Den effektiva marknaden – troende eller ej?

Foto: Pixabay

Det finns de som anser att marknaden är effektiv. Med det menas att aktier prissätts efter all den information som finns tillgänglig vid varje given tidpunkt. Enligt denna teori går det inte att vara smartare än marknaden när man köper aktier. Sympatiserar man med den så gör man nog rätt i att köpa en indexfond där man får ta del av hela marknadens tillväxt.

Flockbeteende – mänskligt men inte alltid rationellt

Är man däremot en värdeinvesterare tror man sig kunna utnyttja felprissättningar i marknaden till sin fördel. Man tror sig kunna få mer värde för pengarna än priset man betalar. Orsaken till varför man tror det är bland annat för att det är människor som handlar med aktier. Dessa människor har en hjärna som inte alltid är rationell. Något som kan bli väldigt tydligt på aktiemarknaden är vår tendens att följa flocken. Man vill ju inte bli utstött ur flocken och uppäten av vargen.

När vi ser att alla andra säljer vill vi också trycka på säljknappen för ”alla andra” kan ju inte ha fel. Detta beteende gör att när många säljer aktier så utlöses en dominoeffekt. Ännu fler säljer bara för att andra säljer. Fenomenet skulle kunna liknas vid en budgivning på en lägenhet. Slutpriset hamnar ofta långt över vad som kan tänkas vara rimligt för att budgivarna låter känslorna styra beslutet.

Felprissättningar – något att dra nytta av?

När aktiemarknaden sjunker kraftigt kan det innebära att alla bolag dras med. Detta trots att enskilda bolags vinstutsikter inte behöver ha drabbats nämnvärt. Detta är ett tillfälle då värdeinvesteraren gärna håller sig framme. Hen försöker rationellt tänka över om det som har orsakat nedgången på aktiemarknaden även kommer påverka det enskilda bolagets framtid. Om denne värdeinvesterare kommer fram till slutsatsen att bolaget för tillfället är felprissatt av marknaden så trycker hen på köpknappen och förväntar sig få en god avkastning när flocken har vaknat upp ur sin irrationella dvala. Om man tror att det är möjligt att dra nytta av felprissättningar i marknaden bör man satsa på enskilda aktier eller aktivt förvaltade fonder.

Slutord

I grunden är det en bra sak att anta att marknaden är effektiv och inte tro att man är smartare än majoriteten. Perioder av stora uppgångar och djupa nedgångar som leder till flockbeteende och överreaktioner har dock visat sig vara ett återkommande fenomen på aktiemarknaden. På lång sikt bör man kunna utnyttja dessa irrationella beteenden som uppkommer med jämna mellanrum. Det är möjligt på grund av det faktum att vi inte är mer än människor.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Väldigt effektivt.

Foto: Pixabay

Det finns de som anser att marknaden är effektiv. Med det menas att aktier prissätts efter all den information som finns tillgänglig vid varje given tidpunkt. Enligt denna teori går det inte att vara smartare än marknaden när man köper aktier. Sympatiserar man med den så gör man nog rätt i att köpa en indexfond där man får ta del av hela marknadens tillväxt.

Flockbeteende – mänskligt men inte alltid rationellt

Är man däremot en värdeinvesterare tror man sig kunna utnyttja felprissättningar i marknaden till sin fördel. Man tror sig kunna få mer värde för pengarna än priset man betalar. Orsaken till varför man tror det är bland annat för att det är människor som handlar med aktier. Dessa människor har en hjärna som inte alltid är rationell. Något som kan bli väldigt tydligt på aktiemarknaden är vår tendens att följa flocken. Man vill ju inte bli utstött ur flocken och uppäten av vargen.

När vi ser att alla andra säljer vill vi också trycka på säljknappen för ”alla andra” kan ju inte ha fel. Detta beteende gör att när många säljer aktier så utlöses en dominoeffekt. Ännu fler säljer bara för att andra säljer. Fenomenet skulle kunna liknas vid en budgivning på en lägenhet. Slutpriset hamnar ofta långt över vad som kan tänkas vara rimligt för att budgivarna låter känslorna styra beslutet.

Felprissättningar – något att dra nytta av?

När aktiemarknaden sjunker kraftigt kan det innebära att alla bolag dras med. Detta trots att enskilda bolags vinstutsikter inte behöver ha drabbats nämnvärt. Detta är ett tillfälle då värdeinvesteraren gärna håller sig framme. Hen försöker rationellt tänka över om det som har orsakat nedgången på aktiemarknaden även kommer påverka det enskilda bolagets framtid. Om denne värdeinvesterare kommer fram till slutsatsen att bolaget för tillfället är felprissatt av marknaden så trycker hen på köpknappen och förväntar sig få en god avkastning när flocken har vaknat upp ur sin irrationella dvala. Om man tror att det är möjligt att dra nytta av felprissättningar i marknaden bör man satsa på enskilda aktier eller aktivt förvaltade fonder.

Slutord

I grunden är det en bra sak att anta att marknaden är effektiv och inte tro att man är smartare än majoriteten. Perioder av stora uppgångar och djupa nedgångar som leder till flockbeteende och överreaktioner har dock visat sig vara ett återkommande fenomen på aktiemarknaden. På lång sikt bör man kunna utnyttja dessa irrationella beteenden som uppkommer med jämna mellanrum. Det är möjligt på grund av det faktum att vi inte är mer än människor.

➤ Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev. Helt kostnadsfritt. Väldigt effektivt.