Är utdelning bara att flytta pengar från ena bakfickan till den andra?

Foto: Pixabay

I teorin ska det inte vara någon skillnad om man som aktieägare har kvar pengarna i bolaget och låter dem arbeta där. Eller om man får dem utbetalda i form av utdelning. I bolag som inte betalar någon utdelning skulle man alltså lite förenklat kunna sälja av till exempel fyra procent av sitt innehav varje år istället för att få direktavkastning i form av utdelning.

I praktiken finns det däremot åtminstone tre orsaker till varför utdelningar fyller ett syfte:
  1. Utdelningar kan du få från ett bolag i portföljen som du anser vara övervärderat. För att sedan investera dem i ett bolag du anser vara undervärderat.
  2. Utdelningar är faktiska pengar som du kan använda till att köpa någonting. Dessa pengar får du utan att behöva tänka på vilket bolag du ska sälja för att få ut samma summa pengar. Du slipper dessutom tänka på om du säljer vid ett dåligt tillfälle för att få ut summan.
  3. Utdelningar betalas ut både vid uppgångar och vid nedgångar på börsen. Det ger dig incitament att hålla kvar vid bolagen och kanske till och med köpa fler aktier i dåliga tider. Detta förutsätter såklart att bolagen inte påverkas så mycket av den allmänna börsnedgången att de måste sänka utdelningen.
Utdelningsinvesterarens motivationskraft

Dessa är alltså tre skäl till varför utdelningar kan fylla ett syfte. En utdelningsinvesterare har ofta som mål att i framtiden kunna leva på utdelningarna som aktieportföljen genererar. Då detta är en strategi som innebär att man vill behålla bolagen över tid blir utdelningarna en bra motivationskraft. Våren blir det tillfälle då man ser att ens ihärdiga sparande bär frukt. Om man investerar nya pengar i portföljen samtidigt som bolagen bibehåller eller höjer sina utdelningar kommer den totala summan man får i utdelningar varje år stiga, vilket ger ytterligare motivation.

Slutord

Det finns som du ser flera orsaker till varför det rent mentalt kan vara en god idé att köpa bolag som ger utdelning. Utdelningar ger dig lite mer frihet att välja hur du vill disponera dina pengar. Det blir även enklare att motstå frestelsen att sälja aktier vid en nedgång på marknaden. I sådana fall skulle du ju även gå miste om din utdelning. Dessutom har du något att se fram emot varje år vilket gör att motivationen att äga aktier på lång sikt ökar. Slutligen kan det kännas bättre att unna sig något för de pengar man får i utdelning. Istället för att ta från det kapital man jobbat så hårt för att spara ihop.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mycket utdelning.

Foto: Pixabay

I teorin ska det inte vara någon skillnad om man som aktieägare har kvar pengarna i bolaget och låter dem arbeta där. Eller om man får dem utbetalda i form av utdelning. I bolag som inte betalar någon utdelning skulle man alltså lite förenklat kunna sälja av till exempel fyra procent av sitt innehav varje år istället för att få direktavkastning i form av utdelning.

I praktiken finns det däremot åtminstone tre orsaker till varför utdelningar fyller ett syfte:
  1. Utdelningar kan du få från ett bolag i portföljen som du anser vara övervärderat. För att sedan investera dem i ett bolag du anser vara undervärderat.
  2. Utdelningar är faktiska pengar som du kan använda till att köpa någonting. Dessa pengar får du utan att behöva tänka på vilket bolag du ska sälja för att få ut samma summa pengar. Du slipper dessutom tänka på om du säljer vid ett dåligt tillfälle för att få ut summan.
  3. Utdelningar betalas ut både vid uppgångar och vid nedgångar på börsen. Det ger dig incitament att hålla kvar vid bolagen och kanske till och med köpa fler aktier i dåliga tider. Detta förutsätter såklart att bolagen inte påverkas så mycket av den allmänna börsnedgången att de måste sänka utdelningen.
Utdelningsinvesterarens motivationskraft

Dessa är alltså tre skäl till varför utdelningar kan fylla ett syfte. En utdelningsinvesterare har ofta som mål att i framtiden kunna leva på utdelningarna som aktieportföljen genererar. Då detta är en strategi som innebär att man vill behålla bolagen över tid blir utdelningarna en bra motivationskraft. Våren blir det tillfälle då man ser att ens ihärdiga sparande bär frukt. Om man investerar nya pengar i portföljen samtidigt som bolagen bibehåller eller höjer sina utdelningar kommer den totala summan man får i utdelningar varje år stiga, vilket ger ytterligare motivation.

Slutord

Det finns som du ser flera orsaker till varför det rent mentalt kan vara en god idé att köpa bolag som ger utdelning. Utdelningar ger dig lite mer frihet att välja hur du vill disponera dina pengar. Det blir även enklare att motstå frestelsen att sälja aktier vid en nedgång på marknaden. I sådana fall skulle du ju även gå miste om din utdelning. Dessutom har du något att se fram emot varje år vilket gör att motivationen att äga aktier på lång sikt ökar. Slutligen kan det kännas bättre att unna sig något för de pengar man får i utdelning. Istället för att ta från det kapital man jobbat så hårt för att spara ihop.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Mycket utdelning.