Är belåning en onödig risk?

Foto: Pixabay

Det råder något delade meningar angående belåningens vara eller icke vara. Det finns de som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att ha belåning. Argumentet här brukar vara att man inte vill vara beroende av någon annan när man fattar beslut om sin aktieportfölj. Det är nämligen så att om man har lånat pengar med sin aktieportfölj som säkerhet och det egna kapitalet går ner under en nivå där det inte längre täcker belåningen så har banken rätt att tvångsförsälja aktierna. Man vill alltså inte hamna i ett läge där man tvingas sälja hela sin portfölj på botten. På motsatt sida finns de som lånar för allt vad de är värda med förhoppning om att snabbt bli rika.

Ett sätt att justera risken i portföljen

Det finns även de som tycker att belåning kan vara okej så länge den är måttlig. Det kan finnas fördelar med att ha en måttlig belåning av sin portfölj. Så länge räntan du betalar ligger en betryggande bit under den totalavkastning du kan få över tid kan du dra nytta av den hävstång som belåningen innebär. Med tanke på den lågräntemiljö vi lever i idag, tillsammans med den prispress som råder på allt relaterat till aktiehandel där portföljbelåning är en del av det, kan detta vara fullt möjligt. Om denna möjlighet är sund eller inte är en annan fråga. Totalavkastningen ett enskilt år kommer inte alltid vara högre än räntan du betalar. Det kommer finnas år då portföljen har en negativ utveckling vilket är något man behöver ha i åtanke.

Belåning kan även användas som ett sätt att justera risken i portföljen. Istället för att skruva upp risken genom att investera i förhoppningsbolag så kan man alltså göra det genom att belåna portföljen. Belåning ger på det sättet möjlighet till högre avkastning utan att du behöver investera i högriskbolag.

Ökad press mentalt

En annan sak att ta hänsyn till vid belåning av portföljen är att det sätter ännu mer press på din mentala styrka. I och med belåningen kommer svängningarna av det egna kapitalet bli större. Det egna kapitalet kommer alltså minska mer om börsen går ner än vad det hade gjort om portföljen var obelånad. Om du har 100 000 kr i en indexfond och börsen faller med 20 procent har du 80 000 kr kvar. Om du istället har 120 000 kr där 20 000 kr är belåning kommer samma börsfall innebära att du bara har 76 000 kr kvar.

På samma sätt kan den ökade avkastningen när börsen stiger göra att du känner dig manad att sälja dina aktier utan någon egentlig anledning annat än att plocka hem lite vinst. Det gäller att ha principer för belåningens storlek samtidigt som man har principer för när man ska sälja en aktie. Om belåningen påverkar portföljbesluten kan den bli ett problem.

Slutord

Det finna alltså olika åsikter kring belåning av portföljen. En nackdel är att du lämnar över en del av kontrollen av portföljen till någon annan. En annan är att svängningarna i portföljen ökar. Fördelen är att du potentiellt kan öka avkastningen genom att justera risken. Så om du vill använda belåning, se då till att hålla den inom rimliga gränser och se dessutom till att du inte betalar för mycket för de lånade pengarna.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Maximal hävstång.

Foto: Pixabay

Det råder något delade meningar angående belåningens vara eller icke vara. Det finns de som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att ha belåning. Argumentet här brukar vara att man inte vill vara beroende av någon annan när man fattar beslut om sin aktieportfölj. Det är nämligen så att om man har lånat pengar med sin aktieportfölj som säkerhet och det egna kapitalet går ner under en nivå där det inte längre täcker belåningen så har banken rätt att tvångsförsälja aktierna. Man vill alltså inte hamna i ett läge där man tvingas sälja hela sin portfölj på botten. På motsatt sida finns de som lånar för allt vad de är värda med förhoppning om att snabbt bli rika.

Ett sätt att justera risken i portföljen

Det finns även de som tycker att belåning kan vara okej så länge den är måttlig. Det kan finnas fördelar med att ha en måttlig belåning av sin portfölj. Så länge räntan du betalar ligger en betryggande bit under den totalavkastning du kan få över tid kan du dra nytta av den hävstång som belåningen innebär. Med tanke på den lågräntemiljö vi lever i idag, tillsammans med den prispress som råder på allt relaterat till aktiehandel där portföljbelåning är en del av det, kan detta vara fullt möjligt. Om denna möjlighet är sund eller inte är en annan fråga. Totalavkastningen ett enskilt år kommer inte alltid vara högre än räntan du betalar. Det kommer finnas år då portföljen har en negativ utveckling vilket är något man behöver ha i åtanke.

Belåning kan även användas som ett sätt att justera risken i portföljen. Istället för att skruva upp risken genom att investera i förhoppningsbolag så kan man alltså göra det genom att belåna portföljen. Belåning ger på det sättet möjlighet till högre avkastning utan att du behöver investera i högriskbolag.

Ökad press mentalt

En annan sak att ta hänsyn till vid belåning av portföljen är att det sätter ännu mer press på din mentala styrka. I och med belåningen kommer svängningarna av det egna kapitalet bli större. Det egna kapitalet kommer alltså minska mer om börsen går ner än vad det hade gjort om portföljen var obelånad. Om du har 100 000 kr i en indexfond och börsen faller med 20 procent har du 80 000 kr kvar. Om du istället har 120 000 kr där 20 000 kr är belåning kommer samma börsfall innebära att du bara har 76 000 kr kvar.

På samma sätt kan den ökade avkastningen när börsen stiger göra att du känner dig manad att sälja dina aktier utan någon egentlig anledning annat än att plocka hem lite vinst. Det gäller att ha principer för belåningens storlek samtidigt som man har principer för när man ska sälja en aktie. Om belåningen påverkar portföljbesluten kan den bli ett problem.

Slutord

Det finna alltså olika åsikter kring belåning av portföljen. En nackdel är att du lämnar över en del av kontrollen av portföljen till någon annan. En annan är att svängningarna i portföljen ökar. Fördelen är att du potentiellt kan öka avkastningen genom att justera risken. Så om du vill använda belåning, se då till att hålla den inom rimliga gränser och se dessutom till att du inte betalar för mycket för de lånade pengarna.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Maximal hävstång.