När ska man sälja en aktie?

Foto: Pixabay

Precis som vid köp av aktier finns det olika åsikter om när man ska sälja en aktie. Det kan vara så att man letar efter en nivå i en graf. Eller så vill man komma fram till någon typ av inneboende värde i bolaget och vänta till aktien når den nivån. Man kan även sälja för att någon annan säger att man ska göra det. När man ska sälja en aktie är ju något väldigt personligt då beslutet måste gå i linje med ens investeringsfilosofi. Men det finns vissa regler du kan följa om du är mer av en långsiktig investerare.

3 vanliga orsaker till att sälja

Att aktiekursen gått ner räcker inte som orsak. Här behöver du gå in i kvartalsrapporterna och se vad som faktiskt händer i bolaget. Några bra tillfällen kan istället vara:

  1. När värderingen är hög, antingen ur ett historiskt perspektiv eller jämfört med det inneboende värde som du har kommit fram till. Men detta bygger på att ditt värde är korrekt och att du har någon annanstans att placera dina pengar istället.
  2. Den andra anledningen blir därför att du hittar ett bättre eller lika bra bolag till en lägre värdering.
  3. En tredje orsak är om bolaget inte utvecklas i den riktning som du hade tänkt dig. Antingen så hade du fel i din analys av bolaget eller så inträffade något oförutsägbart. Om företaget börjar gå dåligt så behöver man ibland släppa taget.
Hjärnan vill inte släppa taget

Det behöver inte vara bra att köpa mer av en aktie bara för att den numera ligger långt under anskaffningskursen. Att aktien har gått ner från 100 kr vid köptillfället till 75 kr i dagsläget behöver inte betyda att den är billig. Ny information tillkommer hela tiden och du kommer behöva göra en ny bedömning av aktien med jämna mellanrum utan att ta hänsyn till din tidigare bedömning. Du kanske kommer fram till att 50 kr är ett mer rimligt pris för aktien och då är ju aktien övervärderad vid 75 kr. I det läget gör du alltså en bra affär om du säljer vid 75 kr trots att du har köpt vid 100 kr. Det här kan låta enkelt i teorin men är såklart mycket svårare i praktiken.

Kognitiva biaser som loss aversion och anchoring gör det svårt att sälja. Loss aversion har att göra med att det är smärtsamt för oss att förlora pengar. Därför vill vi inte gärna ta ett beslut som bevisar att vi har gjort en förlust. Håller vi fast vid aktien utan att realisera förlusten slipper vi ta tag i de negativa känslor som förlusten innebär. Något som är viktigt att komma ihåg är att det inte spelar någon roll vilken aktie som genererar din avkastning. Om du nu har som mål att få tillbaka nedgången på 25 procent från det tidigare exemplet så ska du ju välja den aktie där du tror att det finns störst potential till det.

Loss aversion och anchoring i kombination

De mentala ankare som vi omedvetet sätter upp hjälper oss tyvärr inte heller. Om aktien har kostat 100 kr tidigare så måste den ju kunna göra det igen. Det är alltså enklare för oss att tro att en aktie som tidigare har handlats till 100 kr ska upp till den nivå igen, jämfört med en annan som aldrig har handlats högre än 75 kr. Oavsett om det andra bolaget har bättre förutsättningar.

Kombinationen av loss aversion och anchoring kan vara svår att hantera som investerare. Det kan börja med att du köper aktien för 100 kr bara för att den tidigare kostade 150 kr (anchoring). När aktien sedan faller till 75 kr vill du inte realisera din förlust (loss aversion). Nu har aktien dessutom kostat dubbelt så mycket, så om den bara går tillbaka till den nivån dubblar du pengarna (anchoring). Detta blir en ond spiral som tyvärr kan sluta med att man säljer någonstans nära botten.

Slutord

Det finns alltså vissa vanliga orsaker till att sälja. Om värderingen börjar bli för hög, när du hittar ett bättre bolag eller när utvecklingen går åt fel håll. Låter enkelt i teorin men det blir svårare i praktiken. Loss aversion och anchoring gör att du gärna håller fast vid aktien trots att du kanske borde sälja. Men bara genom att vara medveten om dessa biaser har du kommit en bit på vägen.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ingen loss aversion.

Foto: Pixabay

Precis som vid köp av aktier finns det olika åsikter om när man ska sälja en aktie. Det kan vara så att man letar efter en nivå i en graf. Eller så vill man komma fram till någon typ av inneboende värde i bolaget och vänta till aktien når den nivån. Man kan även sälja för att någon annan säger att man ska göra det. När man ska sälja en aktie är ju något väldigt personligt då beslutet måste gå i linje med ens investeringsfilosofi. Men det finns vissa regler du kan följa om du är mer av en långsiktig investerare.

3 vanliga orsaker till att sälja

Att aktiekursen gått ner räcker inte som orsak. Här behöver du gå in i kvartalsrapporterna och se vad som faktiskt händer i bolaget. Några bra tillfällen kan istället vara:

  1. När värderingen är hög, antingen ur ett historiskt perspektiv eller jämfört med det inneboende värde som du har kommit fram till. Men detta bygger på att ditt värde är korrekt och att du har någon annanstans att placera dina pengar istället.
  2. Den andra anledningen blir därför att du hittar ett bättre eller lika bra bolag till en lägre värdering.
  3. En tredje orsak är om bolaget inte utvecklas i den riktning som du hade tänkt dig. Antingen så hade du fel i din analys av bolaget eller så inträffade något oförutsägbart. Om företaget börjar gå dåligt så behöver man ibland släppa taget.
Hjärnan vill inte släppa taget

Det behöver inte vara bra att köpa mer av en aktie bara för att den numera ligger långt under anskaffningskursen. Att aktien har gått ner från 100 kr vid köptillfället till 75 kr i dagsläget behöver inte betyda att den är billig. Ny information tillkommer hela tiden och du kommer behöva göra en ny bedömning av aktien med jämna mellanrum utan att ta hänsyn till din tidigare bedömning. Du kanske kommer fram till att 50 kr är ett mer rimligt pris för aktien och då är ju aktien övervärderad vid 75 kr. I det läget gör du alltså en bra affär om du säljer vid 75 kr trots att du har köpt vid 100 kr. Det här kan låta enkelt i teorin men är såklart mycket svårare i praktiken.

Kognitiva biaser som loss aversion och anchoring gör det svårt att sälja. Loss aversion har att göra med att det är smärtsamt för oss att förlora pengar. Därför vill vi inte gärna ta ett beslut som bevisar att vi har gjort en förlust. Håller vi fast vid aktien utan att realisera förlusten slipper vi ta tag i de negativa känslor som förlusten innebär. Något som är viktigt att komma ihåg är att det inte spelar någon roll vilken aktie som genererar din avkastning. Om du nu har som mål att få tillbaka nedgången på 25 procent från det tidigare exemplet så ska du ju välja den aktie där du tror att det finns störst potential till det.

Loss aversion och anchoring i kombination

De mentala ankare som vi omedvetet sätter upp hjälper oss tyvärr inte heller. Om aktien har kostat 100 kr tidigare så måste den ju kunna göra det igen. Det är alltså enklare för oss att tro att en aktie som tidigare har handlats till 100 kr ska upp till den nivå igen, jämfört med en annan som aldrig har handlats högre än 75 kr. Oavsett om det andra bolaget har bättre förutsättningar.

Kombinationen av loss aversion och anchoring kan vara svår att hantera som investerare. Det kan börja med att du köper aktien för 100 kr bara för att den tidigare kostade 150 kr (anchoring). När aktien sedan faller till 75 kr vill du inte realisera din förlust (loss aversion). Nu har aktien dessutom kostat dubbelt så mycket, så om den bara går tillbaka till den nivån dubblar du pengarna (anchoring). Detta blir en ond spiral som tyvärr kan sluta med att man säljer någonstans nära botten.

Slutord

Det finns alltså vissa vanliga orsaker till att sälja. Om värderingen börjar bli för hög, när du hittar ett bättre bolag eller när utvecklingen går åt fel håll. Låter enkelt i teorin men det blir svårare i praktiken. Loss aversion och anchoring gör att du gärna håller fast vid aktien trots att du kanske borde sälja. Men bara genom att vara medveten om dessa biaser har du kommit en bit på vägen.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Ingen loss aversion.