vilken belåning som har genererat vinsten visar sig alltså inte i P/E-talet.

Tillvägagångssätt:
– Exkludera småbolag
– Exkludera banker, fastighetsbolag och försörjningsföretag (vatten, el)
– Räkna ut bolagets Earnings yield och ROC
– Ranka alla företag genom att summera dessa två parametrar.
– Investera lika stora belopp i de 20-30 högst rankade företagen.
– Sälj portföljen efter ett år och gör om processen på nytt.

Förutsättningar:
– Tanken med Magic Formula är alltså att hitta bättre bolag än snittet som är billigare än snittet. Dessa tankar har Joel Greenblatt fått genom att kombinera Grahams tankar om att investera i bolag som handlas under deras egentliga värde, och Buffetts tankar om att investera i ”wonderful companies”.
– Om man köper en portfölj av aktier som är billigare och bättre än snittet, så kommer den portföljen förr eller senare gå bättre än snittet. Magic Formula slår alltså index statistiskt sett enligt Joel.

Vilken kraft är starkast?

Det intressanta med Magic Formula i relation till mean reversion är att de två parametrarna jobbar mot varandra. Vi vill att värderingen ska gå tillbaka mot medelvärdet medan bolagets siffror ska stanna på höga nivåer. Mean reversion skapar alltså lägen att plocka upp lågt värderade bolag innan de rör sig tillbaka till medelvärdet. Detta är något som Magic Formula drar nytta av. Fast å andra sidan säger mean reversion att bolagets höga avkastning på kapitalet också kommer komma tillbaka till ett medelvärde. Det är något som Magic Formula inte drar fördel av. I boken Quantitative Value skriver författarna att Magic Formula skulle ge bättre avkastning om man bara använder parametern för värdering och helt struntar i kvalitén på bolagen. Det skulle gå i linje med teorin om mean reversion.

Slutord

Aktiemarknaden är komplex. Det finns många strategier och teorier. Vissa verkar till och med tala emot varandra. Oavsett så har Magic Formula bevisligen genererat en bra avkastning historiskt. Och Joel Greenblatt anses vara en av de bästa investerarna genom tiderna. Men om man ska tro på mean reversion kanske det kan vara värt att kika lite extra på värderingsdelen av formeln.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Magiskt.