System för sparandet istället för mål med sparandet

Foto: Pixabay

Det har varit mycket prat om sparkvoter de senaste åren. Den ena sparkvoten mer orimlig än den andra. Sparkvoten är alltså hur många procent av nettoinkomsten som du för över till din aktieportfölj varje månad. Det finns de som har gjort det till en sport att ha en så hög sparkvot som möjligt. Tycka vad man vill om diskussionen att leva nu eller leva sen, men det finns en sak som är bra och som många missar med sparkvoter. Det är ett system.

Spara 50% varje månad är ett system, bli miljonär är ett mål

Att spara 50% av nettoinkomsten varje månad är ett förhållningssätt. Du avstår från vissa saker för att uppnå den summan. Det är alltså något du gör varje dag snarare än något du jobbar mot varje dag. Du kan därför känna dig nöjd varje dag då du håller dig disciplinerad och följer din plan.

Att bli miljonär är däremot ett tydligt mål. Det är ett mål som du måste jobba mot. Du bestämmer hur många år du vill att det ska ta för dig att bli miljonär och sedan räknar du ut hur mycket du behöver spara och vilken avkastning du måste få. Behöver spara och måste få. Ett mål blir alltså mer av en börda då du jobbar mot en belöning långt fram i tiden. Du är bara riktigt nöjd först när du uppnår målet. När du sedan uppnår målet är du bara i ett euforiskt tillstånd tills du inser att du precis har förlorat det som gav ditt sparande ett större syfte.

Om du gör något varje dag är det ett system. Om du jobbar för att uppnå något i framtiden är det ett mål. Med mål kan det finnas negativa känslor kopplade till risken att man inte uppnår målet. Och eftersom belöningen ligger så långt fram i tiden har du tid för många negativa känslor innan du till slut får den positiva. När det gäller system kommer du däremot känna dig nöjd varje gång du agerar enligt systemet. Det går såklart att hävda att om man bryter ner det stora målet till delmål så har man skapat ett system. Men det kan ändå finnas fördelar med att tänka på mål och system som två olika saker.

Positionera dig för tur

Det är som vanligt individuellt om man vill jobba enligt mål eller system. Det finns aldrig en modell som passar alla. Men om fler skulle tänka i form av system istället för att fokusera på stora mål så skulle nog många uppnå mer över tid. Det finns mycket prestationsångest förknippat med mål. Det är lätt att känna sig otillräcklig om man inte når det mål man har satt upp. För högpresterande människor finns det mycket att vinna på att fokusera mer på systemet än målet. Det fina med att disciplinerat arbeta efter ett system är att man kommer uppnå saker över tid utan att man behöver specificera exakt vad man ska uppnå.

Tur har en stor betydelse här i livet. Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Man brukar säga att hårt arbetande människor har mer tur än andra och det stämmer nog. Att vara disciplinerad och följa sitt system är att arbeta hårt. Genom att göra det sätter man sig själv i en situation där möjligheten till tur blir större. Det är det som är serendipity; att lyckas uppnå något utan att man aktivt strävade mot det.

Att köpa och behålla undervärderade aktier är ett system. Att köpa en aktie med förhoppning att den ska gå upp 100 procent under året är ett mål. Systemet kan göra att du någon gång lyckas hitta en undervärderad aktie som blir en riktig 10-bagger. Förhoppningsköpet kan innebära att du uppnår dina 100 procent. Men vad ska du göra när du har uppnått det målet? Om du gör samma sak igen förlitar du dig troligtvis på tur. Istället för att låta turen komma som en positiv bieffekt av ett väl inarbetat system.

Slutord

Det finns alltså en fördel med sparkvoter som många missat. Det är ett system och inte ett mål. Fördelen med att fokusera på system istället för mål är att du har något att glädjas åt varje dag. Att disciplinerat följa systemet ger sparandet syfte. Du slipper dessutom känslan av otillräcklighet om du inte uppnår ditt stora mål.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Något att glädjas åt.

Foto: Pixabay

Det har varit mycket prat om sparkvoter de senaste åren. Den ena sparkvoten mer orimlig än den andra. Sparkvoten är alltså hur många procent av nettoinkomsten som du för över till din aktieportfölj varje månad. Det finns de som har gjort det till en sport att ha en så hög sparkvot som möjligt. Tycka vad man vill om diskussionen att leva nu eller leva sen, men det finns en sak som är bra och som många missar med sparkvoter. Det är ett system.

Spara 50% varje månad är ett system, bli miljonär är ett mål

Att spara 50% av nettoinkomsten varje månad är ett förhållningssätt. Du avstår från vissa saker för att uppnå den summan. Det är alltså något du gör varje dag snarare än något du jobbar mot varje dag. Du kan därför känna dig nöjd varje dag då du håller dig disciplinerad och följer din plan.

Att bli miljonär är däremot ett tydligt mål. Det är ett mål som du måste jobba mot. Du bestämmer hur många år du vill att det ska ta för dig att bli miljonär och sedan räknar du ut hur mycket du behöver spara och vilken avkastning du måste få. Behöver spara och måste få. Ett mål blir alltså mer av en börda då du jobbar mot en belöning långt fram i tiden. Du är bara riktigt nöjd först när du uppnår målet. När du sedan uppnår målet är du bara i ett euforiskt tillstånd tills du inser att du precis har förlorat det som gav ditt sparande ett större syfte.

Om du gör något varje dag är det ett system. Om du jobbar för att uppnå något i framtiden är det ett mål. Med mål kan det finnas negativa känslor kopplade till risken att man inte uppnår målet. Och eftersom belöningen ligger så långt fram i tiden har du tid för många negativa känslor innan du till slut får den positiva. När det gäller system kommer du däremot känna dig nöjd varje gång du agerar enligt systemet. Det går såklart att hävda att om man bryter ner det stora målet till delmål så har man skapat ett system. Men det kan ändå finnas fördelar med att tänka på mål och system som två olika saker.

Positionera dig för tur

Det är som vanligt individuellt om man vill jobba enligt mål eller system. Det finns aldrig en modell som passar alla. Men om fler skulle tänka i form av system istället för att fokusera på stora mål så skulle nog många uppnå mer över tid. Det finns mycket prestationsångest förknippat med mål. Det är lätt att känna sig otillräcklig om man inte når det mål man har satt upp. För högpresterande människor finns det mycket att vinna på att fokusera mer på systemet än målet. Det fina med att disciplinerat arbeta efter ett system är att man kommer uppnå saker över tid utan att man behöver specificera exakt vad man ska uppnå.

Tur har en stor betydelse här i livet. Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Man brukar säga att hårt arbetande människor har mer tur än andra och det stämmer nog. Att vara disciplinerad och följa sitt system är att arbeta hårt. Genom att göra det sätter man sig själv i en situation där möjligheten till tur blir större. Det är det som är serendipity; att lyckas uppnå något utan att man aktivt strävade mot det.

Att köpa och behålla undervärderade aktier är ett system. Att köpa en aktie med förhoppning att den ska gå upp 100 procent under året är ett mål. Systemet kan göra att du någon gång lyckas hitta en undervärderad aktie som blir en riktig 10-bagger. Förhoppningsköpet kan innebära att du uppnår dina 100 procent. Men vad ska du göra när du har uppnått det målet? Om du gör samma sak igen förlitar du dig troligtvis på tur. Istället för att låta turen komma som en positiv bieffekt av ett väl inarbetat system.

Slutord

Det finns alltså en fördel med sparkvoter som många missat. Det är ett system och inte ett mål. Fördelen med att fokusera på system istället för mål är att du har något att glädjas åt varje dag. Att disciplinerat följa systemet ger sparandet syfte. Du slipper dessutom känslan av otillräcklighet om du inte uppnår ditt stora mål.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Något att glädjas åt.