Förhoppningens paradox

Foto: Pixabay

Om du har 5 procent av ditt sparkapital i en aktie som du tror kan gå upp med 100 procent under året så kan du lika gärna ha 100 procent av kapitalet i en portfölj som ger 5 procent. Och därmed tjäna lika mycket i absoluta tal. Trots det väljer många det första alternativet. Man lever på hoppet om att göra snabba pengar. Men aktiemarknaden är inget hundrameterslopp, det är ett maraton som Warren Buffet ska ha sagt.

Mer förhoppning än risktagande

Fast är det inte större risk att ha alla sina pengar placerade i aktiemarknaden jämfört med en tjugondel av kapitalet? Risken att förlora pengar är ofta större om du satsar dina pengar i ett förhoppningsbolag istället för en väldiversifierad portfölj. Det finns en paradox i att inte våga placera en stor del av sitt kapital i aktier för rädslan att förlora pengar. Men de pengar man vågar satsa placeras i förhoppningsbolag, där risken att förlora är väldigt stor.

Det behöver alltså inte vara den riskvilliga investeraren som satsar pengar i denna typ av bolag. Ofta är det nog nybörjaren som känner lite på vattnet. Paradoxen handlar dels om att de som är minst riskbenägna satsar pengar i de mest riskfyllda bolagen. Och dels om att man verkar tro att en liten investering är mindre riskfylld än en stor investering. Men så behöver inte vara fallet.

Vågar du lägga alla sparpengar i portföljen?

Historiskt har aktiemarknaden visat sig vara det bästa alternativet på lång sikt. Om du tror att det kommer fortsätta borde åtminstone en del av dina långsiktiga sparpengar vara exponerade mot aktiemarknaden. Om du sedan ska investera i enskilda aktier bör du ha en portfölj av aktier som du tror så pass mycket på att du är villig att investera hela den delen i den. Om du inte är villig att investera hela summan i din portfölj av aktier bör du nog inte investera något alls. Eller välja ett annat alternativ.

Vid varje nytt köp ska du alltså känna att du skulle kunna lägga alla dessa sparpengar i portföljen. Det kommer göra att du tänker igenom dina beslut noggrannare. Antingen skaffar du dig så pass mycket kunskap att du känner dig trygg med att fatta dessa beslut själv. Eller så tar du hjälp med att bygga en väldiversifierad portfölj. I form av ett fondsparande till exempel.

Slutord

Vissa håller sig alltså borta från aktiemarknaden med majoriteten av sitt kapital då aktier är riskfyllt. Men den del man vågar investera hamnar i förhoppningsbolag. Det är en intressant paradox. Avkastningen i absoluta tal behöver inte nödvändigtvis bli högre för att du lyckas träffa rätt med en liten del av ditt kapital. Den typen av investeringar behöver alltså inte tyda på högre riskvillighet utan snarare en förhoppning om att göra snabba pengar. Det blir mer en trisslott än investering.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ingen paradox.

Foto: Pixabay

Om du har 5 procent av ditt sparkapital i en aktie som du tror kan gå upp med 100 procent under året så kan du lika gärna ha 100 procent av kapitalet i en portfölj som ger 5 procent. Och därmed tjäna lika mycket i absoluta tal. Trots det väljer många det första alternativet. Man lever på hoppet om att göra snabba pengar. Men aktiemarknaden är inget hundrameterslopp, det är ett maraton som Warren Buffet ska ha sagt.

Mer förhoppning än risktagande

Fast är det inte större risk att ha alla sina pengar placerade i aktiemarknaden jämfört med en tjugondel av kapitalet? Risken att förlora pengar är ofta större om du satsar dina pengar i ett förhoppningsbolag istället för en väldiversifierad portfölj. Det finns en paradox i att inte våga placera en stor del av sitt kapital i aktier för rädslan att förlora pengar. Men de pengar man vågar satsa placeras i förhoppningsbolag, där risken att förlora är väldigt stor.

Det behöver alltså inte vara den riskvilliga investeraren som satsar pengar i denna typ av bolag. Ofta är det nog nybörjaren som känner lite på vattnet. Paradoxen handlar dels om att de som är minst riskbenägna satsar pengar i de mest riskfyllda bolagen. Och dels om att man verkar tro att en liten investering är mindre riskfylld än en stor investering. Men så behöver inte vara fallet.

Vågar du lägga alla sparpengar i portföljen?

Historiskt har aktiemarknaden visat sig vara det bästa alternativet på lång sikt. Om du tror att det kommer fortsätta borde åtminstone en del av dina långsiktiga sparpengar vara exponerade mot aktiemarknaden. Om du sedan ska investera i enskilda aktier bör du ha en portfölj av aktier som du tror så pass mycket på att du är villig att investera hela den delen i den. Om du inte är villig att investera hela summan i din portfölj av aktier bör du nog inte investera något alls. Eller välja ett annat alternativ.

Vid varje nytt köp ska du alltså känna att du skulle kunna lägga alla dessa sparpengar i portföljen. Det kommer göra att du tänker igenom dina beslut noggrannare. Antingen skaffar du dig så pass mycket kunskap att du känner dig trygg med att fatta dessa beslut själv. Eller så tar du hjälp med att bygga en väldiversifierad portfölj. I form av ett fondsparande till exempel.

Slutord

Vissa håller sig alltså borta från aktiemarknaden med majoriteten av sitt kapital då aktier är riskfyllt. Men den del man vågar investera hamnar i förhoppningsbolag. Det är en intressant paradox. Avkastningen i absoluta tal behöver inte nödvändigtvis bli högre för att du lyckas träffa rätt med en liten del av ditt kapital. Den typen av investeringar behöver alltså inte tyda på högre riskvillighet utan snarare en förhoppning om att göra snabba pengar. Det blir mer en trisslott än investering.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ingen paradox.